» NJOFTIME PUNËSIMI

 

Njoftim Punesimi

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 46, datë 16.09.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (NJE) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË GRUP LËNDËT E INXHINIERISË ELEKTRIKE, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021, PRANË DEPARTAMENTIT TË INXHINIERIVE DHE TEKNOLOGJISË DETARE NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE Përshkrimi i vendit të punës • Pedagog me angazhim me kohë të plotë • Mësimdhënie në grup lëndët e Inxhinierisë Elektrike • Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit. Njoftimi...
Lexo me shume »

Publikuar 18.09.2020

 

Njoftim punesimi FSHP

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 45, datë 15.09.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021 PRANË DEPARTAMENTIT TË INFERMIERISË NË FAKULTETIN E SHËNDETIT PUBLIK TË FUSHËS SË MJEKËSISË (SPECIALIST OSE I PËRGJITHSHË) Përshkrimi i vendit të punës 1. Pedagog me kohë të plotë 2. Mësimdhënie në modulet veprimtaritë akademike: seminare në lëndët paraklinike. 3. Kërkim shkencor individual dhe në grup. 4....
Lexo me shume »

Publikuar 16.09.2020

 

Punësim personel akademik me kohë të pjesshme për gjuhën Frënge

  NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 41, datë 11.09.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PJESSHME PËR GJUHËN FRËNGE, PRANË DEPARTAMENTIT TË GJUHËVE TË HUAJA NË FAKULTETIN E SHKENCAVE HUMANE, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021   Përshkrimi i vendit të punës Personeli akademik me kohë të pjesshme që do të punësohet do të zhvillojë kurse të gjuhës/kulturës frënge për ciklin e dytë të studimeve...
Lexo me shume »

Publikuar 11.09.2020

 

Njoftim për personel akademik pranë Qendrës Kërkimore Shkencore, të FSHP

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 39, datë 02.09.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 2 (DY) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021, PRANË QENDRËS KËRKIMORE-SHKENCORE TË SHËNDETIT PUBLIK TË FUSHËS SË MJEKËSISË (SPECIALIST OSE I PËRGJITHSHËM) Përshkrimi i vendit të punës Pedagog me kohë të plotë Mësimdhënie në modulet: Kirurgji, Anatomi, Promocion shëndetësor në veprimtaritë akademike: leksione, seminare. Kërkim shkencor individual dhe në grup. Mbështetje për...
Lexo me shume »

Publikuar 02.09.2020

 

Njoftim për personel akademik pranë Departamentit të Infermierisë, FSHP

  NJOFTIM Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 40, datë 02.09.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021  PRANË DEPARTAMENTIT TË INFERMIERISË NË FAKULTETIN E SHËNDETIT PUBLIK TË FUSHËS SË MJEKËSISË (SPECIALIST OSE I PËRGJITHSHËM)  Përshkrimi i vendit të punës Pedagog me kohë të plotë Mësimdhënie në modulet: Shëndet Publik dhe Zhvillim Pediatrik në veprimtaritë akademike: leksione, seminare. Kërkim shkencor individual dhe...
Lexo me shume »

Publikuar 02.09.2020

 

Njoftim njoftimin për konkurim të hapur angazhim me kohë të plotë i kategorisë Profesor në fushën e Drejtësisë

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 28, datë 29.06.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të plotë i kategorisë Profesor në fushën e Drejtësisë Përshkrimi i vendit të punës Personeli akademik me kohë të plotë që do të punësohet do të anagazhohet në mësimdhënie në programet e studimit Master dhe Bachelor, në fushën e së Drejtës publike dhe nënfushave të saj. Kritere të përgjithshme që...
Lexo me shume »

Publikuar 29.06.2020

 

Anullim procedure punësimi për personel administrativ, Specialist Finance

UV njofton anullimin e procedurës së punësimit për personel administrativ, Specialist Finance, në Sektorin e Financës dhe Realizimit të Buxhetit pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse.

Publikuar 16.06.2020

 

Njoftim punësimi specialist finance

UV njofton anullimin e procedurës së punësimit për personel administrativ, Specialist Finance, në Sektorin e Financës dhe Realizimit të Buxhetit pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse.     Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 24, datë 05.06.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:   PERSONEL ADMINISTRATIV Specialist Finance në Sektorin e Financës dhe Realizimit të Buxhetit pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse  Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është: Kontabilizon të ardhurat mujore sipas fakulteteve. Kryen...
Lexo me shume »

Publikuar 05.06.2020

 

Njoftim punesimi specialist jurist

 Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 25, datë 05.06.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV “Specialist Jurist” në Sektorin Juridik Përshkrimi i vendit të punës Specialisti Jurist është pjesë e Sektorit Juridik. Siguron mbështetje dhe asistencë juridike mbi çështjet që kërkohen për t’u trajtuar në ushtrimin e funksioneve dhe kryerjen e detyrave, të gjithë strukturave të UV-së. Njoftimi i plote Kriteret e vleresimit

Publikuar 05.06.2020

 

Shpallet njoftimin punësimi Personel Akademik me Kohë të Pjesshme në Grup Lëndët e Inxhinierisë Elektrike, pranë Departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare në Fakultetin e Shkencave Teknike

