ZYRAT – Zyra e regjistrimit (Verifikimet)

  • Hapat qe duhet te ndjekin studentet
  • Studentët dhe ish studente që kanë nevojë për verifikimin e regjistrimit te tyre apo diplomes së fituara mund të kërkojë këtë informacion nga Zyra e Rregjistrimit duke u paraqitur atje personalisht, me shkrim. Verifikimi i kërkesave janë procesuar në përgjithësi brenda dy ditëve të punës.
  • Hapat per punedhenesit dhe organizatat profesionale
  • Te kontaktojne me Zyren e Rregjistrimit
    Adresa: Universiteti i Vlores, Godina A
    Email: zyra.regjistrimit@univlora.edu.al