Ftesë për pjesëmarrje në simpoziumin IMCI 2015.

Më 23-24 Tetor, 2015, në Sallën ‘Rilindja’ të Universitetit të Vlorës, do të zhvillohet një simpozium kur pritet një pjesëmarrje e gjerë folësish mbi tematika të ndryshme lidhur me:

Transporti Detar
Trajnimi dhe arsimimi detar
Logjistika dhe ekonomia detare
Menaxhimi dhe siguria e anijeve
Ndikimi mjedisor i sistemit detar, etj

Afati përfundimtar i pranimit të abstrakteve është 9 Tetor, 2015.
Shpallja e referateve të plota do të jetë më 16 Tetor, 2015.
Njoftimi për pranimet përfundimtare do të jetë më 10 Tetor, 2015.

Për njoftimin e plotë rreth këtij simpoziumi klikoni në linket e mëposhtme:

1. Komiteti i Vlerësimit (IMCI 2015 Committee) Kliko këtu
2. Programi i Simpoziumit (IMCI 2015 Invitation) Kliko këtu
3. Modeli i abstraktit (IMCI 2015 Paper Template) Kliko këtu

Ju mirëpresim!

Kalendari i Provimit të parë të pjesshëm Vjeshtë 2015
Nr. Leksione Datat e Provimeve
Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla KOMISIONI
1 FIN 264 Kontabilitet Publik R,E 08.00-9.30 A. Kafia 12/10/15 E 08.00-09.30 A 202 A. Kafia; O. Muharremi
2 BIZ 140 Manaxhim Biznesi R,E 08.00-09:30 A.Cipi 12/10/15 E 08.00-09.30 A 403 A.Cipi, A.Hysi
3 MKT 335 Marketing Strategjik R,E 08.00-09:30 Xh. Agaraj 12/10/15 E 08.00-09.30 A 408 Xh.Agaraj
4 FIN 120 Financa 1 R,E 09.30-11.00 L.Cakerri 12/10/15 E 09.30-11.00 A 403/A 402 L.Cakerri; M. Petanaj
5 BIZ 140 Manaxhim Biznesi R,E 09:30-11:00 Z. Sinaj 12/10/15 E 09.30-11.00 A 207 Z. Sinaj
6 ECN 150 Hyrje ne Ekonomi R,E 09.30-11.00 E. Malaj 12/10/15 E 09.30-11.00 A 402, 401 E. Malaj
7 FIN 311 Kontabilitet Kosto R,E 09:30-11:00 A.Kafia 12/10/15 E 09:30-11:00 A 103 A.Kafia; F. Madani
8 MKT 110 Bazat e marketingut R,E 09:30-11:00 E.Bazini 12/10/15 E 09:30-11:00 A 301/A 407 E. Bazini
9 FIN 210 Kontabilitet Financiar R,E 11.00-12.30 V. Gjini 12/10/15 E 11.00-12.30 A 207/ A 206 V. Gjini; B. Dervishi;
10 FIN 120 Financa 1 R,E 11.00-12.30 F. Madani 12/10/15 E 11.00-12.30 A 407/ A  402 F.Madani; A. Kafia
11 FIN 120 Financa 1 R,E 11.00-12.30 L. Koprencka 12/10/15 R 11.00-12.30 A 403/ A 402 L. Koprencka; B. Sulejmani
12 BIZ 334 Manaxhimi i Cilesise R,E 11:00-12:30 F. Vela 12/10/15 E 11.00-12.30 A 404 F.Vela
13 ECN 150 Hyrje ne Ekonomi R,E 11.00-12.30 I. Pulaj 12/10/15 E 11.00-12.30 A 401, 402 I. Pulaj
14 ECN 372 Ekonomia Monetare R,E 11.00-12.30 E. Malaj 12/10/15 E 11.00-12.30 A 205, 202 E. Malaj
15 MKT 313 Marketingu i tregjeve te biznesit R,E 11:00-12:30 Xh.Agaraj 12/10/15 E 11:00-12:30 A 301 Xh. Agaraj
16 BIZ 230 Sjellje Organizative R,E 11:00-12:30 D. Feimi 12/10/15 E 11:00-12:30 A 204, A 206 D. Feimi, R.Hasanaj
17 BIZ332 Teknika te komunikimit dhe Etika ne Turizem R,E 12:30-14:00 D. Feimi 12/10/15 E 12:30-14:00 A 404 D. Feimi
18 BIZ 236 Marredheniet e Punes R,E 08.00-09.30 E. Pulaj 12/10/15 E 13.00-14.00 A 301 E. Pulaj
19 BIZ 335 Manaxhim strategjik R,E 09:30-11:00 E. Pulaj 12/10/15 E 14.00-15.30 A 301 E. Pulaj
20 BIZ 345 Zhvillimi i planit te biznesit H,M,P 09:00-10:00 I. Lipi 12/10/15 E 14.00-15.30 A 104 I. Lipi
21 BIZ 230 Sjellje Organizative R,E 09:30-11:00 F. Vela 12/10/15 E 14.00-15.30 A102/A103 F.Vela, Z.Sinaj
22 ECN 270 Makroekonomi R,E 09.30-11.00 R. Hoxhaj 12/10/15 E 14.00-15.30 A 205, 207 R. Hoxhaj
23 ECN 270 Makroekonomi R,E 08.00-09.30 M. Veliu 12/10/15 E 15.30-17.00 A 407, A 408 M. Veliu
24 FIN 340 Tregjet Financiare H,M,P 08.00-09.00 E. Pelari 12/11/15 P 08.00-09.30 A 403 E. Pelari; F.Madani
25 ECN 150 Hyrje ne Ekonomi H,M,P 09.00-10.00 L. Alikaj 12/11/15 P 09.00-10.00 A 206, 205 L. Alikaj
26 FIN 120 Financa 1 H,M,P 09.00-10.00 B. Dervishi 12/11/15 P 09.00-10.30 A 401 B. Dervishi; Y. Sokoli
27 TUR 354 Manaxhim Destinacionesh H,M,P 09:00-10:00 R. Brokaj 12/11/15 P 09:00-10:00 A 102 R. Brokaj
28 MKT 311 Sjellje konsumatore H,M,P 10.00-11.00 E. Pjero 12/11/15 P 10.00-11.00 A 406 E. Pjero
29 BIZ 140 Manaxhim Biznesi H,M,P 10.00-11:00 R.Hasanaj 12/11/15 P 10.00-11.00 A 402 R.Hasanaj
30 ECN 150 Hyrje ne Ekonomi H,M,P 10.00-11.00 E. Aliaj 12/11/15 P 10.00-11.00 A 403, 401 E. Aliaj
31 ECN 376 Ekonomiksi i Sektorit Publik H,M,P 11.00-12.00 L. Alikaj 12/11/15 P 11.00-12.00 A 404, 402 L. Alikaj
32 FIN 340 Tregjet Financiare H,M,P 11.00-12.00 B. Sulejmani 12/11/15 P 11.00-12.30 A 206/ A 207 B. Sulejmani; E. Pelari
33 MKT333 Sjellja e Konsumatorit Turist H,M,P 11:00-12:00 E. Pjero 12/11/15 P 11:00-12:00 A 406 E. Pjero
34 FIN 226 Teknikat Bankare H,M,P 12.00-13.00 M. Haxhiu 12/11/15 P 12.00-13.30 A 403 M. Haxhiu; L. Koprencka
35 FIN 312 Kontabilitet Kosto Drejtimi H,M,P 09.00-10.00 Y. Sokoli 12/11/15 P 12.30-14.30 A 403 Y. Sokoli; B. Sulejmani
36 BIZ 140 Manaxhim Biznesi H,M,P 08.00-09:00 A.Hysi 12/11/15 P 14.00-15.00 A407/A408 A.Hysi,  Z.Sinaj
37 BIZ 333 Biznes Nderkombetare H,M 10:00-11:00 I. Lipi 12/11/15 P 14.00-15.00 A 404 I. Lipi
38 ECN 150 Hyrje ne Ekonomi R.E. 09.30-11.00 M. Veliu 12/11/15 P 15.30-17.00 A 407, A 408 M. Veliu
39 ECN 321 Politika të Zhvillimit Ekonomik R.E. 09.30 – 11.00 I. Pulaj 12/12/15 S 09.30 – 11.00 A 105, 104 I. Pulaj
40 FIN 220 Financa 2 R,E 12.30 -14.00 O. Muharremi 12/12/15 S 10.00 -12.00 A 206/A 301 O. Muharremi; M. Petanaj
41 ECN 370 Ekonometria H,M,P 10.00 – 11.00 F. Miti 12/12/15 S 11.00 – 12.30 A 407, 408 F. Miti
42 MKT 110 Bazat e marketigut H,M,P 08.00-09.00 A. Ramaj 14/12/2015 H 08:00-09:00 A 401 A. Ramaj
43 ECN 150 Hyrje ne Ekonomi H.M.P. 09.00 – 10.00 F. Zeneli 14/12/2015 H 09.00 – 10.00 A 407, 404 F. Zeneli
