[:sq]Shërbimet që ofrohen nga AP[:]

[:sq]Lista e Shërbimeve* që ofron AP, përfshirë

    • tarifat përkatëse (nëse ka)
    • formular aplikimi
    • afati kohor
    • procedurë ankimimi
    • standardet për cilësinë e shërbimit

Shënim: Lëshim dokumentacioni/Leje/Licenca/Autorizime etje.[:]