Pranime Kimi

Kriteret e pranimit në programe studimi të Ciklit të Parë

 

Kriteret e pranimit në programe studimi të Ciklit të Dytë

  • Master Profesional në Mësuesi AMU në KIMI
  • Master i Shkencave në Mësuesi AML në KIMI