ZYRAT – Zyra e Projekteve,Investimeve dhe Kerkimeve Shkencore (Kontakt)

Zyra e Projekteve ,Investimeve dhe Kerkimeve Shkencore

Ina Binaj                  ina.binaj@yahoo.com

Sonila  Beshtika       sonilahaxhiajbeshtika@gmail.com

Adresa: Universiteti”Ismail Qemali” ,Vlore

Lagjia Pavarsia , Skele Vlore

Kodi Postar 9401

Office e – mail: projectsoffice @ univlora.edu.al

Web: www.univlora.edu.al