njoftim punesim

Personel akademik pranë Departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.91 datë 17.10.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

Personel akademik me angazhim kohë të plotë, me afat të caktuar, në grup lëndët e Inxhinierisë Elektrike, për vitin akademik 2022-2023, pranë Departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare, në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore

Njoftimi i plotë

Formulari i aplikimit