[:sq]Pranime Kimi[:]

[:sq]Kriteret e pranimit në programe studimi të Ciklit të Parë

 

Kriteret e pranimit në programe studimi të Ciklit të Dytë

  • Master Profesional në Mësuesi AMU në KIMI
  • Master i Shkencave në Mësuesi AML në KIMI

 

 [:]