Takimi i Shoqatës Sportive Studentore

Ditën e Premte datë 03.11.2017 në ambjentet e Rektoratit të Universitetit të Tiranës, u zhvillua një takim ndërmjet përfaqësuesve të Shoqatave Sportive Studentore të Universiteteve Shqiptare. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë u përfaqësua nga Z. Gjergji Iliadhi kordinator i aktiviteteve sportive pranë Sektorit të Komunikimit dhe Publikimeve. Ky takim kishte si qëllim vendosjen dRead More…