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 17, datë 28.02.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:   1 (NJE) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME NË GRUP LËNDËT E INXHINIERISË ELEKTRIKE, PRANË DEPARTAMENTIT TË INXHINIERIVE DHE TEKNOLOGJISË DETARE NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE   Përshkrimi i vendit të punës Pedagog me angazhim me kohë të pjesshme Mësimdhënie në grup lëndët e Inxhinierisë Elektrike Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.   Njoftimi i Plotë:...
Lexo me shume »

Publikuar 02.03.2020

 

Shpallje e vendit të lirë të punës Asistent –lektor në Departamentin e Biologjisë

NJOFTIM Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 1, datë 13.01.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel akademik me kohë të plotë per vitin akademik 2019-2020, prane departamentit të Biologjise, ne Fakultetin e Shkencave Teknike 1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të plotë Përshkrimi i vendit të punës Asistent –lektor për të mbuluar ngarkesën mësimore në fushën Mikrobiologji, Fiziologji Shtazore, Biokimi. Shiko Njoftimin e Plotë: Njoftimi i plote

Publikuar 14.01.2020

 

PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV

06.12.2019

NJOFTIM  UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORE SHPALL NJOFTIMIN PER PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV, ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË, ME AFAT TË CAKTUAR, NË POZICIONIN: “SPECIALIST TË MARRËDHËNIEVE ME JASHTË”, NË SEKTORIN E PROJEKTEVE DHE MARRDHËNIEVE ME JASHTË PRANË DREJTORISË SË SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË.   Përshkrimi i vendit të punës Specialisti për marrëdhëniet me jashtë: Mban kontakte te vazhdueshme me zyrat e maredhenieve me jashte me Universitete, me te cilat UV ka marreveshje bashkepunimi;. Vendos kontakte bashkepunimi me zyrat e marredhenieve...
Lexo me shume »

Publikuar 06.12.2019

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 113, datë 02.12.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (NJE) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTE NË GRUP LËNDËT E INXHINIERISË ELEKTRIKE, PRANË DEPARTAMENTIT TË INXHINIERIVE DHE TEKNOLOGJISË DETARE NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE Njoftim punesimi i plote 1.-Formular-aplikimi-per-personel-akademik-

Publikuar 04.12.2019

 

PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË PRANË QENDRËS KËRKIMORE-SHKENCORE TË SHËNDETIT PUBLIK

13.11.2019

1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË  PRANË QENDRËS KËRKIMORE-SHKENCORE TË SHËNDETIT PUBLIK    Përshkrimi i vendit të punës Mësimdhënie në modulet e Kirurgji, Anatomi, Promocion shëndetësor; në veprimtaritë akademike: leksione, seminare. Mësimdhënie në modulet e Anatomi, Fiziologji, Farmakologji; në veprimtaritë akademike: leksione, seminare. Mësimdhënie në modulet e Anatomi, Fiziologji, Shëndet Publik, Zhvillim pediatrik; në veprimtaritë akademike: leksione, seminare. Kërkim shkencor individual dhe në grup. Mbështetje për nevojat e Qendrës dhe Fakultetit.   Njoftimi i plotë   Skema e Vlerësimit  

Publikuar 13.11.2019

 

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin ër vendin e lirë të punës: 1(një) personel akademik me kohë të pjesshme, për vitin akademik 2019-2020, pranë Departamentit të Ekonomiksit

28.10.2019

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 87, datë 23.10.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1(një) personel akademik me kohë të pjesshme, për vitin akademik 2019-2020, pranë Departamentit të Ekonomiksit, Fakulteti i Ekonomisë, në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë.   Përshkrimi i vendit të punës Pedagog me angazhim me kohë të pjesshme Mbulimin e seminareve të lëndës ECN 411 Metodat e Kërkimit në Ekonomi. Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.   Njoftimi i...
Lexo me shume »

Publikuar 28.10.2019

 

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për vendin e lirë të punës: 1 (një) personel akademik, me kontratë të pjesshme,  për mbulimin e grup lëndëve të Marketingut

28.10.2019

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 86, datë 23.10.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:  1 (një) personel akademik, me kontratë të pjesshme,  për mbulimin e grup lëndëve të Marketingut, për vitin akademik 2019-2020, pranë Departamentit të Biznesit, Fakulteti i Ekonomisë.   Përshkrimi i vendit të punës Mësimdhënie në grup lëndët e Marketingut Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.   Kritere të përgjithshme që duhet të plotësoj/në kandidati/ët Të zotërojë aftësitë e...
Lexo me shume »

Publikuar 28.10.2019

 

Njoftimin për konkurim të hapur kontratë 1 vjeçare dega e Turizmit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 85, datë 23.10.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1(një)  personel akademik, me kontratë 1 (një) vjeçare, për mbulimin e grup lëndëve të Turizmit, për vitin akademik 2019-2020, pranë Departamentit të Biznesit, Fakulteti i Ekonomisë.   Përshkrimi i vendit të punës   Mësimdhënie në grup lëndët e Turizmit Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.   Njoftimi i plote

Publikuar 25.10.2019

 

PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME NË GRUP LËNDËT E INXHINIERISË NAVALE DHE MEKANIKE

21.10.2019

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 78, datë 16.10.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 2 (DY) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME NË GRUP LËNDËT E INXHINIERISË NAVALE DHE MEKANIKE, PRANË DEPARTAMENTIT TË INXHINIERIVE DHE TEKNOLOGJISË DETARE NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE DHE NATYRORE  Përshkrimi i vendit të punës   Pedagog me angazhim me kohë të pjesshme Mësimdhënie në grup lëndët e Inxhinierisë Navale/Mekanike Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit. Njoftimi i plote

Publikuar 21.10.2019

 

PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTE NË GRUP LËNDËT E INXHINIERISË ELEKTRIKE

21.10.2019

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 79, datë 16.10.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (NJE) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTE NË GRUP LËNDËT E INXHINIERISË ELEKTRIKE, PRANË DEPARTAMENTIT TË INXHINIERIVE DHE TEKNOLOGJISË DETARE NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE DHE NATYRORE   Njoftimi i plote

Publikuar 21.10.2019

 

PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË PRANË DEPARTAMENTIT TË KIMISË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE DHE NATYRORE

18.10.2019

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 80, datë 16.10.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË PRANË DEPARTAMENTIT TË KIMISË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE DHE NATYRORE 1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të plotë për vitin akademik 2019-2020. Përshkrimi i vendit të punës Mësimdhënie në lëndët që ofrohen në programet e studimit të Ciklit të Parë dhe të Dytë të studimit pranë Departamentit të Kimisë Mbështetje për...
Lexo me shume »

Publikuar 18.10.2019

 

Njoftim Punesimi prane departamentit te biologjise FSHT

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 75, datë 11.10.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË PER VITIN AKADEMIK 2019-2020, PRANE DEPARTAMENTIT TË BIOLOGJISE, NE FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE DHE NATYRORE 1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të plotë Përshkrimi i vendit të punës Asistent –lektor për të mbuluar ngarkesën mësimore në fushën Biologji –Bioteknologji. Njoftimi i plotë Formulari i aplikimit

Publikuar 11.10.2019

 

NJoftim punësimi pranë pranë Departamentit te Infermierisë

27.09.2019

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 68, datë 27.09.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:   1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË  PRANË DEPARTAMENTIT TË INFERMIERISË   Përshkrimi i vendit të punës Mësimdhënie në modulet e  Anatomi, Farmakologji, Sëmundje infektive; në veprimtaritë akademike: leksione, seminare. Kërkim shkencor individual dhe në grup. Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.   Njoftimi i plote Skema e vlersimit

Publikuar 27.09.2019

 

NJoftim punësimi pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetsor

27.09.2019

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 69, datë 27.09.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:  1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË  PRANË DEPARTAMENTIT TË KUJDESIT SHËNDETËSOR  Përshkrimi i vendit të punës Mësimdhënie në modulet e Kirurgji, Traumatologji, Anatomi, Promocion shëndetësor; në veprimtaritë akademike: leksione, seminare. Kërkim shkencor individual dhe në grup. Mbështetje për nevojat e Departamentit  dhe Fakultetit. Njoftimi i plote Skema e vleresimit

Publikuar 27.09.2019

 

NJoftim punësimi pranë Qëndres Kërkimore-Shkencore të Shëndetit Publik

27.09.2019

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 70, datë 27.09.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:   1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË  PRANË QENDRËS KËRKIMORE-SHKENCORE TË SHËNDETIT PUBLIK   Përshkrimi i vendit të punës Mësimdhënie në modulet e Kirurgji, Anatomi, Promocion shëndetësor; në veprimtaritë akademike: leksione, seminare. Mësimdhënie në modulet e Anatomi, Fiziologji, Farmakologji; në veprimtaritë akademike: leksione, seminare. Mësimdhënie në modulet e Anatomi, Fiziologji, Shëndet Publik, Zhvillim pediatrik; në veprimtaritë...
Lexo me shume »

Publikuar 27.09.2019

 

NJoftim punësimi pranë qendrës kërkimore shkencore FSHP

20.09.2019

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 66, datë 20.09.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:   2 (DY) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË, ME AFAT TË CAKTUAR, PRANË QENDRËS KËRKIMORE-SHKENCORE TË SHËNDETIT PUBLIK Përshkrimi i vendit të punës Mësimdhënie në modulet e Kirurgji, Anatomi, Promocion shëndetësor; në veprimtaritë akademike: leksione, seminare. Mësimdhënie në modulet e Anatomi, Fiziologji, Farmakologji; në veprimtaritë akademike: leksione, seminare. Mësimdhënie në modulet e Anatomi, Fiziologji, Shëndet Publik, Zhvillim...
Lexo me shume »

Publikuar 20.09.2019

 

Specialist i rregjistrimeve dhe statistikës në Sektorin e Kurrikulave dhe Shërbimit ndaj Studentëve

03.07.2019

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 49, datë 02.07.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV “Specialist i rregjistrimeve dhe statistikës” në Sektorin e Kurrikulave dhe Shërbimit ndaj Studentëve pranë Drejtorisë së Edukimit për Ciklin e I&II. Shkarko njoftimin e plote Kriteret e vleresimit

Publikuar 03.07.2019

 

