[:sq]Programet e studimit BACHELOR[:en]BACHELOR[:]

[:sq]

Programi Institucioni Njësia Lloji Diplomës Fusha Fusha Specifike Forma VKA Hapje
Ekonomiks Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Bachelor Shkenca  Ekonomike Ekonomiks Kohë të Plotë VKM Nr. 124, datë 17.02.2010
Financë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Bachelor Shkenca  Ekonomike Financë Kohë të Plotë VKM Nr. 124, datë 17.02.2010
Kontabilitet Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Bachelor Shkenca  Ekonomike Kontabilitet Kohë të Plotë Urdher Nr. 270, date 10.06.2011
Marketing Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Bachelor Shkenca  Ekonomike Marketing Kohë të Plotë Urdher Nr. 270, date 10.06.2011
Administrim Biznesi Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Bachelor Shkenca  Ekonomike Administrim Kohë të Plotë VKM Nr.105 date 28.02.1994
Menaxhim Turizmi Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Bachelor Shkenca  Ekonomike Menaxhim Kohë të Plotë VKM Nr.105 date 28.02.1994
Administrim Biznesi(KP) Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Bachelor Shkenca  Ekonomike Administrim Kohë të Pjesshme Urdher Nr. 287, date 06.07.2012
Infermier i Përgjithshëm Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shëndetit Publik Bachelor Shkenca Mjekësore Infermieri Kohë të Plotë Urdher Nr. 398, date 10.08.2011
Infermieri Mami Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shëndetit Publik Bachelor Shkenca Mjekësore Infermieri Kohë të Plotë Urdher Nr. 398, date 08.11.2011
Mësuesi për Klasat I – IV Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Bachelor Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë Urdher Nr. 143, date 04.08.1998
Mësuesi për Arsimin Parashkollor Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Bachelor Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë Shkrese Nr.643/1prot, datë 17.06.2002
Pedagogji e Specializuar Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Bachelor Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë N/A
Gjuhë Letërsi Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Bachelor Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Letërsi Kohë të Plotë Shkrese Nr. 5352prot, datë 22.08.2005
Gjuhë Angleze Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Bachelor Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Gjuhë të huaja Kohë të Plotë Vendim Nr. 67, date 07.05.1999
Gjuhë Italiane Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Bachelor Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Gjuhë të huaja Kohë të Plotë Shkrese Nr. 2234 prot, datë 17.06.2002
Histori-Gjeografi Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Bachelor Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë Urdher Nr. 270, date 10.06.2011
Drejtësi Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Bachelor Shkenca Humane dhe Shoqërore Shkenca Juridike / Drejtësi Kohë të Plotë Shkrese Nr.4238 Prot,date 04.07.2003
Drejtësi(KP) Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Bachelor Shkenca Humane dhe Shoqërore Shkenca Juridike / Drejtësi Kohë të Pjesshme Urdher 287, date 06.07.2012
Inxhinieri Navale Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Bachelor Shkenca Inxhinierike Inxhinieri Mekanike Kohë të Plotë Urdher Nr. 68 date 07.05.1999
Inxhinieri Mekanike Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Bachelor Shkenca Inxhinierike Inxhinieri Mekanike Kohë të Plotë VKM Nr. 832, datë 04.06.2008
Inxhinieri Elektrike Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Bachelor Shkenca Inxhinierike Inxhinieri Elektrike Kohë të Plotë VKM Nr. 124, datë 17.02.2010
Navigacion dhe Peshkim Detar Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Bachelor Shkenca Inxhinierike Shkenca Ushtarake Kohë të Plotë Shkresë Nr. 3379, datë 05.06.2001
Matematikë Fizikë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Bachelor Shkenca Natyrore Matematikë Kohë të Plotë VKM Nr. 832, datë 04.06.2008
Matematikë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Bachelor Shkenca Natyrore Matematikë Kohë të Plotë VKM Nr. 832, datë 04.06.2008
Shkencat Kompjutacionale Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Bachelor Shkenca Natyrore Inxhinieri Kompjuterike Kohë të Plotë VKM Nr. 381, datë 12.05.2010
Teknologji Informacioni Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Bachelor Shkenca Natyrore Teknologji Informacioni Kohë të Plotë N/A
Kimi Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Bachelor Shkenca Natyrore Kimi Kohë të Plotë VKM Nr. 124, datë 17.02.2010
Biologji Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Bachelor Shkenca Natyrore Biologji/Bioteknologji Kohë të Plotë VKM Nr. 124, datë 17.02.2010
Informatikë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Bachelor Shkenca Natyrore Informatikë Kohë të Plotë VKM Nr. 832, datë 04.06.2008
Fizikë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Bachelor Shkenca Natyrore Fizikë Kohë të Plotë VKM Nr. 124, datë 17.02.2010
Shkenca Komjputerike Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Bachelor Shkenca Natyrore Inxhinieri Kompjuterike Kohë të Plotë N/A
Navigacion Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Bachelor Shkenca Ushtarake dhe Policore Shkenca Ushtarake Kohë të Plotë VKM Nr.145, datë 04.08.1998

