Personel akademik me angazhim me kohë të plotë pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor.

njoftim punesim

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 61, datë 07.09.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

 

1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të plotë, të fushës së Mjekësisë (specialist ose i përgjithshëm) për vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor.

 

Përshkrimi i vendit të punës

  1. Mësimdhënie në veprimtaritë akademike: seminare në lëndët paraklinike.
  1. Kërkim shkencor individual dhe në grup.
  1. Mbështetje për nevojat e Departamentit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit

Skema e vlersimit