Personel kërkimor shkencor, Specialist Biolog Detar

27.06.2019

POZICIONI I PUNËS: Specialist Biolog Detar Orari i punës: me kohë të pjesshme (1400 ore pune) Koha e punesimit: Qershor 2019 – Dhjetor 2021 Qëllimi i vendit të punës: Të ofrojë mbështetje për anëtarët e ekipit të projektit AFRIMED për të arritur qëllimet e projektit duke kryer punë të saktë dhe në kohë të aktiviteteve të kërkimit shkencor të projektit. Shkarko njoftim e plote Shkarko skemen e pikezimit  

Publikuar 27.06.2019

 

PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER MËSIMOR

18.06.2019

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 43, datë 18.06.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER MËSIMOR Specialiste e Qendrës Kërkimore Shkencore” pranë Qendrës Kërkimore Shkencore Albanologjike dhe Ballkanistike të Fakultetit të Shkencave Humane Përshkrimi i vendit të punës Specialisti i Qendrës kërkimore shkencore mban kontakte të vazhdueshme me akademikët. Menaxhon të gjitha komunikimet nëpërmjet email-it. Mbështet plotësisht të gjitha aktivitetet dhe funksionet e Qendrës Kërkimore Shkencore Albanologjike & Ballkanistike si dhe...
Lexo me shume »

Publikuar 18.06.2019

 

Njoftim punesimi – SPECIALISTE PROTOKOLLI/ASISTENTE DEKANI PRANË DEKANIT TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE HUMANE

04.04.2019

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 27, datë 04.04.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV ME KOHEZGJATJE TE CAKTUAR “SPECIALISTE PROTOKOLLI/ASISTENTE DEKANI PRANË DEKANIT TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE HUMANE” Përshkrimi i vendit të punës Specialisti i Protokollit/Asistent Dekani pranë Dekanit të Fakultetit të Shkencave Humane përveç funksioneve të Sekretarisë së veçantë (axhenda, koordinime, njoftime, takime, asistencë, ndihmë etj.), kryen edhe funksione të sekretari-arkivit. Mban korrispodencën shkresore hyrëse dhe dalëse të...
Lexo me shume »

Publikuar 04.04.2019

 

Njoftim punesimi – PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË KURRIKULAVE DHE SHËRBIMIT NDAJ STUDENTËVE

02.04.2019

PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV ME KOHEZGJATJE TE CAKTUAR “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË KURRIKULAVE DHE SHËRBIMIT NDAJ STUDENTËVE” Përshkrimi i vendit të punës Përgjegjësi i Sektorit të Kurrikulave dhe Shërbimit ndaj Studentëve kontrollon ecurinë e procesit të regjistrimit të studentëve të të gjitha llojeve të kuotave të miratuara. Përgatit  formatet e deklarimit të ngarkesës mësimore (mujore – semestrale – vjetore) të personelit akademik. Punon për hartimin e paraqitjen e planeve të reja mësimore ose të ndryshimeve në planet ekzistuese duke u kujdesur për ruajtjen e kritereve të përcaktuara dhe përgatitjen e...
Lexo me shume »

Publikuar 02.04.2019

 

PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME PRANË DEPARTAMENTIT TË EKONOMIKSIT

25.02.2019

NJOFTIM  Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 13, datë 19.02.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME PRANË DEPARTAMENTIT TË EKONOMIKSIT NË FAKULTETIN E EKONOMISË PËR SEMESTRIN PRANVERË 2019   Shkarko njoftimin e plote Sistemi i pikezimit Formular-aplikimi-per-personel-akademik Formular-aplikimi-per-personel-administrativ

Publikuar 25.02.2019

 

Universiteti “Ismail Qemali” shpall njoftimin për 2 (dy) personel akademik me kohë të pjesshme në grup lëndët e inxhinierisë navale, pranë departamentit të inxhinierive dhe teknologjisë detare në fakultetin e shkencave teknike

19.02.2019

  NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 10, datë 18.02.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:   2 (DY) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME NË GRUP LËNDËT E INXHINIERISË NAVALE, PRANË DEPARTAMENTIT TË INXHINIERIVE DHE TEKNOLOGJISË DETARE NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE   Shkarko njoftimin e plote Sistemi i pikezimit Formular-aplikimi-per-personel-akademik Formular-aplikimi-per-personel-administrativ

Publikuar 19.02.2019

 

Universiteti “Ismail Qemali” shpall njoftimin për 2 (dy) personel akademik me kohë të pjesshme në grup lëndët e inxhinierisë elektrike, pranë departamentit të inxhinierive dhe teknologjisë detare në fakultetin e shkencave teknike

19.02.2019

NJOFTIM Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 10, datë 18.02.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 2 (DY) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME NË GRUP LËNDËT E INXHINIERISË ELEKTRIKE, PRANË DEPARTAMENTIT TË INXHINIERIVE DHE TEKNOLOGJISË DETARE NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE Shkarko njoftimin e plote Sistemi i pikezimit Formular-aplikimi-per-personel-akademik Formular-aplikimi-per-personel-administrativ

Publikuar 19.02.2019

 

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për personel akademik me kohe te plote prane Departamentit te Kimise ne Fakultetin e Shkencave Teknike

15.02.2019

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 09, datë 15.02.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË PRANË DEPARTAMENTIT TË KIMISË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE 1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të plotë për semestrin Pranverë 2019. Shkarko njoftimin e plote Skema e pikezimit Formular-aplikimi-per-personel-akademik Formular-aplikimi-per-personel-administrativ                                                                                    

