[:sq]Organigrama e Departamentit të Gjuhëve të Huaja[:en]Organigrama [:]

[:sq]Departamenti i Gjuhëve të Huaja është i ndarë në katër grupe mësimore me karakter mësimor-kërkimor, si më poshtë vijon, të cilat janë ministruktura që kryejnë veprimtari akademike vetëm brenda DGJH-së, në funksion dhe në varësi të tij. Ato nuk janë njësi përfaqësuese, të pavarura dhe të mëvetësishme. Veprimtaria e tyre është gjithmonë në funksion të detyrave dhe misionit të departamentit.

Këtu gjeni organigramën e Departamentit të Gjuhëve të Huaja.

Përbërja e grupit mësimor me karakter kërkimor-shkencor të gjuhësisë

Emër, mbiemër Titulli/grada Kontakt Fusha
Meri Gjoleka profesor i asociuar meri.gjoleka@univlora.edu.al përgjegjës grupi gjuhësi, gjuhësi e krahasuar
Bledar Toska profesor i asociuar bledar.toska@univlora.edu.al gjuhësi, gjuhësi dhe analizë teksti, analizë diskursi, SLA
Bukuroshe Isufaj doktor i shkencave bukuroshe.isufaj @univlora.edu.al gjuhësi, komunikim
Evis Çelo doktor i shkencave evis.celo@univlora.edu.al gjuhësi, leksikologji
Adriana Gjika Master i shkencave adriana.gjika @univlora.edu.al gjuhësi, sintaksë
Ana Çano Master i shkencave ana.cano @univlora.edu.al gjuhësi, komunikim
Iltana Koleka Master i shkencave iltanakoleka@yahoo.com

 

Përbërja e grupit mësimor me karakter kërkimor-shkencor të gjuhësisë të letërsisë dhe studimeve kulturore

Emër, mbiemër Titulli/grada/kualifikimi Kontakt Fusha
Frosina Londo (Qyrdeti) profesor i asociuar frosina.londo@univlora.edu.al përgjegjës grupi studime kulturore, didaktikë
Armela Panajoti profesor i asociuar armela.panajoti@univlora.edu.al letërsi angleze, letersi ne anglisht, teori letërsie, kërkim në edukim
Elonora Hodaj Master i shkencave elonora.hodaj @univlora.edu.al letërsi amerikane
Irena Skëndo Master i shkencave/doktorante irena_skendo@yahoo.gr studime kulturore dhe ndërkulturore
Fjona Çukani Master i shkencave fjona2002@yahoo.it letërsi italiane
Vitorio Magoga Master i shkencave vitmag1960@gmx.com kulturë italiane

 

Përbërja e grupit mësimor me karakter kërkimor-shkencor të gjuhësisë të mësimdhënies në gjuhë të huaj

Emër, mbiemër Titulli/grada Kontakt   Fusha
Veneranda Hajrulla profesor i asociuar veneranda.hajrulla @univlora.edu.al përgjegjës grupi didaktikë e gjuhës angleze
Kozeta Hyso profesor i asociuar kozeta.hyso@univlora.edu.al mësimdhënie e gjuhës angleze, pedagogji
Anila Hima doktor i shkencave anila.hima @univlora.edu.al gjuhësi, sociolinguistikë
Dorjana Klosi doktor i shkencave dorjana.klosi @univlora.edu.al gjuhësi, sociolinguistikë
Lavdosh Malaj doktor i shkencave lavdosh.malaj @univlora.edu.al gjuhësi, didaktikë
Eliona Naqo Master i shkencave eliona.naqo @univlora.edu.al didaktikë e mësimdhënies së gjuhës italiane

 

Përbërja e grupit mësimor me karakter kërkimor-shkencor të përkthimit dhe gjuhës së huaj për qëllime të posaçme

Emër, mbiemër Titulli/grada Kontakt   Fusha
Zamira Alimemaj doktor i shkencave zamira.alimemaj @univlora.edu.al përgjegjës grupi gjuhësi, gramatikë, etnolinguistikë
Ilda Kanani doktor i shkencave ilda.kanani @univlora.edu.al përkthim, interpretim
Ledina Merkaj doktor i shkencave ledina.merkaj @univlora.edu.al gjuhësi, komunikim
Silvana Koço doktor i shkencave silvana.koço @univlora.edu.al semantikë, stilistikë, sociolinguistikë, teori e argumentimit
Adriatik Malaj Master i shkencave adriatik.malaj @univlora.edu.al gjuhësi, përkthim

[:en] [:]