ZYRAT – Zyra e marredhenies me publikun (Eventet)

Zyra jonë është përgjegjëse për organizimin dhe kryerjen e eventeve kryesore të universitetit, e cila përfshin ceremoni të ndryshme të dedikuara, miq të ftuar pritje, dreka kortezie, konferenca dhe Workshop-e. Zyra e Marrëdhënieve me Publikun mbetet tërësisht e përkushtuar dhe bashkëpunuese ndaj çdo ideje që mund të paraqitet prej Zyrave, Departamenteve të ndryshme apo çdo punonjësi, për organizimin e Workshop-ëve, aktiviteteve për të mundësuar aktivitete të tilla në funksion jo vetëm të rritjes së performancës së institucionit por edhe reklamimit dhe evidentimit të vlerave të tij për publikun.