Publikuar 15.02.2019

 

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës per personel akademik me kohë të plotë pranë Departamentit të Financës dhe Kontabilitetit në Fakultetin e Ekonomisë

04.02.2019

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 04, datë 01.02.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË PRANË DEPARTAMENTIT TË FINANCËS DHE KONTABILITETIT NË FAKULTETIN E EKONOMISË   Shkarko njoftimin e plote   Formular-aplikimi-per-personel-akademik Formular-aplikimi-per-personel-administrativ Njoftimi-ne-Faqen-Web-UV_FE_FIN Sistemi i pikezimit

Publikuar 04.02.2019

 

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për konkurim, personel akademik me kohë të plotë pranë departamentit të kujdesit shëndetësor në fakultetin e shëndetit publik

21.12.2018

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.116, datë 20.12.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë:   PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË PRANË DEPARTAMENTIT TË KUJDESIT SHËNDETËSOR NË FAKULTETIN E SHËNDETIT PUBLIK   1 (një) personel akademik me kohë të plotë, i fushës së Mjekësisë së Përgjithshme   Përshkrimi i vendit të punës: Pedagog me kohë të plotë Mësimdhënie në modulet e Lëndëve Paraklinike/Klinike në veprimtaritë akademike (leksione, seminare). Kërkim shkencor individual dhe në...
Lexo me shume »

Publikuar 21.12.2018

 

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës për personel akademik me kohë të pjesshme pranë departamentit të edukimit në fakultetin e shkencave humane

19.12.2018

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 112, datë 11.12.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:     PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME PRANË DEPARTAMENTIT TË EDUKIMIT NË FAKULTETIN E SHKENCAVE HUMANE 1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme (i jashtëm) për vitin akademik 2018-2019. Profili Psikologji-Pedagogji e Specializuar. 1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme (i jashtëm) për sezonin “Vjeshtë 2018”, seminarist në programet e studimit...
Lexo me shume »

Publikuar 19.12.2018

 

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, për vendin e lirë të punës për personel ndihmësakademik me karakter administrativ me kohëzgjatje të caktuar Specialist Arkive

18.12.2018

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 114, datë 17.12.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV  ME KOHEZGJATJE TE CAKTUAR SPECIALIST ARKIVE   Përshkrimi i vendit të punës Specialisti i arkivës ka për mision që, në mbështetje të legjislacionit në fuqi për arkivat, të mirëmbajë, të kujdeset dhe të garantojë sigurimin e kushteve për organizimin dhe mirëadministrimin e dokumentacionit që ndodhet në Zyrën e Arkivit të UV-së. Të lëshojë...
Lexo me shume »

Publikuar 18.12.2018

 

PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME PRANË DEPARTAMENTIT TË EDUKIMIT NË FAKULTETIN E SHKENCAVE HUMANE

14.12.2018

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 112, datë 11.12.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME PRANË DEPARTAMENTIT TË EDUKIMIT NË FAKULTETIN E SHKENCAVE HUMANE   1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme (i jashtëm) për vitin akademik 2018-2019. Profili Psikologji-Pedagogji e Specializuar. 1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme (i jashtëm) për sezonin “Vjeshtë 2018”, seminarist në programet e studimit të...
Lexo me shume »

Publikuar 14.12.2018

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË, KËRKON TË REKRUTOJË SPECIALIST JURIST PRANË SEKTORIT JURIDIK

05.12.2018

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 108, datë 03.12.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: SPECIALIST JURIST PRANË SEKTORIT JURIDIK,  NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË. Kandidati i interesuar duhet të plotësojë kriteret e përgjithshme të mëposhtme (neni 41 i Statutit dhe neni 28 i Rregullores): Të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkuron; Të ketë aftësinë e punës në grup dhe të komunikimit profesional me kolegët dhe...
Lexo me shume »

Publikuar 05.12.2018

 

Fakulteti i Ekonomisë kërkon të rekrutojë në Departamentin e Biznesit 1 (një) personel akademik me kontratë 1 (një) vjeçare

23.11.2018

NJOFTIM Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 104, datë 22.11.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: DEPARTAMENTI I BIZNESIT Fakulteti i Ekonomisë kërkon të rekrutojë në Departamentin e Biznesit 1 (një) personel akademik me kontratë 1 (një) vjeçare për mbulimin e grup lëndëve të turizmit, 1 (një) personel akademik me kontratë me kohë të pjesshme për mbulimin e grup lëndëve të biznesit dhe 1 (një) personel akademik me kontratë me kohë të pjesshme për mbulimin...
Lexo me shume »

Publikuar 23.11.2018

 

Fakulteti i Shkencave Humane kërkon të rekrutojë anëtarë në Departamentin e Drejtësisë me kohë të pjesshme

20.11.2018

NJOFTIM Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.103, datë 19.11.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës me kohë të pjesshme në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: DEPARTAMENTI I DREJTËSISË Fakulteti i Shkencave Humane kërkon të rekrutojë në Departamentin e Drejtësisë me kohë të pjesshëme: • 5 (pesë) anëtarë në kategorinë Profesorë ose Lektorë, respektivisht: 2 (dy) në fushën disiplinare E drejtë penale; 2 (dy) në fushën disiplinare E drejtë publike dhe 1 (një) në fushën disiplinare E drejtë private/civile. • 2 (dy)...
Lexo me shume »

