ZYRAT – Zyra e marredhenies me publikun (Funksionet kryesore)

Funksionet kryesore të zyrës së marrëdhënieve me publikun do të jenë këto :

  • Të bëj transparente në mënyrë objektive dhe korekte punën dhe aktivitete të universitetit;
  • Të organizoj të gjitha aktivitetet promovuese të universitetit;
  • Publikimin e materialeve që kanë te bëjnë me institucionin;
  • Organizimin e komunikimit institucional të universitetit me publikun;
  • Vendosjen dhe forcimin e marrëdhënieve me median në të gjitha format e saj;
  • Informimi i publikut rreth aktiviteteve të reja dhe ofertave të ndryshme që prezanton universiteti.