njoftim punesim

Personel akademik me angazhim me kohë të plotë pranë Departamentit të Infermierisë në Fakultetin e Shëndetit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 59, datë 27.08.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të plotë, për fushën e mjekësisë për vitin akademik 2021-2022  pranë Departamentit të Infermierisë në Fakultetin e Shëndetit.

Përshkrimi i vendit të punës për fushën e mjekësisë:

  1. Pedagog me kohë të plotë
  2. Mësimdhënie në veprimtaritë akademike: seminare në lëndët paraklinike.
  1. Kërkim shkencor individual dhe në grup.
  1. Mbështetje për nevojat e Departamentit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit