njoftim punesim

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” shpall njoftimin për 2 (dy) personel akademik me kohë të pjesshme në grup lëndët e inxhinierisë navale, pranë departamentit të inxhinierive dhe teknologjisë detare në fakultetin e shkencave teknike[:]

[:sq] 

NJOFTIM

 

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 10, datë 18.02.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

 

2 (DY) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME NË GRUP LËNDËT E INXHINIERISË NAVALE, PRANË DEPARTAMENTIT TË INXHINIERIVE DHE TEKNOLOGJISË DETARE NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE

 

Shkarko njoftimin e plote
Sistemi i pikezimit
Formular-aplikimi-per-personel-akademik
Formular-aplikimi-per-personel-administrativ[:]