Shiko të gjitha

 

Njoftim KIZ UV Vendim Nr.47

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 04.08.2020

 

KIZ – Vendim 44 per shpalljen e fituesve ne zgjedhjet e Universitetit “Ismail Qemali” Vlore

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 03.08.2020

 

KZFSHH Vendimet e rezultateve te zgjedhjeve ne FSHH

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 31.07.2020

 

KZFE Vendimet e rezultateve te zgjedhjeve ne FE

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 31.07.2020

 

KZFSHT Vendimet e rezultateve te zgjedhjeve ne FSHT

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 31.07.2020

 

KZFSHP Vendimet e rezultateve te zgjedhjeve ne FSHP

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 31.07.2020

 

KIZFSHH Vendim Nr.23

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 27.07.2020

 

Publikohet katalogu i Masterave Erasmus Mundus për vitin akademik 2020-2021

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 22.07.2020

 

 THIRRJE E HAPUR PËR KUMTESA

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 17.07.2020

 

 Scholarship information for students

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 16.07.2020

 

Pranë UV çelet programi 5-vjeçar i integruar në fushën e Drejtësisë.

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 10.07.2020

 

KIZ Vendim Nr.25

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 09.07.2020

 

Vendim Nr 274 për vetëkandidim për anëtar të KIZ në FSHT

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 02.07.2020

 

Vetëkandidim për anëtar te KIZ në FSHT në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 02.07.2020

 

Urdhër Nr. 175, datë 30.06.2020 i MARS për zhvillimin e procesit zgjedhor në IAL

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 30.06.2020

 

THIRRJE ASECU

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 30.06.2020

 

BËHU STUDENT NË UNIVLORA, GARANTO SUKSESIN TËND!

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 29.06.2020

 

Bundestagu Gjerman tërheq thirrjen për aplikime të Bursës Ndërkombëtare Parlamentare IPS

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 19.06.2020

 

Thirrje për aplikim – “Ji një dritare hapur për botën”

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Publikuar 16.06.2020

 

06.05.2015

MONITORIMI

Sorry, this entry is only available in Albanian.

 

06.05.2015

PUBLIKIMI

Sorry, this entry is only available in Albanian.

 

16.04.2015

Informacion që bëhet publik pa kërkesë

Sorry, this entry is only available in Albanian.

 

16.04.2015

Parime të përgjithshme

Sorry, this entry is only available in Albanian.

 

16.04.2015

Programi i Transparencës (Hyrje)

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Frmular punësimi:
Formular aplikimi per personel administrativ
Formular aplikimi per personel akademik

 

16.06.2020

Anullim procedure punësimi për personel administrativ, Specialist Finance

Sorry, this entry is only available in Albanian.

 

05.06.2020

Njoftim punësimi specialist finance

Sorry, this entry is only available in Albanian.

 

05.06.2020

Njoftim punesimi specialist jurist

Sorry, this entry is only available in Albanian.

 

14.01.2020

Shpallje e vendit të lirë të punës Asistent –lektor në Departamentin e Biologjisë

Sorry, this entry is only available in Albanian.

 

06.12.2019

PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV

Sorry, this entry is only available in Albanian.

 

04.12.2019

Njoftim punësimi

Sorry, this entry is only available in Albanian.

 

25.10.2019

Njoftimin për konkurim të hapur kontratë 1 vjeçare dega e Turizmit

Sorry, this entry is only available in Albanian.

 

21.10.2019

PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTE NË GRUP LËNDËT E INXHINIERISË ELEKTRIKE

Sorry, this entry is only available in Albanian.

 

11.10.2019

Njoftim Punesimi prane departamentit te biologjise FSHT

Sorry, this entry is only available in Albanian.

 

27.09.2019

NJoftim punësimi pranë pranë Departamentit te Infermierisë

Sorry, this entry is only available in Albanian.

 

27.09.2019

NJoftim punësimi pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetsor

Sorry, this entry is only available in Albanian.

 

27.09.2019

NJoftim punësimi pranë Qëndres Kërkimore-Shkencore të Shëndetit Publik

Sorry, this entry is only available in Albanian.

 

20.09.2019

NJoftim punësimi pranë qendrës kërkimore shkencore FSHP

Sorry, this entry is only available in Albanian.

BËHU STUDENT NË UNIVLORA, GARANTO SUKSESIN TËND!

A dëshiron të jesh një profesionist i konkurrueshëm në tregun e punës?
Zgjidh UNIVLORA!

A dëshiron të përgatitesh nga një staf akademik i kualifikuar?
Zgjidh UNIVLORA!

A dëshiron një jetë studentore dinamike?
Zgjidh UNIVLORA!

A dëshiron bursë semestrale në një nga 65 universitete ndërkomëbtare?
Zgjidh UNIVLORA!

A vlerëson kërkimin shkencor dhe idetë inovative?
Zgjidh UNIVLORA!

