FACULTY OF TECHNICAL AND NATURAL SCIENCES

Faculty of Technical and Natural Sciences  Department of Mathematics Department of Mathematics aims to provide excellent academic training to prepare future professionals who will contribute to

FACULTY OF HUMANITIES

Faculty of HUMANITIES The Faculty of Humanities was established on December 5, 2007, before the university elections were conducted on the basis of existing inter faculties of teaching and foreign

FACULTY OF HEALTH

Faculty of Public Health This faculty has two nursing laboratories in its premises, a basic nursing laboratory and a laboratory of normal anatomy. Both of these laboratories are completed with a se

FACULTY OF ECONOMY

Dear students of the Faculty of Economics, Distinguished colleagues, Let me wish you the beginning of a good academic year at University of Vlora “Ismail Qemali”, and cordially wish you all succ

History of University “Ismail Qemali” Vlore

University “Ismail Qemali” Vlore opened on 10 October 1994 with the Decision of the Council of Ministers, no. 105, dated on 28.02.1994. Initially the University opened its doors to students as Technological University of Vlore “Ismail Qemali” based on three faculties – the Faculty of Commerce, the Faculty of Marine Engineering and the Facul

Përshëndetje e Rektorit të UV, prof. Roland Zisi për studentët dhe familjarët e tyre me rastin e fillimit
të vitit akademik 2020-2021


Të dashur sudentë të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë,

Të dashur familjarë të studentëve,

Duke qenë të vetëdijshëm se prej disa muajsh po bashkëjetojmë në kushtet e një situate të pazakontë, kushtëzuar nga pandemia botërore Covid-19 do ta nisim vitin akademik 2020-2021 ndryshe nga çdo vit tjetër, por me komunikimin përherë shumë miqësor përmes aplikacioneve online.
Me këtë rast dëshiroj që bashkë me urimin kryesor për shëndet të mirë t'Ju uroj një vit akademik të mbarë e të qetë, me motivimin dhe përkushtimin e duhur për arritjen e objektivave dhe standarteve të duhura akademike.
Sigurimi i shëndetit individual, respektimi me përpikmëri protokollit shëndetësor dhe rëndësia e distancimit social janë qëllimet kryesore të nisjes ndryshe të vitit të ri akademik 2020-2021, pasi shëndeti Juaj qëndron në planë të parë.
Një urim të veçantë dëshiroj t'u adresoj të gjithë ish-maturantëve që, do të nisin një tjetër rrugëtim, tanimë me statusin e studentit në Universitetin "Ismail Qemali",
Duke Ju falenderuar për besimin që na dhatë permes zgjedhjes së Universitetit "Ismail Qemali", Vlorë, bashkë me urimin për një vit sa më të mbarë e të suksesshëm dua t'u garantoj Juve, studentëve të vitit të parë por dhe familjarët e tuaj se unë personalisht, autoritetet drejtuese, të gjithë pedagogët dhe punonjësit e UV, në mënyrë të vazhdueshme kemi evidentuar gjithë shqetësimet tuaja legjitime e njerëzore, lidhur me procesin mësimor në këtë vit të ri akademik. Ju sigurojmë se do të jemi të gjithë bashkë dhe të vendosur, në shërbim të procesit mësimor me qëllim arritjen e objektivave akademike të dëshiruara nga gjithsecili.

Të nderuar studentë dhe prindër,

Ju garantojmë se kalendari akademik i vitit mësimor 2020-2021 në UV dhe standartet akademike nuk do të cënohet dhe nuk do të ndërpritet por do të zbatohet dhe zhvillohet në distancë, përmes procesit mësimor online.
Ju do të ndiqni normalisht leksionet, seminaret, ushtrimet në distancë, do të komunikoni me pedagogët tuaj, sipas planifikimeve që kanë bërë Grupet e Punës të ngritura në çdo Fakultet dhe Departament. Ndërkohë kemi bërë planifikime që edhe grupe të vogla e të reduktuara mund të vijnë e të zhvillojnë veprimtari akademike në klasat e fakulteteve të UV.
Për të garantuar komunikimin tuaj me pedagogët dhe drejtuesit e departamenteve, ju lutemi të aktivizoni adresat tuaja zyrtare personale. Ju do të përditësoheni me njoftimet e publikuara në WEB-in dhe FB e UV, në FB e departamenteve duke kontaktuar përmes aparateve mobile me pedagogët dhe drejtuesit e njësive akademike ku zhvillohen programet tuaja të studimit, sekretaritë mësimore dhe specialistet e shërbimit ndaj studentëve në çdo njësi kryesore.
Sistemi i informacionit i UV është në gadishmëri të plotë, në funksion të rregjistrimit të çdo studenti, sipas orarit të mësimit në distancë , përgatitur nga çdo fakultet dhe departament, në lëndën apo modulin përkatës, të programit të studimit dhe vitit akademik.
Midis nesh duhet të mbizotërojë komunikimi njerëzor dhe ndërveprimi efikas në distancë, pasi vetëm duke qenë pranë njëri-tjetrit, edhe pse jo fizikisht, do të mund ta përballojmë me sukses këtë situatë të pazakontë.

Të dashur studentë,

UV përfaqëson familjen tonë të madhe e cila funksionon përmes standarteve njerëzore, qytetare dhe akademike. Për gjithsecilin prej nesh në të tilla kushte shtohet përgjegjësia për të kryer me devotshmëri të gjitha detyrate parashikuara në kalendarin akademik. Sfidat janë të shumta por me kujdesin dhe përkushtimin e duhur, të gjithë bashkë do t’ja dalim.
Me shpresën që kjo situatë e pazakontë të përfundojë sa më shpejt, dëshiroj t'Ju përcjell përshendetjet solidare të pedagogëve, drejtuesve dhe strukturave të UV për një vit akademik të mbarë e të suksesshëm.

Kujdesuni për veten dhe të afërmit tuaj, duke respektuar protokollin shëndetësor!

Me korrektësi dhe solidarizim për të mbrojtur veten dhe të tjerët, NE DO TJA DALIM të kemi një vit akademik të mbarë dhe cilësor.Rektori i UV
Prof. ROLAND ZISI