Publikuar 20.11.2018

 

Fakulteti i Shkencave Teknike kërkon të rekrutojë në Departamentin e Kimisë 1 (një) pedagogë me kohë të plotë

12.11.2018

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 99, datë 09.11.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: Departamenti i Kimisë kërkon punësimin e një Personeli Akdemik me kohë të plotë për realizimin e ngarkesës mësimore në lëndët që ofrohen në programet e ciklit të parë dhe të dytë. Kërkesa bazohet në ngarkesën mësimore për vitin akademik 2018-2019. Kriteret bazë të përzgjedhjes së kandidatëve për Personel Akademik, kategoria Lektor: 1. Kandidati duhet të zotrojë të paktën gradën shkencore...
Lexo me shume »

Publikuar 12.11.2018

 

Fakulteti i Ekonomisë kërkon të rekrutojë në Departamentin e Finances dhe Kontabilitetit nje personel me kohe te plote prane seksionit te Kontabilitetit

09.11.2018

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 98, datë 08.11.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: DEPARTAMENTI I FINANCËS DHE KONTABILITETIT Fakulteti i Ekonomisë kërkon të rekrutojë në Departamentin e Finances dhe Kontabilitetit nje personel me kohe te plote prane seksionit te Kontabilitetit për mbulimin e lendeve te Kontabilitetit. Kriteret bazë të përzgjedhjes së kandidatëve për personel akademik në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, si më poshtë:• Kandidatёt duhet të zotërojnë gradën shkencore “Doktor” në Kontabilitet, ose...
Lexo me shume »

Publikuar 09.11.2018

 

Departamenti i Kujdesit Shëndetësor kërkon të rekrutojë pedagogë me kohë të pjesshme të fushës së Mjekësisë (specialistë)

05.11.2018

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.96, datë 02.11.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: Departamenti i Kujdesit Shëndetësor Në përmbushje të proçedurës për rekrutime për pedagogë me kohë të pjesshme, dhe bazuar në Ligjin për Arsimin e Lartë Nr.80/2015, kreu VI, neni 64; si dhe në Rregulloren e UV, kreu IV mbi “Personelin akademik të ftuar, me kontratë, me kohë të plotë ose të pjesshme” Departamenti i Kujdesit Shëndetësor të rekrutojë pedagogë me kohë të...
Lexo me shume »

Publikuar 05.11.2018

 

Fakulteti i Shkencave Teknike kërkon të rekrutojë në Departamentin e Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare 2 (dy) pedagogë me kohë të pjesshme

23.10.2018

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.86, datë 22.10.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: Fakulteti i Shkencave Teknike kërkon të rekrutojë në Departamentin e Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare 2 (dy) pedagogë me kohë të pjesshme: 2 (dy) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, në grup lëndët e Inxhinierisë Elektrike Përshkrimi i vendit të punës • Pedagog me angazhim me kohë të pjesshme (i jashtëm) • Mësimdhënie në grup lëndët e Inxhinierisë Elektrike •...
Lexo me shume »

Publikuar 23.10.2018

 

Fakulteti i Shkencave Teknike kërkon të rekrutojë në Departamentin e Shkencave Kompjuterike një Laborant

22.10.2018

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.85, datë 19.10.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: Për personel ndihmësakademik Laborant 1 (një ) në Departamentin e Shkencave Kompjuterike , Fakulteti i Shkencave Teknike  Shkarko njoftimin e plote  Skema e pikezimit Formular-aplikimi-per-personel-akademik Formular-aplikimi-per-personel-administrativ

Publikuar 22.10.2018

 

Fakulteti i Shkencave Teknike  kërkon të rekrutojë në Departamentin e Biologjisë 1 pedagog me kohë të pjesshme

19.10.2018

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.83, datë 19.10.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: DEPARTAMENTI I BIOLOGJISË Fakulteti i Shkencave Teknike  kërkon të rekrutojë në Departamentin e Biologjisë 1 (një) pedagog me kohë të pjesshme: Përshkrimi i vendit të punës: Pedagog (Kategoria Asistent-lektorë) me angazhimin me kohë të pjesshme. Mësimdhënie në veprimtaritë akademike  Shkarko njoftimin e plote  Tabela e pikezimit Formular-aplikimi-per-personel-akademik Formular-aplikimi-per-personel-administrativ

Publikuar 19.10.2018

 

Fakulteti i Shkencave Teknike kërkon të rekrutojë në Departamentin e Shkencave Kompjuterike 2 pedagogë me kohë të plotë

19.10.2018

NJOFTIM  Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 80, datë 18.10.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: DEPARTAMENTI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE Fakulteti i Shkencave Teknike  kërkon të rekrutojë në Departamentin e Shkencave Kompjuterike 2 (dy) pedagogë me kohë të plotë   Përshkrimi i vendit të punës:  Pedagog me kohë të plotë. I profilit Teknologji Informacioni, Informatikë, Shkenca Kompjuterike    Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet duke respektuar prioritetet si më poshtë: Kandidatët të cilët zotrojnë titullin...
Lexo me shume »

Publikuar 19.10.2018

 