Universiteti “Ismail Qemali” i Vlorës, ofron Kurrikula të përshtatshme, bazuar në sfidat e ekonomisë së tregut, për të pajisur dhe aftësuar studentët, me njohuri që u lehtësojnë qasjen me tregun e punës kombëtar dhe rajonal/ndërkombëtar. Bashkëpunimi me biznese të ndryshme, nxit rritjen e perfomancës së studentëve dhe rritjen e mundësisë për punësim të menjëhershëm, pas diplomimit.
UNIVLORA, është një institucion aktiv në implementimin e dijes, gjenerimin e ideve krijuese dhe nxitjen e shkencës, nëpërmjet një mësimdhënieje bashkëkohore sipas të gjitha standardeve ndërkombëtare, ESCO, Deklaratës së Bolonjës dhe Kornizës Shqiptare të Kualifikimit.
Për këtë Vit Akademik, UNIVLORA vjen me një Ofertë Didaktike të larmishme, me Programe Studimi gjithëpërfshirëse dhe multidisiplinare, të ofruara në mjedise mësimore dhe laboratorike bashkëkohore.

Në UNIVLORA, do të gjeni një paketë shërbimesh të integruara për studentin duke përfshirë:
  • Këshillim karriere
  • Ambiente rekreative
  • Aktivitete kulturore e sportive
  • Pjesëmarrje në Projekte Ndërkombëtare
  • Bursa në bazë të nevojës financiare dhe të meritës akademike
  • Programe shkëmbimi studentor, në universitete prestigjoze jashte vendit.

UNIVLORA, është i vetmi Universitet Publik në shkallë vendi i cili ka kërkuar akreditimin e të gjitha programeve, duke garantuar diploma të njohura ndërkombëtarisht.

Ne formojmë dhe përgatisim:
– Studentë premtues
– Profesionistë cilësorë, në përputhje me trendin e tregut të punës
– Profesionistë dhe shkencëtarë në shërbim të zhvillimeve dinamike, jo vetëm në kontekstin kombëtar, por edhe në atë europian e më gjerë.

Për të marrë informacione më të detajuara për ofertën akademike, klikoni programet e mëposhtme.

FAKULTETI I EKONOMISË


Departamenti i Biznesit
Bachelor: Administrim Biznesi, Manaxhim Turizmi, Marketing
Master profesional: Administrim Publik, Sipermarrje në Turizem, Marketing
Master shkencor: Administrim Biznesi


Departamenti i Financës dhe Kontabilitetit
Bachelor: Financë, Kontabilitet
Master profesional: Financë, Kontabilitet
Master shkencor: Financë, Pasuri të Paluajtshme

Departamenti i Ekonomiksit
Bachelor: Ekonomiks
Master profesional: Ekonomiks në Sipërmarrje 
Master shkencor: Ekonomiks

FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK


Departamenti i Infermierisë
Bachelor: Infermieri të Përgjithshme
Master profesional: Infermieri Patologjike, Infermieri Kirurgjikale
Master i Shkencave: – në Shkenca Infermierore

Departamenti i Kujdesit Shëndetësor
Bachelor: Infermieri Mami
Master profesional: Infermieri Pediatrike

FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE


Departamenti i Drejtësisë
Bachelor: Drejtësi
Master profesional: E Drejte Penale, Shkenca Administrative
Master shkencor: Marredhenie Nderkombëtare

Departamenti i Gjuhës Shqipe dhe Letërsise
Bachelor: Gjuhë Shqipe Letërsi
Master shkencor: Mësimdhënien e Gjuhës Shqipe dhe Lëtersisë

Departamenti i Edukimit
Bachelor: Histori Gjeografi, Mësuesi për Arsim Parashkollor, Mesuesi për Arsimin fillor, Pedagogji e Specializuar
Master profesional: Cikli Fillor me Profil Minor në Ciklin Parashkollor
Master shkencor: Edukim, Pedagogji e Specializuar Sociale

Departamenti i Gjuhëve të Huaja
Bachelor: Gjuhë Angleze, Gjuhë Italiane
Master profesional: Mësuesi në Gjuhë Italiane, Mësuesi në Gjuhe Angleze
Master shkencor: Përkthim dhe Interpretim

FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE


Departamenti i Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare
Bachelor: Inxhinieri Mekanike, Inxhinieri Navale, Inxhinieri Elektrike
Master profesional: Operacione Industriale/Navale
Master shkencor: Inxhinieri Navale

Departamenti i Shkencave Detare
Bachelor: Navigacion
Master profesional: Studime të Avancuara Detare

Departamenti i Fizikes
Bachelor: Fizikë 
Master profesional: Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndët Matematikë-Fizikë
Master shkencor: Fizike

Departamenti i Biologjisë
Bachelor: Biologji
Master profesional: Mësuesi për Arsimin e Mesëm në Biologji, me Profil Minor në Kimi
Master shkencor: Biologji Mjedisore

Departamenti i Matematikës
Bachelor: Matematikë, Matematikë-Financë, Shkencat Aktuaristike
Master profesional: Matematikë
Master shkencor: Matematikë, Matematikë-Financë, Aktuaristikë.
Doktoraturë në Matematikë

Departamenti i Shkencave Kompjuterike
Bachelor:Teknologji Informacioni, Shkenca Kompjuterike, Informatike
Master profesional: Mësues Informatike per Shkollën e Mesme
Master shkencor: Shkenca Kompjuterike

Departamenti i Kimisë
Bachelor: Kimi
Master profesional: Mësimdhënie e Kimisë në Arsimin e Mesëm të Ulët
Master shkencor: Mësimdhënie e Kimisë në Arsimin e Mesëm të Lartë


Me dashuri prindi dhe mirënjohje për JU,
Miku, shoku, kolegu dhe pedagogu Juaj

Rektori
Prof. ROLAND ZISI