njoftim punesim

[:sq]Anullim procedure punësimi për personel administrativ, Specialist Finance[:]

[:sq]

UV njofton anullimin e procedurës së punësimit për personel administrativ, Specialist Finance, në Sektorin e Financës dhe Realizimit të Buxhetit pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse.

[:]