44 FIN 120 Financa 1 H,M,P 09.00 -10.00 E. Pelari 14/12/2015 H 09.00 -10.30 A 403 E. Pelari; G. Dede
45 FIN 120 Financa 1 H,M,P 09.00 -10.00 M. Petanaj 14/12/2015 H 09.00 -10.30 A 207/ A 205 M. Petanaj; L.Cakerri
46 FIN 120 Financa 1 H,M,P 09.00 -10.00 B. Sulejmani 14/12/2015 H 09.00 -10.30 A 402/ A 401 B. Sulejmani; Y. Sokoli
47 MKT 316 Shperndarje dhe drejtim i forces shitese H,M, 09:00-10:00 A.Ramaj 14/12/2015 H 09.00-10.00 A 406 A.Ramaj
48 BIZ 301 Komunikim ne boten e Biznesit H,M,P 09.00-10.00 A. Hysi 14/12/2015 H 09.00-10.00 A 204 A. Hysi
49 FIN 318 Bazat e Pasurive te Paluajtshme H,M,P 10.00 -11.00 A.Kafia 14/12/2015 H 10.00 -11.30 A 204/ A 205 A.Kafia. F. Madani
50 FIN 210 Kontabilitet Financiar H,M,P 10.00-11.00 B. Dervishi 14/12/2015 H 10.00-11.30 A 408 B. Dervishi; L. Koprencka
51 TUR 355 Organizim Udhetimesh Turistike H,M,P 10:00-11:00 R.Brokaj 14/12/2015 H 10:00-11:00 A 102 R.Brokaj
52 ECN 270 Makroekonomi H.M.P. 11.00 – 12.00 F. Miti 14/12/2015 H 11.00 – 12.00 A 407, 408 F. Miti
53 ECN 370 Ekonometria H.M.P. 08.00 – 09.00 F. Zeneli 14/12/2015 H 11.00 – 12.30 A 301, 105 F. Zeneli
54 FIN 312 Kontabilitet Kosto Drejtimi H,M,P 11.00 -12.00 L. Cakerri 14/12/2015 H 11.00 -12.30 A 403/ A402 L.Cakerri; M. Petanaj
55 FIN 210 Kontabilitet Financiar H,M,P 11.00 -12.00 M. Haxhiu 14/12/2015 H 11.00 -12.30 A 405/ A 407 M. Haxhiu; G. Dede
56 FIN 220 Financa 2 R,E 09.30 – 11.00 F. Madani 15/12/2015 R 09:30 -11:00 A 407 / A 402 F.Madani; A. Kafia
57 MKT 110 Bazat e marketigut R,E 09:30-11:00 Xh.Agaraj 15/12/2015 R 09:30-11:00 A 301/A 407 Xh.Agaraj
58 TUR 361 Ndermarrje turistike R,E 09:30-11:00 Sh. Sinanaj 15/12/2015 R 09:30-11:00 A 102 Sh. Sinanaj
59 FIN 314 Kontabilitet ndërkombëtar R,E 11.00 -12.30 G. Dede 15/12/2015 R 11.00 -12.30 A 201 G. Dede; O. Muharremi
60 FIN 210 Kontabilitet Financiar R,E 11.00 -12.30 O. Muharremi 15/12/2015 R 11.00 -13.00 A 206/ A 207 O. Muharremi; A. Kafia
61 TUR 364 Strategji Turizmi R,E 11:00-12:30 Sh. Sinanaj 15/12/2015 R 11:00-12:30 A 102 Sh. Sinanaj
62 TUR 221 Bazat e Turizmit H,M,P 12.00-13.00 F. Vela 15/12/2015 R 12.00-13.00 A 102 F. Vela
63 BIZ 331 Aftesi Manaxheriale/ R,E 14.00-15.00 A. Dumi 15/12/2015 R 14.00-15.00 A 103 A. Dumi
64 TUR 252 Ekonomi ambienti  dhe turizmi i qendrueshem R,E 14:00-15:30 Sh.Sinanaj 15/12/2015 R 14:00-15:30 A 102 Sh.Sinanaj
65 MKT 331 Strategji Marketing R,E 15:00-16:30 B.Beleraj 15/12/2015 R 15:00 – 16:30 A 104 B.Beleraj
66 FIN 318 Bazat e Pasurive te Paluajtshme R,E 09.30 -11.00 L. Koprencka 15/12/2015 R 16.00 -17.30 A 403/ A 407 L. Koprencka; M. Haxhiu
67 ECN 270 Makroekonomi H.M.P. 09.00 – 10.00 K. Guga 16/12/2015 M 09.00 – 10.30 A 301, 203 K. Guga
68 FIN 220 Financa 2 H,M,P 10.00 -11.00 G. Dede 16/12/2015 M 10.00 -11.30 A 405/ A 407 G. Dede; E. Pelari
69 FIN 226 Teknikat Bankare H,M,P 10.00 -11.00 M. Petanaj 16/12/2015 M 10.00 -12.00  A 408/ A 407 M. Petanaj; L.Cakerri
70 ECN 271 Historia e Mendimit Ekonomik H.M.P. 11.00 – 12.00 E. Aliaj 16/12/2015 M 11.00 – 12.00 A 104, 105 E. Aliaj
71 MTE 150 Matematike e pergjithshme R,E 08.00 -09.00 Anila Duka 17/11/2015 E 08:00 – 10:00 A 407/A 408 Anila Duka
72 MTE 150 Matematike e pergjithshme R,E 08.00 -09.00 Aranit Preni 17/11/2015 E 08:00 – 10:00 A 206/ A 205 Aranit Preni
73 MTE 150 Matematike e pergjithshme R,E 08.00 -09.00 Leonard Bezati 17/11/2015 E 08:00 – 10:00 A 207 / A 204 Leonard Bezati
74 MTE 220 Statistike R,E 08.00 -09.30 N.Sadikaj 17/11/2015 E 08:00 – 10:00 A 405 / A 404 N.Sadikaj
75 MTE 150 Matematike e pergjithshme R,E 09.00 -10.00 Ermal Feqeli 17/11/2015 E 09:00 – 11:00 A 401 / A 402 Ermal Feqeli
76 MTE 150 Matematike e pergjithshme R,E 11.00-12.00 Elda Lamce 17/11/2015 E 11:00 – 13:00 A 402 /A 403 Elda Lamce
77 MTE 150 Matematike e pergjithshme R,E 11.00 -12.00 Leonard Bezati 17/11/2015 E 11:00- 13:00 A 408 / A 405 Leonard Bezati
78 MTE 220 Statistike R,E 12.30 -14.00 Ll.Sota 17/11/2015 E 12:30 – 14:30 A 407/A 406 Ll.Sota
79 MTE 150 Matematike e pergjithshme R,E 13.00 -14.00 Leonard Bezati 17/11/2015 E 13:00 – 15:00 A 403 / A 402 Leonard Bezati
80 CSE 130 Teknologji inf. dhe komunikimi ne ekonomi R,E 15:30 – 17:00 E.Zanaj 17/11/2015 E 15:30 – 17:00 A 407/A 408 E.Zanaj
81 CSE 130 Teknologji inf. dhe komunikimi ne ekonomi H,M,P 08.00 – 09.00 A.Bregaj 18/11/2015 P 08:00 – 09:30 A 403 / A 402 A.Bregaj
82 MTE 220 Statistike H,M,P 08.00-09.00 A.Peci 18/11/2015 P 08:00 – 10:00 A 205 / A 206 A.Peci
83 ENG 230 Gjuhe e huaj: anglisht H,M,P 12:00-13:00 K.Hyso 18/11/2015 P 12:00 – 13:30 A 207 K.Hyso
84 ALB 380 Shkrim akademik HM 13.00 – 14.00 Edlira Cerkezi 18/11/2015 P 13:00 – 14:30 A 408 Edlira Cerkezi
85 MTE 220 Statistike H,M,P 13.00 -14.00 N.Sadikaj 18/11/2015 P 13:00 – 15:00 A 403 / A 402 N.Sadikaj
86 ENG 230 Gjuhe e huaj: anglisht H,M,P 13:00-14:00 K.Hyso 18/11/2015 P 13:30 – 14:30 A 207 / A 204 K.Hyso
87 CSE 290 Sistemet e informacionit ne ekonomi H,M,P 14.00 -15.00 D.Mino 18/11/2015 P 14:00 – 15:00 A 102/ A 103 D.Mino
88 BIZ 300 Sistemet e informacionit ne ekonomi H,M,P 14:00 – 15:00 R Hasani 18/11/2015 P 14:00 – 15:30 A 405 R Hasani
89 DRE 250 Legjislacion Biznesi H,M 14.00 -15.30 N.Hasani 18/11/2015 P 14:00 – 15:30 A 204 N.Hasani
90 ALB 380 Shkrim akademik H,M 14.00 -15.00 Evis Hudhera 18/11/2015 P 14:00 – 15:30 A 407 Evis Hudhera
91 DRE 260 Legjislacion tregtar H,M,P 15.00-16.00 B.Halillaj 18/11/2015 P 15:00 – 16:30 A 204 B.Halillaj
