njoftim pune njoftim punesim

[:sq]Njoftim punesimi PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 01, datë 05.01.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV

“Specialist Informacioni” pranë Sektorit të Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Publikun në Drejtorinë e Komunikimit dhe Burimeve Njerëzore.

Përshkrimi i vendit të punës

Specialisti i Informacionit shërben si urë lidhëse midis pedagogëve, studentëve dhe qytetarëve me Rektoratin. Informon të interesuarit në lidhje me Universitetin, kurset e studimit si dhe çështje të tjera në interes të publikut.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit

Skema e pikesimit[:]