[:sq]Programi Mësimor: MP në Infermieri Patologjike[:]

[:sq]

Programi Mësimor: MP në Infermieri Patologjike

Informacion mbi programin MP në Infermieri Patologjike

Objektivat e programit MP në Infermieri Patologjike

Plani mesimor i programit MP në Infermieri Patologjike

Rregullorja e programit MP në Infermieri Patologjike

Suplementi i Diplomës MP në Infermieri Patologjike

 

Syllabyset e programit MP në Infermieri Patologjike

INF 420-Kërkimi shkencor në Infermieristikë

INF 430-Farmakologji klinike

INF 441-Menaxhimi infermieror

INF 442-Promocion shëndetësor në Infermieri

INF 443-Cilësia e shërbimit shëndetësor

INF 446-Infeksionet Nozokomiale

INF 450-Patologji e avancuar

INF 452-Infermieri Patologjike

INF 456-Higjena Spitalore

INF 457-Parandalimi i duhanpirjes

INF 481-Praktika profesionale në Patologji

INF 492-Diploma në Infermieri Patologjike

 

 [:]