92 ALB 380 Shkrim akademik H,M 15.00-16.00 Evis Hudhera 18/11/2015 P 15:00 – 16:30 A 408 Evis Hudhera
93 CSE 130 Teknologji inf. dhe komunikimi ne ekonomi H,M,P 15:30-17:00 E.Zanaj 18/11/2015 P 15:30 – 17:00 A 403 / A 402 E.Zanaj
94 ECN 150 Hyrje ne Ekonomi H,M,P 11.00 – 12.00 R. Hoxhaj 19/12/2015 S 09.00 – 10.30 A 207, 206 R. Hoxhaj
Zv.Dekan
Shkëlqim B. Sinanaj
KODI LENDA PEDAGOGU LEKSIONE PROVIM I PARE I PJESSHEM, VJESHTE 2015
DITA Ora Salla DATA Ora Salla
DEPARTAMENTI SHKENCAVE KOMPJUTERIKE
CS 131 Hyrje ne Programim Dezdemona Gjylapi H, M, P 11:00-12:00 C100 27.11.2015 11:00-12:00 C100
CS 131 Hyrje ne Programim Dezdemona Gjylapi R,E 08:00-09:30 C 101 26.11.2015 08:00-09:30 C101
CS 231 Programim ne C++ Eljona Proko R, E 09:30-11:00 C 100 24.11.2015 09:30-11:00 C 100
CS 240 Struktura te Dhenash dhe Algoritmike Dorina Mino R, E 08:00-09:30 C 100 26.11.2015 08:00-09:00 C 100
CS 251 Programim Web Alma Bregaj H, M 09:00-10:00 C 100 25.11.2015 09:00-10:00 C100
CS 246 Telekomunikacion Fjoralba Sota R, E 10:00-11:00 C 306 24.11.2015 10:00-11:00 C 306
CS 345 Baza te Dhenash Alketa Hyso R, E 09:30-11:00 C 101 26.11.2015 09:30-11:00 C 101
CS 370 Hyrje ne Inteligjence Roneda Mucaj H, M, P 08:00-09:00 C 100 23.11.2015 08:00-09:00 C 100
CS 337 Projektimi i Softuereve Besnik Memetaj R, E 15:30-17:00 C 101 19.11.2015 15:00-16.00 C 101
CS 322 Teknologjia dhe Multimedia Interaktive Besnik Memetaj H, M 14:00-15:00 C 106 25.11.2015 14:00-15.00 C 106
CS 378 Inxhinieria e Softuerit Besnik Memetaj R, E 15:30-17:00 C 402 19.11.2015 16:00-17.00 C 101
CS-E 131 Hyrje ne Programim Fjoralba Sota H,M,P 13:00-14:00 C 101 25.11.2015 13:00-14:00 C 101
DEPARTAMENTI I MATEMATIKES
MAT 154 L1 B (3/2) Kalkulus 1 Arjola Sinani H,M,P 08:00-09:00 C 102 02.12.2015 08:00-09:00 C 102
MAT-E 154 L4 (3/2) Analize Matematike 1 Anila Duka R,E 14:00 – 15:30 C 100 02.12.2015 14:00 – 15:30 C 100
MAT 154 L3 (3:2) Kalkulus 1 Anila Duka H, M,P 15:00-16:00 C 100 02.12.2015 15:00-16:00 C 100
MAT 154 L1 (3:2) Kalkulus 1 Elda Lamce R,E 12:30-14:00 C 100 03.12.2015 12:30-14:00 C 100
MAT 154 L2 (3:2) Kalkulus 1 Morena Breshanaj R,E 12:30-14:00 C 101 03.12.2015 12:30-14:00 C 101
MAT 226 L 1 (3:2:1) Probabilitet dhe Statistike Miftar Ramosaco H, M, P 13:00:14:00 C102 04.12.2015 13:00:14:00 C102
MAT 175 L(3/2) Algjeber Lineare Artion Kashuri H,M,P 08:00-09:00 C 301 04.12.2015 08:00-09:00 C 301
MAT 170 L (3/2) Gjeometri Orgest Zaka H 09:00-10:00 C 203 23.11.2015 11:00-13:00 C 105
MAT 263 L 3:2 Matematike Diskrete Morena Breshanaj R,E 14:00- 15:30 C 404 26.11.2015 14:00-16:00 C 404
MAT 250 L 3:2 Analize Reale 1 Ermal Feleqi H,M,P 12:00-13:00 C 404 12.12.2015 10:00-12:00 C 101
MAT 254 L (2:2) Kalkulus 3 Arben Baushi R, E 12:00-13:00 C 106 03.12.2015 12:00-14:00 C 106
MAT 370 L 3:2 Algjeber Abstrakte 2 Orgest Zaka H,R,M 12:00 – 13:00 C 203 24.11.2015 08:00-10:00 C 306
MAT 375 L 3:2 Ekuacione Diferenciale 2 Artion Kashuri H, M, P 13:00-14:00 C 202 02.12.2015 13:00-15:00 C 202
MAT 387 L 2:1 Hyrje ne Teori Numrash Niko Kaso E 08:00-10:00 C 203 03.12.2015 08:00-10:00 C 203
MAT 340 L 2:1 Kombinatorike Orgest Zaka R,M 09:00-10:00 C 203 23.11.2015 09:00-11:00 C 203
MAT 390 L 3:2 Teori Kodesh Niko Kaso P 11:00-13:00 C 407 26.11.2015 12:00-14:00 C 306
MTH 322 Llogaritje dhe Simulime ne Finance Fjona Zeneli H,M 14:00-15:30 C 203 02.12.2015 14:00-16:00 C203
STAT 380 Aplikime te analizes se regresit Miftar Ramosaco M 11:00-12:00 C 407 02.12.2015 11:00-13:00 C 407
DEPARTAMENTI I FIZIKES
FIZ 161 L (3/2) Fizike Astrit Denaj R,E 08:00-09:30 C 102 26.11.2015 08:00-09:30 C 102
FIZ -E 151 (3:2) Fizike 1 Silvana Mico H,M,P 12:00-13:00 C 101 10.12.2015 15:30 – 17:00 C 100
FIZ 151 L3 (3:2) Fizike 1 Valbona Tahiri H, M,P 14:00-15:00 C 100 07.12.2015 14:00-15:00 C 100
FIZ 151 L1 (3:2) Fizike 1 Astrit Denaj R,E 11:00-12:30 C 100 26.11.2015 11:00-12:30 C 100
FIZ 151 L2 (3:2) Fizike 1 Veledin Cako H,M,P 12:00-13:00 C 100 07.12.2015 12:00-13:00 C 100
FIZ 326 (2/2/1) Fizike Mjeksore Emili Caci R,E 10:00-11:00 C403 03.12.2015 10:00-11:30 C403
FIZ 342 (3/2) Hyrje ne Fiziken Teorike Emili Caci H,M 09:00-10:30 C403 02.12.2015 10:00-11:30 C403
FIZ 370 (3/2) Fizika Moderne 1 Valbona Tahiri R,E 12:00-13:30 C403 08.12.2015 12:00-13:30 C403
FIZ 324 (3/2) Fizike e Mjedisit Silvana Mico R,E 13:00-14:00 C403 10.12.2015 13:00-14:00 C403
DEPARTAMENTI I INXHINIERISE ELEKTRIKE
EGR 220 L(2/1) Vizatim Teknik Oriana Halla H.M 09:00-10:00 C 301 02.12.2015 09:00-10:00 C 301
EE 248 L(3/1) Bazat e Automatikes I Eduart Serdari H,M 11:00-13:00 C 301 25.11.2015 11:00-13:00 C 301
EE 230 L(3/1/1) Elektroteknike 1 Alketa Hasani R,E 09:30 – 11:00 C 301 03.12.2015 09:30 – 11:00 C 301
EE 345 L 3:1 Teknologjia e materialeve elektrike Anila Ismailaj R,E 09:30-11:00 C106 26.11.2015 09:30-11:00 C106
EE 346 L 3:1 Administrimi i Sistemeve Elektrike dhe Siguria Eduart Serdari R,E 08:00-09:30 C106 24.11.2015 08:00-09:30 C106
EE 361 L 3:2:1 Makina elektrike Miranda Halili H,M,P 09:00-10:00 C102 02.12.2015 09:00-10:00 C102
EE 330 L 3:2:1 Shperndarja dhe Perdorimi i Inxhinierise Elektrike Miranda Halili H,M,P 12:00-13:00 C 106 04.12.2015 12:00-13:00 C 106
EGR 241 (3:2) Bazat e Elektroteknikes Alketa Hasanaj H, M, P 12:00-13:00 C 101 02.12.2015 12:00-13:00 C 101
EGR 120 (3/1/1) GRAFIKE INXHINIERIKE Oriana Halla R,E 11:00 – 12:30 C 306 03.12.2015 11:00 – 12:30 C 306
EE 375 (3/1/1) L2 Mekatronike Anila Ismailaj H, M, P 11:00-12:00 C 101 02.12.2015 11:00-12:00 C 101