[:en]

Program Institution Unit Diploma Subject Specific Subject Form Decision of CM
Economics University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Economics Bachelor Economic Science Economics Full Time VKM Nr. 124, datë 17.02.2010
Finance University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Economics Bachelor Economic Science Finance Full Time VKM Nr. 124, datë 17.02.2010
Accounting University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Economics Bachelor Economic Science Accounting Full Time Urdher Nr. 270, date 10.06.2011
Marketing University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Economics Bachelor Economic Science Marketing Full Time Urdher Nr. 270, date 10.06.2011
Business Administration University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Economics Bachelor Economic Science Administration Full Time VKM Nr.105 date 28.02.1994
Tourism Management University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Economics Bachelor Economic Science Management Full Time VKM Nr.105 date 28.02.1994
Business Administration(KP) University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Economics Bachelor Economic Science Administration Part Time Urdher Nr. 287, date 06.07.2012
Law University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Humanities Bachelor Humanities and  social sciences Legal Science Full Time Shkrese Nr.4238 Prot,date 04.07.2003
Law(Part-time) University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Humanities Bachelor Humanities and  social sciences Legal Science Part Time Urdher 287, date 06.07.2012
Teacher Education for Grades I – IV University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Humanities Bachelor Philological and Education Sciences Education Science / Teacher Full Time Urdher Nr. 143, date 04.08.1998
Preschool Teacher Education University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Humanities Bachelor Philological and Education Sciences Education Science / Teacher Full Time Shkrese Nr.643/1prot, datë 17.06.2002
Specialized Pedagogy University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Humanities Bachelor Philological and Education Sciences Education Science / Teacher Full Time N/A
Albanian Language and Literature University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Humanities Bachelor Philological and Education Sciences Literature Full Time Shkrese Nr. 5352prot, datë 22.08.2005
English University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Humanities Bachelor Philological and Education Sciences Foreign languages Full Time Vendim Nr. 67, date 07.05.1999
Italian University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Humanities Bachelor Philological and Education Sciences Foreign languages Full Time Shkrese Nr. 2234 prot, datë 17.06.2002
History and Geography University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Humanities Bachelor Philological and Education Sciences Education Science / Teacher Full Time Urdher Nr. 270, date 10.06.2011
General Nursing University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Public Health Bachelor Medical Science Nursing Full Time Urdher Nr. 398, date 10.08.2011
General Nursing and Midwifery University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Public Health Bachelor Medical Science Nursing Full Time Urdher Nr. 398, date 08.11.2011
Naval Engineering University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Technical Sciences Bachelor Engineering Science Mechanical engineering Full Time Urdher Nr. 68 date 07.05.1999
Mechanic Engineering University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Technical Sciences Bachelor Engineering Science Mechanical engineering Full Time VKM Nr. 832, datë 04.06.2008
Electrical Engineering University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Technical Sciences Bachelor Engineering Science Electrical Engineering Full Time VKM Nr. 124, datë 17.02.2010
Navigation and Fishing University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Technical Sciences Bachelor Engineering Science Military Science Full Time Shkresë Nr. 3379, datë 05.06.2001
Navigation University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Technical Sciences Bachelor Military and Police Science Military Science Full Time VKM Nr.145, datë 04.08.1998
Mathematics-Physics University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Technical Sciences Bachelor Natural Science Mathematics Full Time VKM Nr. 832, datë 04.06.2008
Mathematics University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Technical Sciences Bachelor Natural Science Mathematics Full Time VKM Nr. 832, datë 04.06.2008
Computational Sciences University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Technical Sciences Bachelor Natural Science Computer Engineering Full Time VKM Nr. 381, datë 12.05.2010
Information Technology University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Technical Sciences Bachelor Natural Science Information Technology Full Time N/A
Chemistry University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Technical Sciences Bachelor Natural Science Chemistry Full Time VKM Nr. 124, datë 17.02.2010
Biology University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Technical Sciences Bachelor Natural Science Biology / Biotechnology Full Time VKM Nr. 124, datë 17.02.2010
Informatics University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Technical Sciences Bachelor Natural Science Informatics Full Time VKM Nr. 832, datë 04.06.2008
Physics University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Technical Sciences Bachelor Natural Science Physics Full Time VKM Nr. 124, datë 17.02.2010
Computer Sciences University of Vlora “Ismail Qemali” Faculty of Technical Sciences Bachelor Natural Science Computer Engineering Full Time N/A

[:]