[:sq]Programet e Departamentit të Gjuhëve të Huaja[:en]Academic programs[:]

[:sq]Departamenti i Gjuhëve të Huaja ofron:

  1. dy programe të ciklit të parë: “Bachelor në gjuhë angleze” dhe “Bachelor në gjuhë italiane”;
  2. dy programe të ciklit të dytë “Master professional”: “Master profesional në mësimdhënie për CLAB në gjuhë angleze” dhe “Master profesional në mësimdhënie për CLAB në gjuhë italiane”.
  3. një program të ciklit të dytë “Master i shkencave”: “Master i shkencave në përkthim-interpretim”.

Këtu do të gjeni kurrikulën, planin e sugjeruar të studimit, si dhe përmbledhjen e programeve lëndore për programin “Bachelor në gjuhë angleze”. “BA in English, 2018-19”.

Këtu do të gjeni kurrikulën, planin e sugjeruar të studimit, si dhe përmbledhjen e programeve lëndore për programin “Bachelor në gjuhë italiane”. “BA in Italian, 2018-19”.

Këtu do të gjeni kurrikulën, planin e sugjeruar të studimit, si dhe përmbledhjen e programeve lëndore për programin “Master profesional në mësimdhënie për CLAB në gjuhë angleze”. “Specialist Master’s in ELT-2018-19”.

Këtu do të gjeni kurrikulën, planin e sugjeruar të studimit, si dhe përmbledhjen e programeve lëndore për programin “Master profesional në mësimdhënie për CLAB në gjuhë italiane”. “Specialist Master’s in ILT-2018-19”.

Këtu do të gjeni kurrikulën, planin e sugjeruar të studimit, si dhe përmbledhjen e programeve lëndore për programin “Master i shkencave në përkthim-interpretim”. “Master’s in Translation and Interpretation-2018-19”.[:en] [:]