DEPARTAMENTI I SHKENCAVE DETARE
DET 132 L 2:2:1 Historia e Artit Detar Suard Alizoti H,M 13:00-14:00 C 204 25.11.2015 13:00-14:00 C 204
DET 213 L 3:2 Lundrim Bregdetar Agron Duka H,M 08:00-09:30 C 204 30.11.2015 08:00-09:30 C 204
DET 211 L 3:2 Standartet e Sigurise Detare Ermal Xhelilaj H,M 09:30-11:00 C 204 02.12.2015 09:30-11:00 C 204
DET 212 L 3:2 Meteorologji dhe Oqeanografi Suard Alizoti R,E 08:00-09:30 C 204 24.11.2015 08:00-09:30 C 204
DET 215 L 3:2 Bazat e Njohjes se Anijes Gjergji Toska R,E 09:30-11:00 C 204 26.11.2015 09:30-11:00 C 204
DET 313 L 3:2 Teoria dhe Teknika e Transportit Detar Shkelqim Sinanaj H,M 08:00 – 09:30 C 205 02.12.2015 08:00 – 09:30 C 205
DET 312 3:2 Astronomia Detare Gjergji Toska H,M 09:30-11:00 C 205 25.11.2015 09:30-11:00 C 205
DET 314 3:2 Radiokomunikim Detar Suard Alizoti R,E 09:30-11:00 C 205 26.11.2015 09:30-11:00 C 205
DET 311 3:2 Navigacion Elektronik Agron Duka R,E 08:00-09:30 C 205 03.12.2015 08:00-09:30 C 205
DEPARTAMENTI I KIMISE
KIM 143 L3 3:2 Kimi e Pergjithshme Marinela Muco R, E 09:30-11:00 C 102 24.11.2015 09:30-11:00 C 101/102
KIM 360 Bazat e Teknologjise kimike Petrit Kotori H, M,P 11:00-12:00 C 103 11.12.2015 11:00-12:00 C 103
KIM 358 (3/1/2) Mekanizmat e Reaksioneve ne Kimine Organike Sonila Kane H,M 09:30 – 11:00 C 103 07.12.2015 09:30 – 11:00 C 103
KIM 379 3/1/2 Metodat Instrumentale te analizes Bilal Shkurtaj R, E 08:00 – 09:30 C 305 03.12.2015 08:00 – 09:30 C 305
KIM 255 Kimi Organike Sonila Kane R,E 09:30-11:00 C 105 10.12.2015 09:30-11:00 C 105
KIM-E 143 L2 (3/2) Kimi e Pergjithshme Petrit Kotori H,M,P 10:00 – 11:00 C 100 07.12.2015 10:00 – 11:00 C 100
KIM 143 L1 (3/2) Kimi e Pergjithshme Flora Qarri R,E 11:00-12:30 C 102 24.11.2015 11:00-12:30 C 102
DEPARTAMENTI I BIOLOGJISE
BIO 163 (3/1/1) Biologji Qelizore Blerta Laze H,M,P 11:00-12:00 C 102 07.12.2015 11:00-12:00 C 102
BIO 241 (3/2) Anatomi e Njeriut Denada Kasemi H,M 09:30-11:00 C105 07.12.2015 09:30-11:00 C105
BIO 232 (3/2) Biokimi Arta Lugaj H,M,P 08:00-09:00 C 105 02.12.2015 08:00-09:00 C 105
BIO 262 (3/1/1) Histologji Blerta Laze R,E 11:00-12:30 C 105 03.12.2015 11:00-12:30 C 105
BIO 365 (3/1/1) Fiziologji Shtazore Arta Lugaj H,M 09:30-11:00 C 106 07.12.2015 09:30-11:00 C 106
BIO 364 (3/1/1) Fiziologji Bimore Oresta Saliaj H,M 08:00-09:300 C 106 02.12.2015 08:00-09:30 C 106
BIO 361 (3/1/1) Bazat e Ekologjise Hajdar Kicaj R,E 08:00-09:30 C 411 03.12.2015 08:00-09:30 C 411
BIO 375 (2/1/1) Anatomi e Krahasuar Ina Nasto R,E 10:00-11:00 C 411 10.12.2015 10:00-11:00 C 411
DEPARTAMENTI I INXHINIERISE MEKANIKE DHE NAVALE
MEK 222 (3/2) Mekanike Inxhinierike Luljeta Gusha H, M, P 10:00 – 11:00 C 101 07.12.2015 10:00 – 11:00 C 101
MEK 208 (3/2) Vizatim Inxhinierik Mira Shehu P 13:00 – 16:00 C 306 04.12.2015 13:00 – 16:00 C 306
MEK 231 (3/2) Mekanike Fluide Kristofor Lapa R,E 08:00-09:30 C 105 10.12.2015 08:00-09:30 C 105
EGR 241 (3:2) Bazat e Elektroteknikes Alketa Hasanaj H, M, P 12:00-13:00 C 101 02.12.2015 12:00-13:00 C 101
MEK 321 (3/2) Vibrimet dhe Kontrolli Diana Bazini R,E 12:30 – 14:00 C 102 03.12.2015 12:30 – 14:00 C 102
MEK 356 (2/2) Motorat me Djegie te Brendshme Pellumb Cacaj H,M 13:00 – 14:00 C 301 07.12.2015 13:00 – 14:00 C 301
MEK 382 (2/2) Projektim i Sistemeve Fluidike dhe Termike 2/2 Pellumb Cacaj H,M 14:00- 15:00 C 105 09.12.2015 14:00- 15:00 C 105
EE 375 (3/1/1) Mekatronike Anila Ismailaj H, M, P 11:00-12:00 C 101 02.12.2015 11:00-12:00 C 101
EGR 120 (3/1/1) GRAFIKE INXHINIERIKE Oriana Halla R,E 11:00 – 12:30 C 306 03.12.2015 11:00 – 12:30 C 306
NAV 320 (3/2) Konstruksione Navale 1 Luljeta Gusha R,E 08:00-09:30 C 202 10.12.2015 08:00-09:30 C 202
NAV 340 (3/2) Hidrodinamika e Anijes Blenard Xhaferaj H,M,P 08:00 – 09:00 C 202 07.12.2015 08:00 – 09:00 C 202
NAV 310 (3/2) Teknologjia e Ndertimit te Anijeve Blenard Xhaferaj H,M,P 12:00 – 13:00 C 202 11.12.2015 12:00 – 13:00 C 202
EE 375 (3/1/1) Mekatronike Anila Ismailaj H, M, P 11:00-12:00 C 101 02.12.2015 11:00-12:00 C 101
EGR 120 (3/1/1) GRAFIKE INXHINIERIKE Oriana Halla R,E 11:00 – 12:30 C 306 03.12.2015 11:00 – 12:30 C 306
NDERFAKULTETATORE
ENGT 131 L3 Anglisht 1 Ledina Merkaj H, M,P 11:00-12:00 C 106 04.12.2015 11:00-12:00 C 106
ENGT 131 L2 (2:2) Anglisht 1 Erida Prifti R,E 15:30 – 17:00 C 102 03.12.2015 15:30 – 17:00 C 102
ENG-T 131 L3 (3/2) Anglisht 1 Evis Cela H,M,P 09:00 -10:00 C 101 04.12.2015 09:00 -10:00 C 101
ENGT 131 L1 (3:2) Anglisht 1 Ledina Merkaj H, M, P 13:00 – 14:00 C 100 04.12.2015 13:00 – 14:00 C 100
BIO 102 L1 Bazat e Biologjise Hajdar Kicaj H, M 14:00-15:30 C 101 02.12.2015 13:00-14:30 C 101/C 102
BIO 102 L2 Bazat e Biologjise Denada Kasemi H, M 14:00-15:30 C 102 02.12.2015 14:30-16:00 C 101/C 102
BIO 102 Bazat e Biologjise {Mami} Ina Nasto R,E 11:00-12:30 C 101 10.12.2015 11:00-12:30 C 101
CSH 130 Teknologji informacioni dhe komunikimi Besnik Memetaj P 08:00-10:00 B 404 20.11.2015 08:00-09.00 B404
CSI Teknologji informacioni dhe komunikimi Anila Ismailaj M 14:00-16:00 B
CSE 130 Teknologji informacioni dhe komunikimi ne ekonomi Eljona Zanaj HMP 08:00-09:00 A 407
CSE 130 Teknologji informacioni dhe komunikimi ne ekonomi Alma Bregaj HMP 08:00-09:00 A 403
CSE 130 Teknologji informacioni dhe komunikimi ne ekonomi Eljona Zanaj HMP 14:00-15:00 A 403
CSE 290 Sistemet e informacionit ne ekonomi Dorina Mino HMP 14:00-15:00 A 102 07.12.2015 14:00-15:00 A 102

