FSHH – Departamenti i Gjuhë-Letërsisë

Mirë se vini në  Departamentin e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë!

Departamenti i Gjuhës Shqipe e i Letërsisë është themeluar në vitin 2005. Synimi ynë është zhvillimi  dhe përditësimi i albanologjisë në një botë gjithnjë e më të ndërlidhur.

Plani ynë akademik ofron:

  1. Diploma Bachelor në Gjuhë Shqipe e Letërsi 
  2. Programin e Shkrimit, i pari program i këtij lloji i iniciuar ndër universitetet shqiptare
  3. Programin e Masterit Profesional në mësimdhënien e gjuhës shqipe e letërsisë
  4. Programin e Masterit në Editori e Arkivistikë
  5. Programin e Masterit Shkencor në Studime të Trashëgimisë Kulturore Shqiptare