Dekanati (FE)

Prof.Dr. Albert Qarri

Dekan

berti.qarri@univlora.edu.al

Fakulteti i Ekonomisë
Godina A
L. Pavarësia, Skelë-Vlorë

CV


 

Prof.Asoc. Elenica Beqiraj (Pjero)

Zv-Dekan

elenica.pjero@univlora.edu.al

Fakulteti i Ekonomisë
Godina A
L. Pavarësia, Skelë-Vlorë


 

Prof.Asoc. Amali Çipi

Zv-Dekan

amali.cipi@univlora.edu.al

Fakulteti i Ekonomisë
Godina A
L. Pavarësia, Skelë-Vlorë[:en]Prof.Dr. Albert Qarri

Dean

berti.qarri@univlora.edu.al

Faculty of Economy
Building A
L. Pavarësia, Skelë-Vlorë


 

Prof. Asoc. Elenica Beqiraj (Pjero)

Vice Dean

elenica.pjero@univlora.edu.al

Faculty of Economy
Building A
L. Pavarësia, Skelë-Vlorë


 

Prof.Asoc. Amali Çipi

Vice Dean

amali.cipi@univlora.edu.al

Faculty of Economy
Building A
L. Pavarësia, Skelë-Vlorë