Të dashur kolegë dhe studentë, Festat e Nëntorit erdhën! I gjithë stafi i Universitetit “Ismail Qemali” nën drejtimin e Rektorit të këtij universiteti Prof. Dr. Albert Qarri, ju uron festa të mbara dhe të gëzueshme. Janë këto festa që na bëjnë krenarë si shqiptarë dhe na nxisin që të arrijmë fitore të po këtij niveli në të ardhmen. Le të jemi pra, plot shpresë që si shqiptarë mundemi që të shikojmë të ardhmen ndryshe, në atmosferën e këtyre festave!

Mësimi rifillon sërish ditën e mërkurë, datë 2 Dhjetor.

INTERES PËR GJETJE PARTNERËSH

Shprehjen e interesit nga Universiteti Teknik i Rigës, për gjetje partnerësh për aplikimin e një projekti CBHE (Ngritja e kapaciteteve në arsimin e lartë),

që e ka afatin përfundimtar në 10 shkurt 2016.

Projekti është dizenjuar për fushën e Inxhinierisë kimike, biomaterialeve etj.

Një draft-projekt të dërguar nga ky universitet, ku janë përshkruar: objektivat, aktivitetet, rezultatet e pritshme të këtij projekti, si dhe partnerët që ata synojnë të përfshijnë në të do ta gjeni pranë Zyrës së Projekteve .

Për çdo informacion interesohuni pranë kësaj zyre.

Ina.binaj@yahoo.it

gjicalilorena@yahoo.com

PROVIMET E PARA TE PJESSHME VJESHTE 2015 BACHELOR
DEPARTAMENTI I GJUHEVE TE HUAJA
KODI LËNDA PEDAGOG ORARI SALLA DATA
ALB 148 Gjuhe Shqipe Nexhip Merkuri 11.00-12.00 B 409 02.12.2015
ENG 144 Gjuhe Angleze e Avancuar 1 I. Kanani 8.00-11.00 B 408 03.12.2015
ENG 144 Gjuhe Angleze e Avancuar 1 Bledar Toska 8.00-11.00 B 101 03.12.2015
ENG 170 Arti i te shkruari per gjuhen angleze Anila Hima 8.00-9.00 B 409 04.12.2015
ITA 131 Gjuhe Italiane 1 E. Mustafaraj 11.00-12.00 B 409 08.12.2015
ENG 255 Hyrje ne gjuhesi per gjuhen angleze Dorjana Klosi 8.00-9.00 B 412 02.12.2015
ENG 245 Gjuhe Angleze e Avancuar 2 Z. Alimemaj 8.00-11.00 B 409 08.12.2015
ENG 245 Gjuhe Angleze e Avancuar 2 V. Hajrulla 8.00-11.00 B 407 08.12.2015
ENG 280 Hyrje ne Teorine e Letersise, gj. angleze Armela Panajoti 11.00-12.00 B 412 04.12.2015
ENG 241 Semantike e gjuhes Angleze Silvana Kalemi 12.00-13.00 B 412 07.12.2015
ENG 346 Gjuhe Angleze e Avancuar 3 I.Kanani 10.00-13.00 B 103 03.12.2015
ENG 346 Gjuhe Angleze e Avancuar A. Malaj 11.00-14.00 B 101 03.12.2015
ENG 381 Letersi Amerikane Kozeta Hyso 11.00-12.00 B 103 04.12.2015
ITA 344 Gjuhe italiane e avancuar 1 B.Isufaj 8.00-9.00 B 101 08.12.2015
ENG 358 Sociolinguistike per gjuhen angleze Anila Hima 12.00-13.00 B 407 02.12.2015
ITA 144 Gjuhe Italiane e Avancuar 1 Elona Naqo 8.00-11.00 B 407 03.12.2015
ITA 170 Arti i te shkruari per gjuhen italiane B.Isufaj 9.00-10.00 B 407 07.12.2015
FRE 131 Gjuhe Frenge 1 Adriana Gjika 11.00-12.00 B 407 08.12.2015
ITA 255 Hyrje ne gjuhesi (per gjuhen italiane) E. Gerveni 11.00-12.00 B 408 07.12.2015
ITA 245 Gjuhe Italiane e Avancuar 2 Angela 12.00-14.00 B 409 03.12.2015
ITA 280 Hyrje ne Teorine e Letersise F.Londo 12.00-13.00 B 103 02.12.2015
ITA 264 Stilistike (per gjuhen italiane) Genci Zaka 13.00-14.00 B 103 04.12.2015
ITA 346 Gjuhe Italiane e Avancuar 3 Meri Gjoleka 12.00-13.00 B 408 04.12.2015
ITA 358 Sociolinguistike (per gjuhen italiane) Frosina Londo 11.00-12.00 B 101 02.12.2015
FRE 344 Gjuhe frenge e avancuar 1 Vladimir Xhelili 12.00-14.00 B 408 08.12.2015
ITA 342 Studime te Komunikimit Angela 10.00-11.00 B 412 03.12.2015
DEPARTAMENTI I GJUHES SHQIPE DHE LETERSISE
KODI LËNDA PEDAGOG ORARI SALLA DATA
Alb 150 Hyrje Ne Gjuhesi Nexhip Merkuri 08. – 9.30 B 404 02.12.2015
Alb 165 Leksikologji E Semantike E Shqipes Vilma Bello 9. 30 – 11.00 B 404 01.12.2015
Alb 134 Letersi Shqipe I Bardhosh Gaçe/Edlira Çerkezi 08.10 -10.00 B 404 02.12.2015
Engh 131 Gjuhe E Huaj I Gladiola Elezi 12.00-14.00 B 404 04.12.2015
Alb   267 Morfologji E Shqipes Venera Hajrulla 10. 00 -12. 00 B 404 02.12.2015
Alb 264 Letersi Boterore Ii Mariglena Meminaj 9.30 -11.00 B 401 03.12.2015
Alb 235 Letersi Shqipe Ii Etjona Hoxha/Ped.E Jashtme 08.00- 9.30 B 401 03.012.2015
Alb 251 Dialektologji E Shqipes Migena Balla 08. – 9.30 B 401 02.12.2015
Alb 304 Kerkim Akademik Alta Haluci 08:00-10:00 B 301 07.12.2015
Alb 311 Hyrje Ne Historine E Gjuhes Artan Xhaferaj 11:00-13:00 B 404 03.12.2015
Alb 355 Teori E Letersise Ermir Xhindi/Alta Haluci 10.00 -12.00 B 404 02.12.2015
Csh 130 Teknologji E Informacionit Dhe E Komunikimit? (Sisteme Te Informacionit) Besnik Mehmetaj 08:00-10:00 B 404 E Ka Bere
DEPARTAMENTI I EDUKIMIT
KODI LËNDA PEDAGOG ORARI SALLA DATA
HUM   131 Hyrje ne psikologji L.Hajnaj 04.12. 10-11 B 104 04.12.2015
ALB 147 Gjuha shqipe 1 M.Balla 03.12. 9-10 B104 03.12.2015
EDU 155 Letersi per femije R.Alimerko 07.12 11-12 B 108 07.12.2015
PS 111 Hyrje ne pedagogjine e specializuar A.Zhapa 03.12. 13-14 B110 03.12.2015
HUM 131 Hyrje ne psikologji L.Hajnaj 04.12. 9-10 B109 04.12.2015
ALB 147 Gjuha shqipe 1 Leka Skendaj 03.12. 8-9 B109 03.12.2015
EDU 135 Edukim artistic Drini Shehu 02.12. 14-15 B 308 02.12.2015
HUM 141 Filozofi E.Avdulaj 04.12. 12-13 B308 04.12.2015
GEO170 Gjeografi fizike e pergjithshme F. Shkurti 02.12. 10-11 B308 02.12.2015
ARK 160 Arkeologji e pergjithshme A.Trushaj 04.12 . 9-10 B308 04.12.2015
HIS 180 Lindja dhe Greqia antike Ermal Sina 02.12. 13-14 B308 02.12.2015
HIS 181/1 Roma e vjeter Ermal Sina 03.12. 8-9 B308 03.12.2015
EDU 225 Pedagogji P.Taraj 02.12. 8-9 B108 02.12.2015
EDU 230 Psikologji zhvillimi E.Dervishaliaj 10.12. 9-10 B108 10.12.2015
EDU 253 Didaktika e Matematikes A.Gjipali 07.12. 10-11 B108 07.12.2015
EDU 257 Didaktika e Gjuhes Shqipe R. Alimerko 09.12. 12-13 B108 09.12.2015
HUM 250 Histori kombetare dhe didaktike O.Caci 04.12. 11-12 B 104 04.12.2015
HIS 221 Histori e popull. Shq (ant-mes) E.Rexhaj 07.12. 09-10 B308 07.12.2015
HIS 240 Histori e mesjetes boterore E.Rexhaj 09.12. 9-10 B105 09.12.2015
GEO 232 Gjeografi fizike e kontinenteve E.Laci 02.12.11-12 B 110 02.12.2015
HIS 230 Etnologji E.Billa 03.12.10-11 B109 03.12.2015
HIS 360 Histori e kohes se re Odise caci 09.12.   8-9 B 109 09.12.2015
HIS 364 Histori e civilizimit teAzise,Afrikes,A.Latine Blerina. Xhelaj 07.12. 10-11 B 111 07.12.2015
GEO 355 Gjeografi ekonomike politike e shteteve E.Laci 02.12. 12-13 B 109 02.12.2015
HIS350 (z) Hist e marrdh nderkombetare E. Billa 04.12.11-12 B 110 04.12.2015
GEO349 (z) Elemente te hartotopografise E.Laci 09.12. 11-12 B 109 09.12.2015
EDU 337 Psikologji grupi G. Lepuri 02.12. 9-10 B 111 02.12.2015
EDU 325 Filozofi dhe Sociologji edukimi E.Avdulaj 04.12.14-15.30 B 108 04.12.2015
EDU 349 Pedagogji familjare Ilva Lamaj 09.12. 10-11 B301 09.12.2015
EDU 334 Komunikimi Irena Alimerko 07.12. 11-12 B111 07.12.2015
EDU 320 Gjeografi dhe didaktike F.Shkurti 02.12. 12-13 B 111 02.12.2015
EDU 331(z) Mendim kritik Ilva Lamaj 03.12.13-14 B105 03.12.2015
EDU 333(z) Psikologji komunikimi G.Lepuri 07.12.13-14 B111 07.12.2015
PS 322 Neuroriedukimi Integrimi neuroshqisor G.Lepuri 02.12.12-13.30 B402 02.12.2015
PS 335 Polihandikapi.Autizmi. A.Zhapa 02.12.9-10 B 402 02.12.2015
BIO 340 Anatomi dhe higjiene Oresta Saliu 10.12.12-13 B 109 10.12.2015
DEPARTAMENTI I DREJTESISE
KODI LËNDA PEDAGOG data ORARI SALLA
DRE 151 E Drejtë Publike (I) Klajdi Mone 27.11.2015 H,M,P 08:00-09:00 B 307
DRE 151 E Drejtë Publike (II) loreta alushi 23.11.2015 H,M,P 11:00-12:00 B 307
DRE 111 E Drejtë Romake (I) Arjana Llano 25.11.2015 H,M,P 09:00-10:00 B 307
DRE 111 E Drejtë Romake (II) Valbona Alikaj 25.11.2015 H,M,P 12:00- 13:00 B 307
DRE 121 Historia e Institucioneve (I) Jonida Mehmetaj 02.12.2015 H,M,P 10:00-11:00 B 307
DRE 121 Historia e Institucioneve (II) Aulona Haxhiraj 02.12.2015 H,M,P 13:00- 14:00 B 307
ENGH/ITA/FRE 131 Gjuhë e Huaj Dorjana Klosi
Marsela Harizaj E   14-15
DRE 211 E Drejtë Penale 1 (I) Aleks Prifti 27.11.2015 H,M,P 08:00-09:00 B 305
DRE 211 E Drejtë Penale 1 (II) Ervin Bacaj 23.11.2015 R, E 08:00- 09:30 B 305
DRE 221 E Drejtë Familjare (I) Jonada Zyberaj 24.11.2015 R, E 09:30- 11:00 B 305
DRE 221 E Drejtë Familjare (II) Jonada Zyberaj 25.11.2015 H,M,P 09:00-10:00 B 305
DRE 231 E Drejtë Civile II (I) Valbona Alikaj 03.12.2015 H,M,P 08:00- 09:30 B 308
DRE 231 E Drejtë Civile II (II) Jonada Zyberaj 03.12.2015 R, E 09:30- 11:00 B 308
DRE 255 E Drejtë Tregëtare (I) Ulvin Veizaj 20.11.2015 H,M,P 11:00-12:00 B 305
DRE 255 E Drejtë Tregëtare (II) Belinda Halilaj 24.11.2015 R, E 12:30- 14:00 B 305
DRE 311 Procedurë Penale Lorenc Danaj 04.12.2015 R, E 14:30-16:00 B 308
DRE 311 Procedurë Penale Besiana Muka 04.12.2015 R, E 10:00-11:30 B 308
DRE 321 Procedurë Civile Erjola Hoxha 23.11.2015 H,M,P 12:00-13:00 B 305
DRE 376 E Drejtë Europiane Sokol Bana 03.12.2015 R, E 13:00-14:30 B 308
DRE 376 E Drejtë Europiane Ervis Mocka 03.12.2015 R, E 11:30- 13:00 B 305
DRE 345 E drejte       Financiare Oliana Hoxhaj 25.11.2015 H,M,P 14:00-15:00 B 305
DRE 382 E drejte mjedisi Stela Mecaj 20.11.2015 H,M,P 14:00-15:00 B 311

