njoftim pune njoftim punesim

[:sq]PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË PRANË QENDRËS KËRKIMORE-SHKENCORE TË SHËNDETIT PUBLIK[:]

[:sq]1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË  PRANË QENDRËS KËRKIMORE-SHKENCORE TË SHËNDETIT PUBLIK

 

 Përshkrimi i vendit të punës

  1. Mësimdhënie në modulet e Kirurgji, Anatomi, Promocion shëndetësor; në veprimtaritë akademike: leksione, seminare.
  2. Mësimdhënie në modulet e Anatomi, Fiziologji, Farmakologji; në veprimtaritë akademike: leksione, seminare.
  3. Mësimdhënie në modulet e Anatomi, Fiziologji, Shëndet Publik, Zhvillim pediatrik; në veprimtaritë akademike: leksione, seminare.
  1. Kërkim shkencor individual dhe në grup.
  1. Mbështetje për nevojat e Qendrës dhe Fakultetit.

 

Njoftimi i plotë

 

Skema e Vlerësimit

 [:]