[:sq]Programi Mësimor: MP në Infermieri Kirurgjikale[:]

[:sq]

Programi Mësimor: MP në Infermieri Kirurgjikale

Informacion mbi programin MP në Infermieri Kirurgjikale

Objektivat e programit MP në Infermieri Kirurgjikale

Plani mesimor i programit MP në Infermieri Kirurgjikale

Rregullorja e programit MP në Infermieri Kirurgjikale

Suplementi i Diplomës MP në Infermieri Kirurgjikale

 

Syllabyset e programit MP në Infermieri Kirurgjikale

INF 420-Kërkimi shkencor në Infermieristikë

INF 430-Farmakologji klinike

INF 441-Menaxhimi infermieror.pdf

INF 442-Promocion shëndetësor në Infermieri

INF 443-Cilësia e shërbimit shëndetësor

INF 461-Kirurgji e avancuar

INF 462-Infermieri Kirurgjikale

INF 463-Kirurgji ORL

INF 465-Kirurgji OBS

INF 482-Praktika profesionale në Kirurgji

INF 491-Diploma në Infermieri Kirurgjikale

 [:]