Mbështetur në VKM Nr. 911 datë 11.11.2015 “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave e pagesave dhe për kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte, për nxënësit e studentët në Institucionet Arsimore Publike, për vitin shkollor 2015 – 2016″,
njoftohen:
          Studentët e vitit  II dhe III , në të gjitha programet e Ciklit të parë të studimit “Bachelor me kohë të plotë”, të cilët kanë qenë trajtuar me bursë një vit më parë  dhe ata që kërkojnë të përfitojnë nga bursat e ndërmjetme në dispozicion të Universitetit, te paraqesin dokumentat e meposhtme :

A. Sipas kriterit ekonomik
Kane te drejte te aplikojne te gjithe studentet qe studiojne ne nje largesi  mbi 10 km nga vendbanimi i tyre i perhershem dhe qe plotesojne kriterin ekonomik sipas tabeles 1 ne VKM)
Dokumentat per keta studente jane:

1.Per studentet qe vijne nga Bashkite(Masa e burses varet nga plotesimi i te ardhurave per fryme sipas tabeles bashkengjitur).Dokumentat qe duhen paraqitur:

1.Vërtetim studenti dhe vertetim me nota per aplikantin.
2.Certifikatë familjare.
3.Vërtetim page për cdo pjesetar  te familjes të punësuar.
4.Vërtetim papunësie nga Zyra e Punes ,për personat mbi 18 vjec te  papunë  .
5.Vërtetim shkolle për pjesetaret e familjes që vazhdojnë shkollën e mesme ose te larte.
(Nese jane studente duhet edhe vertetim nese marrin burse ose jo).
6.Vërtetim nga Sig.Shoqerore nëse familja përfiton pensione të ndryshme per pjesetaret e saj.
7.Vërtetim nga Zyra e Tatim –Taksave për veprimtari private tepjesetareve te familjes.
8.Vërtetim nga Kadastra për tokë në pronësi të pjesetareve te familjes.
9.Vertetim nga Zyra e Ndihmes Ekonomike nese familja merr ndihma ekonomike
nga shteti.
10.Fotokopje dok.identiteti.

2. Për studentët qe vijne nga komunat.
(Masa e burses varet nga masa e Ndihmes ekonomike qe perfiton familja e studentit)
Dokumentat qe duhen paraqitur:
1. Vërtetim studenti  dhe vertetim me nota per aplikantin .
2. Certifikatë familjare.
3.Vërtetim për masën e ndihmës ekonomike që përfiton familja
(Masa e ndihmes  te jete e shprehur qarte me fjale ,shifra dhe me numer dosjeje)
4.Vertetim per token ne pronesi apo ne perdorim te familjes.
5.Fotokopje dok.identiteti

3. Secili student bashkëshort me fëmijë, që është akomoduar në konvikt publik,
1.Dokumentacioni i mësipërm, sipas kriterit ekonomik, 
2.Vërtetim që banon në konvikt publik.
B.Jashte kriterit ekonomik.
1.. Studentë që kanë përfituar statusin e jetimit

2. Studentë që gëzojnë statusin ligjor të invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik

3. Studentë që gëzojnë statusin ligjor te personave që nuk shikojnë apo nuk dëgjojnë

4. Studentë, fëmijë të personave që gëzojnë statusin e invalidit qe përfiton pension invaliditeti dhe nuk kanë të ardhura të tjera.Keta studente pervec dosjes se invalidit qe kane dorezuar do te sjellin edhe:
 1.Certifikatë familjare – origjinale, e lëshuar brenda 3 muajve nga data e aplikimit
2. Vërtetim për të gjithë anëtarët e familjes që përfitojnë ose jo të ardhura – lëshuar nga Njësia e Qeverisjes     Vendore, DRS Shoqërore e Qarkut, Qendra e punës.
5. Studente  që janë identifikuar dhe trajtuar si viktima të trafikut të qenieve njerëzore dhe kanë humbur kujdesin prindëror . Dokumentat per kete kategori:
1.Vendim gjykate (fotokopje enoterizuar).
2.Vertetim student.
3.Karte identiteti fotokopje.
6.Femijet e punonjesve te Policise se Shtetit ,Forcave te Armatosura,Gardes se Republikes te rene ne detyre ose te plagosur per shkak te detyres. Dokumentat per kete kategori:
-Vertetim  studenti
-Statusi i deshmorit (noterizuar)
-Certifikate familjare
-Karte identiteti fotokopje.