Personel ndihmësakademik në Departamentin e Gjuhëve të Huaja

11.10.2018

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.75, datë 10.10.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë:   Për personel ndihmësakademik Laborant 1 (një ) në Departamentin e Gjuhëve të Huaja, Fakulteti i Shkencave Humane Shkarko njoftimin e plotë Formular-aplikimi-per-personel-akademik Formular-aplikimi-per-personel-administrativ SKEMA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE PËR PUNONJËS NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER MËSIMOR Komisioni Ad-hoc i ngritur me Urdhër Nr. 79, datë 15.10.2018 të Rektorit, në zbatim të Vendimit Nr. 31, datë 01.03.2017 të Senatit Akademik, pas mbledhjes së...
Lexo me shume »

Publikuar 11.10.2018

 

Fakulteti i Shëndetit Publik kërkon të rekrutojë një pedagog të fushës së Mjekësisë

11.10.2018

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 74, datë 10.10.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: QENDRA STUDIMORE E SHËNDETIT PUBLIK Fakulteti i Shëndetit Publik kërkon të rekrutojë në Qendrën Studimore të Shëndetit Publik 1 (një) pedagog të fushës së Mjekësisë (specialistë ose të përgjithshëm). Shkarko njoftimin e plotë Formular-aplikimi-per-personel-akademik Formular-aplikimi-per-personel-administrativ Skema e vlerësimit të kandidatëve për personel akademik me kohë të plotë në Departamentin e Infermierisë për vitin akademik 2018-2019. Në zbatim të Urdhërit  të...
Lexo me shume »

Publikuar 11.10.2018

 

SPECIALIST AUDIT/JURIST NË SEKTORIN E AUDITIT

22.05.2018

NJOFTIM Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në vendimin  e Bordit të Administrimit Nr.6 datë 27.04.2018, “ Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të punësimit  të personelit në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse dhe Sektorin e Auditit në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë“ shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: SPECIALIST AUDIT/JURIST NË SEKTORIN E AUDITIT 1 (NJË VEND I LIRË) SI MË POSHTË:   Lloji i diplomës "Arsim i Lartë" niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Specialist Audit/jurist në Sektorin e Auditit...
Lexo me shume »

Publikuar 22.05.2018

 

SKEMA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE PËR PUNONJËS

18.05.2018

Komisioni Ad-hoc i ngritur me Urdhër Nr. 40, datë 13.05.2018 të Rektorit, në zbatim të Vendimit Nr. 31, datë 01.03.2017 të Senatit Akademik, pas mbledhjes së datës 16.05.2018, propozon për miratim skemën e vlerësimit të kandidatëve për punonjës ndihmës akademik me karakter mësimor në pozicionin Sekretare pranë Departamentit të Drejtësisë, Fakulteti i Shkencave Humane, në bazë të kritereve të përcaktuara në njoftimin për punësim: SKEMA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE PËR PUNONJËS NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER MËSIMOR Komisioni Ad-hoc i ngritur me Urdhër Nr. 41, datë 13.05.2018 të Rektorit, në zbatim të...
Lexo me shume »

Publikuar 18.05.2018

 

Sekretare pranë Departamentit të Drejtësisë

07.05.2018

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 39, datë 07.05.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë:     Sekretare pranë Departamentit të Drejtësisë, Fakulteti i Shkencave Humane     Kandidati i interesuar duhet të plotësojë kriteret e përgjithshme të mëposhtme (neni 41 i Statutit dhe neni 28 i Rregullores):   Të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkuron; Të ketë aftësinë e punës në grup dhe të komunikimit profesional me...
Lexo me shume »

Publikuar 07.05.2018

 

SPECIALIST PROKURIMESH –INXHINIER NË SEKTORIN E PROKURIMEVE

07.05.2018

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në vendimin  e Bordit të Administrimit Nr.6 datë 27.04.2018, “ Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të punësimit  të personelit në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse dhe Sektorin e Auditit në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë“ shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë:     SPECIALIST PROKURIMESH –INXHINIER NË SEKTORIN E PROKURIMEVE NË DREJTORINË E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE (NJË VEND I LIRË) SI MË POSHTË:     Lloji i diplomës "Arsim i Lartë" niveli minimal i diplomës “Master...
Lexo me shume »

Publikuar 07.05.2018

 

Skema e vlerësimit të kandidatëve për personel Administrativ, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse

04.05.2018

Komisioni Ad-hoc i ngritur me Urdhër Nr. 37, datë 30.04.2018 të Rektorit, në zbatim të Vendimit Nr.28, datë 28.09.2017 të Bordit të Administrimit “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për punësimin e personelit administrativ Saniatre në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë”, pas mbledhjes së datës 30.04.2018, propozon për miratim skemën e vlerësimit të kandidatëve për personel administrativ për vendin e lirë të punës, Sanitare, në Sektorin e Shërbimeve, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse në bazë të kritereve të përcaktuara në njoftimin për punësim:   Skema e vleresimit për pozicionin e sanitares...
Lexo me shume »

Publikuar 04.05.2018

 

Skema e vlerësimit

03.05.2018

Skema e vlerësimit të kandidatëve për personel Administrativ, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse Komisioni Ad-hoc i ngritur me Urdhër Nr. 36, datë 30.04.2018 të Rektorit, në zbatim të pikës 1,  të Vendimit nr.22, datë 24.07.2017 të Bordit të Administrimit “Për plotesimin e Vendimit Nr.19, datë 14.07.2017 Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për punësimin  e personelit administrativ në vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë”, pas mbledhjes së datës 30.04.2018, propozon për miratim skemën e vlerësimit të kandidatëve për personel administrativ për vendin e lirë të punës,...
Lexo me shume »

