[:sq]Njoftim punësimi[:]

[:sq]  NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, shpall konkursin për 1(njw) vend të lirë pune, për punonjës ndihmës akademik me angazhim me kohë të plotë, si më poshtë:   1 (një) vend i lirë Personel ndihmës akademik (Specialist i Njësisë së Vlerësimit dhe Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë), me angazhim me kohë të plotë   Kategoria e pagRead More…