7.Studente te  deges  Matematike dhe Fizike qe kane perfunduar vitin paraardhes me mesatare mbi 8,si dhe studentet e te gjitha degecve te tjera qe kane perfunduar vitin paraardhes me mesatare 10,duke shlyer te gjitha provimet. Dokumentat per kete kategori:
1.Vertetim Studenti
2.Vertetim me nota.
3.Karte identiteti (fotokopje).
Nuk përfitojnë bursë studentët që:
- Vazhdojnë studimet në largësinë nën 10 km nga vendbanimi i përhershëm i tyre.
- Janë ndarë nga trungu familjar
- Familjet e tyre ushtrojnë veprimtari private
- Vazhdojnë studimet në një program të dytë studimi.
- Shpallen ngelës dhe humbasin vitin shkollor për arsye të rezultateve jokaluese(Studenti I vitit te dyte duhet te kete marre  mbi 30 kredite dhe ai i vitit III te kete mbi 90 kredite per te mos qene mbetes)
Dokumentacioni i përgatitur dhe i renditur sipas formularit të Aplikimit për bursë të dorëzohet nga vetë studenti në   Zyren e Studentit, Godina A, Kati I,  deri ne  daten  30.11.2015
Shkarkoni formularin e aplikimit  dhe bashkengjiteni me dokumentat e burses.
SEKTORI I KURRIKULAVE DHE INFORMIMIT TE STUDENTEVE

Shënim: Formularin e bursave mund ta shkarkoni këtu.

Kodi Moduli Data Ora Salla  

Pedagogu

 

BIO 102 Bazat e biologjise E merkure

02.12.2015

14:30-16:00 C 101 Denada Kasemi
BIO 102 Bazat e biologjise E merkure

02.12.2015

13:00-14:30 C 101 Hajdar Kicaj
BIO 102 Bazat e biologjise (Mami ) E enjte

10.12.2015

11:00-12:30 C 101 Ina Nasto
INF 180 Shendet Publik (Mami) E merkure

02.12.2015

15.00-16.00 B 206 Enkelejd Mehilli
INF 110 Terminologji mjekseosore E enjte

03.12.2015

8:00-9:30 B 206 Glodiana Sinanaj
INF 110 Terminologji mjekseosore E enjte

03.12.2015

9:30-11.00 B 205 Rozeta Luci
INF 110 Terminologji mjekseosore (MaMi ) E hene

07.12.2015

11:00-12:00 B 204 Evis Alushi
INF 130 Anatomi humane I E premte

04.12.2015

9.00-10:00 B 206 Aferdita Nikaj
INF 130 Anatomi humane I E premte

04.12.2015

8:009:00 B 206 Mimoza Canga
INF 130 Anatomi humane I (MaMi ) E premte

04.12.2015

10.00-11.00 B 205 Mimoza Canga
INF 140 Histologji & Mikrobiologji E hene

07.12.2015

8:00-9:00 B 204 Ela Peto
INF 140 Histologji & Mikrobiologji E hene

07.12.2015

9:00-10:00 B 204 Ela Peto
INF 210 Pediatri E premte

04.12.2015

13:00-14:00 B 206 Aurela Saliaj
INF 210 Pediatri E enjte

10.12.2015

08:00-9:30 B 204 Erilda Ruçi
INF 380 Pediatri (Mami ) E enjte

03.12.2015

14.00-15.30 B 204 Erilda Ruçi
INF 220 Semundje e brendshme I E premte

11.12.2015

12:00-13:00 B 204 Fejzi Alushi
INF 220 Semundje e brendshme I (Mami) E premte

11.12.2015

13:00-14:00 B 204 Fejzi Alushi
INF 220 Semundje e brendshme I E premte

11.12.2015

11.00-12.00 B 206 Aferdita Nikaj
INF 230 Bazat e farmakologjisë E merkur

09.12.2015

11:00-12:00 B 205 Majlinda Zahaj
INF 230 Bazat e farmakologjisë E hene

07.12.2015

12:00-13:00 B 205 Majlinda Zahaj
INF 230 Bazat e farmakologjisë (Mami) E enjte

03.12.2015

11:00-12:30 B 205 Erilda Ruçi
INF 240 OBS për infermierët E enjte

10.12.2015

12:30-14:00 B 105 Rezarta Lalo
INF 240 OBS për infermierët (Mami ) E enjte

10.12.2015

14:00-15.30 B 105 Rezarta Lalo
INF 277 Urgjenca infermierore E enjte

03.12.2015

12.30-14.00 B 204 Fatjona Kamberi
INF 272 Okulistikë E enjte

03.12.2015

9:30-11:00 B 105 Denada Selfo
INF 274 Fizioterapi E enjte

03.12.2015

8.00- 9:30 B 105 Brunilda Subashi
HUM 255 Seksualitet human E enjte

03.12.2015

11.00-12.300 B 105 Saemira Durmishi
INF 310 Infermieria në Shëndetin mendor E premte

04.12.2015

12:00-13:00 B 206 Sonila Nikaj
INF 310 Infermieria në Shëndetin mendor E enjte

10.12.2015

14:00-15:30 B 205 Ejona Zilja
INF 320 Bazat e kirurgjisë E enjte

10.12.2015

11:00-12:00 B 204 Yllka Bilushi
INF 320 Bazat e kirurgjisë E enjte

10.12.2015

12:00-13:00 B 204 Yllka Bilushi
INF 320 Bazat e kirurgjisë E enjte

10.12.2015

13:00-14:00 B 204 Yllka Bilushi
INF 340 Urgjenca mjekësore E hene

07.12.2015

14:00-15:00 B 205 Emirjona Kiçaj
INF 340 Urgjenca mjekësore E enjte

03.12.2015

12:30-14:00 B 206 Juliana Xhindoli
ENG 131 Anglisht E enjte

10.12.2015

16.00-17.00 B 409 Kozeta Hyso

 

 

 

 

Të dashur kolegë, pedagogë dhe studentë,

Me hidhërim të thellë ju njoftojmë ndarjen nga jeta të kolegut tonë të përbashkët, Prof.Assoc. Luan Hasanaj, pedagog në Departamentin e Shkencave Detare dhe Kërkues Shkencor i shkëlqyer pranë Qendrës Kërkimore Shkencore të Universitetit ‘Ismail Qemali të Vlorës.

Në emër të gjithë stafit akademik dhe administrativ të Universitetit të  Vlorës, Rektori i këtij universiteti Prof.Dr. Z.Albert Qarri, i dërgon ngushëllimet më të sinqerta familjes së tij, gruas, fëmijëve dhe të afërmëve të tij duke ndarë me ta dhimbjen e papërshkrueshme për humbjen e njeriut të tyre më të dashur por edhe të kolegut dhe mikut tonë më të mirë.

Për një material më të zgjeruar për jetën dhe veprën e kolegut tonë Luan Hasanaj ju lutem klikoni këtu.

