Stafi Akademik – Departamenti i Ekonomiksit

 

Dr. Përgjegjës departamenti Florian Miti
Prof.Dr. Pedagog Albert Qarri
Dr. Pedagog Klaudja Guga
Dr. Pedagoge/Këshilltar i Studentit Lorena Alikaj
Dr. Pedagoge Ilira Pulaj
Dr. Pedagoge Edlira Aliaj
Dr. Pedagoge Emi Malaj

 

Grupi Mёsimor 

Dr. Klaudja Guga, Pёrgjegjёs i Grupi Mёsimor