[:sq]Programi Mësimor: Bachelor në Infermieri Mami[:]

[:sq]

Programi Mësimor: Bachelor në Infermieri Mami

Fondi i temave mesimore te Diplomes 2020 ne programin Bsc ne Infermeri-Mami

Informacion mbi programin Bsc ne Infermieri Mami

Objektivat e programit Bsc ne Infermieri Mami

Plani mesimor i programit Bsc ne Infermieri Mami

Rregullorja e programit Bsc ne Infermieri Mami

Suplementi ne Infermieri-Mami

 

Syllabyset e programit Bachelor në Infermieri Mami                                                                                                                       

CSI 131-Teknologji Informacioni dhe komunikimi

ENG 131-English

GERI 131-Gjuhë gjermane 1

INF 102-Biologji

INF 110- Terminologji Mjekësore

INF 131- Anatomi Humane I

INF 132- Anatomi Humane II

INF 150- Fiziologji

INF 161- Principet bazë të Infermierisë

INF 162- Principet bazë të Infermierisë II

INF 170- Zhvillimi pediatrik, human dhe social

INF 180-Shëndet Publik

INF 201-Biokimia

INF 220- Sëmundje brendshme I

INF 241- Bazat e Obstetrikës për Mami

INF 251- Sëmundje infektive – mami

INF 270- Gjinekologji dhe Shëndet Riprodhues

INF 271- Imazheri

INF 272- Okulistikë – ORL

INF 273- Dietologji dhe Dietoterapi

INF 274- Fizioterapi

INF 275- Traumatologji dhe Kujdes Paliativ

INF 276- Dermatologji

INF 277- Urgjencë Mjekësore – Mami

INF 290- Kujdesi gjatë zhvillimit intrauterin

INF 301- Praktika Profesinale

INF 320- Bazat e Kirurgjisë

INF 330- Infermieria speciale tek adulti

INF 350- Sëmundje brendshme II

INF 360- Kujdesi për Nënën & Fëmijën

INF 380- Pediatri

INF 399- Diploma në Bsc. Infermier Mami

ITAI 131- Italisht[:]