Master Profesional në Administrim Publik
Nr Emri Atësia Mbiemri
1 Adela Luan Tahiraj
2 Agela Fatos Lazaj
3 Aida Haki Gjoni
4 Alba Kristaq Gerveni
5 Albi Nikollaq Rrezhda
6 Amarilda Lesko Alimucaj
7 Andrejev Flurat Ferraj
8 Anisa Isuf Krasniqi
9 Anxhela Kastriot Caushaj
10 Anxhela Hasan Koka
11 Arber Qemal Merdani
12 Ardita Feti Dokoj
13 Athina Ferjat Mezuri
14 Aurela Hysen Osmeni
15 Blerina Koco Bala
16 Desara Namik Cepele
17 Donalda Vladimir Celaj
18 Edison Rakip Filaj
19 Elida Pandeli Bico
20 Elidon Ferdinant Pashaj
21 Emanusela Ramadan Berzeshta
22 Endri Agim Baxhaj
23 Enea Fani Balliu
24 Ersonila Rustem Rucaj
25 Ervist Baro Hitaj
26 Eugen Jaup Jaupi
27 Fatjola Sotiraq Laboviti
28 Florjan Luan Toska
29 Frederik Zylyftar Begaj
30 Gentian Halit Ruda
31 Gerald Sefedin Hametaj
32 Greta Vasillaq Simoni
33 Greta Rexhep Cano
34 Ira Mitat Feimi
35 Irakli Sezai Rustemi
36 Irena Flamur Mecka
37 Irma Mehmet Toska
38 Juli Hysenj Ceci
39 Klaudio Daniel Grillo
40 Klevisa Milto Mocka
41 Kreola Krenar Xhafaj
42 Kristijana Fatmir Sankaj
43 Ledjana Kozma Doko
44 Malvina Adrian Bane
45 Maria Albert Baxhaj (Papaj)
46 Marina Engjell Hysa
47 Marjo Agron Dalipaj
48 Marsela Namik Mucaj
49 Najada Cerciz Shametaj
50 Neslejda Rahim Muho
51 Olta Bego Gega
52 Rezarta Ilirjan Kaso
53 Rubin Tasim Spahiu
54 Sadrit Ferjat Danaj
55 Xhemi Irakli Binaj
Master Profesional në Sipërmarrje në Turizëm
Nr. Emri Atësia Mbiemri
1 Arjana Sefedin Mataj
2 Eligert Engjell Malushaj
3 Elvis Vladimir Hysaj
4 Etleva Bilbil Allajbej
5 Fatjon Shkelqim Yzellari
6 Festim Sadush Shanaj
7 Jonilda Avni Seitaj
8 Julian Petrit Ismailaj
9 Kristi Ilia Trifoni
10 Mbaresa Gezim Domi
11 Sokol Pilo Xhogo
12 Aleksander Muharrem Lilaj
Master   Profesional në Marketing
Nr. Emri Atësia Mbiemri
1 Admir Reuf Hasimaj
2 Alma Gezim Boçi
3 Almida Sherif Aliaj
4 Arber Fatmir Hoxha
5 Arbnor Bilal Hoxhaj
6 Arsen Izmir Kapaj
7 Artmir Veip Sulaj
8 Artur Fatmir Hoxhaj
9 Denis Beqir Sula
10 Djane Arjan Collaku
11 Eldson Sejdi Halili
12 Ema Lavdosh Murataj
13 Evis Arben Mustafa
14 Florion Shyqyri Llanaj
15 Jonida Manush Vranari
15 Julian Skender Lacaj
16 Lorena Agim Dervishaj
17 Marjola  Syrja Myrtaj
18 Qani fatbardh Dule
19 Rajmonda Pandeli Zisi
20 Sonila Neshat Nebiu
21 Tomas Ligor Papuciu
Master Profesional në Financë
Nr. Emri Atesia Mbiemri
1 Aishe Sali Kolaj
2 Kenisa Thoma Janko
3 Albana Petro Bano
4 Alba Alfred Gjondeda
5 Alba Pellumb Meli
6 Alesjo Flamur Gjinaj
7 Anxhela Pandeli Poshnjari
8 Ardi Robert Dervishaj
9 Ariste Stavri Bitri
10 Astila Sihat Veshaj
11 Blerta Ismail Shehaj
12 Daniela Selman Nelaj
13 Denisa Dule Mucaj
14 Donald Agron Troka
15 Eliana Piro Gjika
16 Elona Eqerem Balaj
17 Elsi Alfred Barjamaj
18 Emi Krenar Aliu
19 Endrit Shefqet Musaraj
20 Eni Gjergji Hoxha
21 Ermita Nasi Gjyrdyku
22 Euida Sokol Pano
23 Ina ErnestI Rexhepaj
24 Joana Shpetim Feleqi
25 Jon Sokol Gjondeda
26 Jonel Andrea Mine
27 Jorida Xhafo Mucaj
28 Klajdi Fitus Meli
29 Kristina Kastriot Velika
30 Kristjana Sotir Llupo
31 Lorela Gezim Ademi
32 Lorena Dilaver Elezi
33 Lorena Vladimir Kapaj
34 Lubiana Pellumb Kacabumi
35 Madiela Mevlan Lacaj
36 Marsel Tafil Oruci
37 Megi Engjell Gjyshi
38 Ornela Kadri Resuli
39 Pavli Mihal Gjinko
40 Samantha Kujtim Elmazi
41 Serxhio Mehmet Beqiraj
42 Shuaip Sherif Nezha
43 Xhiljola Pellumb Aliraj
44 Xhulja Luftar Kapedani
45 Xhulja Kostandin Kristo
46 Xhulja Spiro Kura
47 Eralda Thoma Gjata
Master Profesional në Kontabilitet
Nr. Emri Atësia Mbiemri
1 Ali Arben Zotaj
2 Ana Nikollaq Suku
3 Anxhela Besnik Brakaj
4 Armando Aranit Memushaj
5 Emiljano Bahir Sharka
6 Enxhi Halit Murataj
7 Eraldo Mentor Sheko
8 Eridjol Rexhep Xhafa
9 Ervis Rrahim Mazaj
10 Fjona Lulzim Karalliu
11 Igli Vasil Llupo
12 Ingrid Qemal Karalli
13 Jaho Pajtim Hyso
14 Joana Bashkim Abazaj
15 Marjana Vasil Xhoxhi
16 Redina Vangjel Mocka
17 Rexhep Samit Llaha
18 Rexhinaldo Myzafer Filaj
19 Sonila Halim Deraj
20 Stela Rexhep Zeka (Memushaj)
21 Xhuljano Edmond Habazaj
22 Zeqir Jorgo Mukaj
Master Profesional “Ekonomiks ne4 Sipermarrje”
Nr Emri Atësia         Mbiemri
1 Aldjon Nevzat Shyti
2 Antixhel Artur Seferi
3 Eldona Bujar Troka
4 Emiljano Merdali Bendaj
5 Enerjeta Aliko Shkurtaj
6 Eno Arben Bishyti
7 Esmeralda Nexhip Hoxhaj
8 Fatjona Albert Rrapi
9 Genti Nuri Koraj
10 Jonida Xhevair Berisha
11 Klevis Ali Alla
12 Kristina Aleksander Golemi
13 Marjus Nustret Hodo
14 Ola Ndoni Shabani
15 Oliveri Halil Xhindi
16 Orgest Fejzi Serjani
17 Seldi Thoma Qarri
18 Sidorela Adrian Nuraj
19 Votime Perparim Allushaj
20 Xhuljeta Agim (Sharka)Kocumi
21 Zekrija Shefki Alla
Master i Shkencave në Administrim Biznesi
Nr. Emër Atësi Mbiemër
1 Admir Luan Selami
2 Ariol Edmond Skenderaj
3 Arlind Brahim Haxhiu
4 Bledar Besnik Mejdani
5 Denis Qemal Hajrulla
6 Driada Ilvan Habili
7 Edlira Muco Tahiraj
8 Elvis Hektor Hoxha
9 Endrit Pellumb Maloku
10 Enkinela Bedri Alla
11 Ervin Ndoni Koci
12 Fatbardha Bahir Sinjari
13 Fatjon Petraq Gogo
14 Fatjon Namik Malka
15 Jeta Fatlum Bajraktari
16 Ledja Shkelqim Celaj (Islamaj)
17 Marinela Dilaver Jaupaj
18 Odeon Pajtim Seferaj
 

Master i Shkencave në Financë

Nr. Emri Atësia Mbiemri
1 Albion Vladimir Kaloci
2 Algert Enver Braka
3 Alketa Vangjel Zahaj
4 Almir Alfred Mucaj
5 Ana Vangjel Dema
6 Anjeza Shkelqim Fera
7 Ardit Musa Bego
8 Ariola Memisha Qorraj
9 Asije Ali Shkurti
10 Brunilda Fadil Canaj
11 Dafina Aleks Koreta
12 Denisa Viktor Manaj
13 Elena Hetem Kalemaj
14 Elona Kudret Bilali
15 Elsi Agron Gjipali
16 Eriselda Bahtiar Kananaj
17 Ester Syrja Beqiraj
18 Etleva Bashkim Bitaj
19 Eugerta Bedri Pashaj
20 Glen Hamdi Lala
21 Irda Adriatik Agalliu
22 Juela Shezai Alushaj
23 Ketiana Agron Resuli
24 Klodeta Kristaq Dila
25 Kristjana Viktor Koti
26 Lorjana Myrto Doga
27 Manjola Ylli Hysaj
28 Marina Bilal Bocaj
29 Maroljana Xhevit Kasimi
30 Marsel Hajri Hasanaj
31 Marsijon Arjan Durmishi
32 Pavlin Aleks Seferaj
33 Polina Pellumb Mecaj
34 Sajmira Hyqmet Selamaj
35 Selvi Flamur Pashaj
36 Sibora Besnik Zahaj
37 Sibora Riza Miraka
38 Sidorela Bardhyl Sinanaj
39 Sidorela Pandeli Bendaj
40 Silvia Arjan Moqi
41 Skejdi Halil Shehu
42 Suada Sulo Sulaj
43 Vladimir Vladimir Zahaj
44 Xhilda Lavdosh Braka
45 Zizela Ferrik Zejno
Master i Shkencave në Pasuri të Paluajtshme
Nr. Emri Atësia Mbiemri
1 Alketa Llazar Selami
2 Arbjola Maksim Banaj
3 Aurela Pandeli Ferraj
4 Averina Festim Ramo
5 Blerina Ismail Pasho
6 Denisa Shhpendi Cani
7 Dritan Petro Naco
8 Ernis Serri Zanaj
9 Irida Llazar Naco
10 Ramona Petrit Jaho
11 Stela Shyqyri Gockaj
Master i Shkencave në Ekonomiks
Nr Emër Atësi         Mbiemër
1 Aida Fetih Tahaj
2 Arber  Daut Vela
3 Bledi Bajram Arapi
4 Eduart Shkelqim Misiraj
5 Edvin Refit Likaj
6 Erjona Ysmet Velaj
7 Florjan Artur Hamataj
8 Gentian  Brahim Mezani
9 Iris Eduart Bazaj
10 Ledjan Fejzi Mamullari
11 Marinela Sheref Bendaj