ZYRAT – Zyra e marredhenies me publikun (Publikim)

Në 10 Tetor 2014, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë festoi 20 vjetorin e tij që nga data e krijimit. Në kuadër të këtij evenimenti kaq të rëndësishëm, zyra e marrëdhënieve me publikun së bashku me zyrën e e publikimeve ka menduar botimin e një libri, libër ky që përveç një historiku të shkurtër për institucionin tonë përfshihet çdo informacion I detajuar për katër fakultetet tona foto nga evenimentet më të rëndësishme të organizuara vitet e fundit në UV etj.

Zyra e Marrëdhënieve me Publikun në vijim do të realizoj edhe “Guidën për Studentët” me informacionet për çdo fakultet, për regjistrim, bursat et.