njoftim punesim

Personel akademik me kohë të plotë pranë Departamentit të Infermierisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.83 datë 04.10.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

Personel akademik me kohë të plotë, për vitin akademik 2022-2023, pranë Departamentit të Infermierisë në Fakultetin e Shëndetit.

Njoftimi i plotë

Formulari i aplikimit

Skema e vlersimit