[:sq]Stafi Akademik[:en]Academic Staff[:]

[:sq]♦ Stafi Akademik

 

 •  Flora Qarri  Përgjegjës Departamenti  –  CV

Prof. As. Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Departamenti i Kimisë

 

Lektorë

 • Sonila Kane CV

Doktor i Shkencave në Kimi, Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave të Natyrës

 • Marinela Muço CV

Doktor i Shkencave në Kimi, Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave të Natyrës

 • Anisa Myrtaj CV

Doktor i Shkencave në Kimi, Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave të Natyrës

 • Jonida Salihila CV

Doktor i Shkencave në Kimi, Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave të Natyrës

 • Areta Alinj CV

Student Doktorate në Kimi, Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave të Natyrës

 

Asistent Lektorë

 • Manjola Bani CV

Master Shkencor në Kimi, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës

 

Visiting Profesor

 • Mimoza Gjika CV

Prof. Dr. Universiteti i Claustalit

 • Pranvera Lazo CV

Prof. Dr. Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës

 • Elda Marku CV

Prof. Dr. Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës

 • Kozeta Vazo CV

Prof. Dr. Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës

 • Aurel Nuro CV

Prof. As. Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës

 

 

 [:]