[:sq]Personeli[:en]Personnel[:]

[:sq]

Personeli

 

Personeli akademik

Emër, mbiemër Titulli/grada/kualifikimi Kontakt Gjuha e mësimdhënies
Armela Panajoti profesor i asociuar armela.panajoti@univlora.edu.al përgjegjës departamenti gjuhë angleze
Frosina Londo (Qyrdeti) profesor i asociuar frosina.londo@univlora.edu.al përgjegjës grupi gjuhë italiane
Meri Gjoleka profesor i asociuar meri.gjoleka@univlora.edu.al përgjegjës grupi gjuhë italiane
Veneranda Hajrulla profesor i asociuar veneranda.hajrulla @univlora.edu.al përgjegjës grupi gjuhë angleze
Zamira Alimemaj doktor i shkencave zamira.alimemaj @univlora.edu.al përgjegjës grupi gjuhë angleze
Bledar Toska profesor i asociuar bledar.toska@univlora.edu.al gjuhë angleze
Kozeta Hyso profesor i asociuar kozeta.hyso@univlora.edu.al gjuhë angleze
Anila Hima doktor i shkencave anila.hima @univlora.edu.al gjuhë angleze
Bukuroshe Isufaj doktor i shkencave bukuroshe.isufaj @univlora.edu.al gjuhë italiane
Dorjana Klosi doktor i shkencave dorjana.klosi @univlora.edu.al gjuhë angleze
Evis Çelo doktor i shkencave evis.celo@univlora.edu.al gjuhë angleze
Ilda Kanani doktor i shkencave ilda.kanani @univlora.edu.al Koordinator për marrëdhëniet me studentët gjuhë angleze
Lavdosh Malaj doktor i shkencave lavdosh.malaj @univlora.edu.al gjuhë angleze
Ledina Merkaj doktor i shkencave ledina.merkaj @univlora.edu.al gjuhë angleze
Silvana Koço doktor i shkencave silvana.koço @univlora.edu.al gjuhë angleze
Adriatik Malaj Master i shkencave adriatik.malaj @univlora.edu.al gjuhë angleze
Adriana Gjika Master i shkencave adriana.gjika @univlora.edu.al gjuhë frënge
Ana Çano Master i shkencave ana.cano @univlora.edu.al gjuhë spanjolle
Eliona Naqo Master i shkencave eliona.naqo @univlora.edu.al gjuhë italiane
Elonora Hodaj Master i shkencave elonora.hodaj @univlora.edu.al gjuhë angleze
Fjona Çukani Master i shkencave fjona2002@yahoo.it Me kontratë gjuhë italiane
Iltana Koleka Master i shkencave iltanakoleka@yahoo.com Me kontratë gjuhë italiane
Irena Skëndo Master i shkencave irena_skendo@yahoo.gr Me kontratë gjuhë angleze
Irena Cani Master i shkencave cani.irena1983@gmail.com Me kontratë gjuhë angleze
Vittorio Magoga Master i shkencave vitmag1960@gmx.com Visiting professor gjuhë italiane

 

 

Stafi ndihmësakademik

Emër, mbiemër Titulli/grada Kontakt
Arbana Kokoshi Master i shkencave kokoshiarbana@gmail.com Sekretare mësimore
Artemida Luçaj Master i shkencave artalucaj@hotmail.com Laborante
Qerime Leskaj               – qerime.leskaj@univlora.edu.al Sekretare departamenti

 

 [:en] [:]