Publikuar 03.05.2018

 

Njoftim punësimi

16.04.2018

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në vendimet  e Bordit të Administrimit Nr.19 datë 14.07.2017, “ Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për punësimin  e personelit administrativ në vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë“ si dhe në Vendimin Nr. 28 datë 28.09.2017 “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për punësimin e sanitares në Universitetin “Ismail Qemali“ Vlorë“ shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë:     SPECIALIST FINANCE NË DREJTORINË E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE (NJË VEND...
Lexo me shume »

Publikuar 16.04.2018

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vend të lirë pune, për personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në departamentin e Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare, për Semestrin pranverë 2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE   DEPARTAMENTI I INXHINIERIVE DHE TEKNOLOGJISË DETARE     1 (një) Personel Akademik me angazhim me kohë të pjesshme, në programet e studimit të ciklit të dytë,  në grup lëndët e Inxhinierisë Mekanike/Navale.       A. Përshkrimi i vendit të punës Pedagog me angazhim me...
Lexo me shume »

Publikuar 04.04.2018

 

Njoftim punesimi

NJOFTIM   Universiteti "Ismail Qemali", Vlorë, shpall konkursin për 2(dy) vende të lira të punës, për personel ndihmës akademik me karakter mësimor (Laborant)“ me angazhim me kohe të plotë pranë Fakultetit të Shëndetit Publik     FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK   Departamenti i Infermierisë   1 (një vend i lirë) Personel ndihmës akademik me karakter mësimor (Laborant)|, me angazhim me kohë të plotë   Lloji i diplomës "Arsim i Lartë" - Paga e grupit sipas nivelit arsimor universitar; - Shtesë mbi pagën e grupit për vjetërsi në punë në masën...
Lexo me shume »

Publikuar 15.03.2018

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në departamentin e Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare, për vitin akademik 2017-2018 (semestri pranverë 2018) si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE   DEPARTAMENTI I INXHINIERIVE DHE TEKNOLOGJISË DETARE   Personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme (dy vende të lirë) si më poshtë:   1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, në programet e studimit të ciklit të dytë, ...
Lexo me shume »

Publikuar 23.02.2018

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë me afat të caktuar (një vit) si dhe për përsonel akademik me angazhim me kohë të pjesshme me afat të caktuar , referuar nevojave të mësimdhënies në Fakultetin e Ekonomisë, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I EKONOMISË   DEPARTAMENTI I BIZNESIT   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë me kontratë 1-vjevare (pesë vende të lirë) si më poshtë:   3 (tre) pedagog...
Lexo me shume »

Publikuar 15.02.2018

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në Fakultetin e Shëndetit Publik, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK     QËNDRËA KËRKIMORE SHKENCORE E SHËNDETIT PUBLIK   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë (një vend të lirë) si më poshtë:   1(një) pedagogë të fushës Mjekësi të Përgjithshme:   Përshkrimi i vendit të punës: 1(një) Pedagog me kohë të plotë. Mësimdhënie në modulet...
Lexo me shume »

Publikuar 13.02.2018

 

Njoftim punësimi

  NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në Departamentin e Edukimit, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:     FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE   DEPARTAMENTI EDUKIMIT   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë ( një vend i lirë) si më poshtë:   1 (një) personel akademik në fushën e gjeografisë Përshkrimi i vendit të punës: Personel akademik me angazhim me kohë të plotë. Mësimdhënie në veprimtaritë akademike:...
Lexo me shume »

Publikuar 06.02.2018

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në Fakultetin e Shëndetit Publik, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK   DEPARTAMENTI I INFERMIERISË   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë (një vend i lirë) si më poshtë:   1 (një) pedagog të fushës së Infermierisë:   Përshkrimi i vendit të punës: Pedagog me kohë të plotë. Mësimdhënie në modulet e Lëndëve infermierore në veprimtaritë...
Lexo me shume »

Publikuar 26.01.2018

 

Njoftim punësimi

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë dhe kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në Departamentin e Shkencave Kompjuterike, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:     FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE   DEPARTAMENTI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë ( një vend i lirë) si më poshtë:   1 (një) personel akademik Përshkrimi i vendit të punës: Personel akademik me angazhim me kohë të plotë. Mësimdhënie në veprimtaritë akademike:...
Lexo me shume »

Publikuar 26.01.2018

 

Njoftim punësimi

26.01.2018

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në Departamentin e Kimisë, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:     FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE   DEPARTAMENTI KIMISË   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë ( një vend i lirë) si më poshtë:   1 (një) personel akademik Përshkrimi i vendit të punës: Personel akademik me angazhim me kohë të plotë. Mësimdhënie në veprimtaritë akademike: leksione, seminare Kërkim shkencor individual dhe në...
Lexo me shume »

Publikuar 26.01.2018

 

Njoftim punësimi

12.12.2017

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE   DEPARTAMENTI INXHINIERIVE DHE TEKNOLOGJISË DETARE   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë ( një vende të lirë) si më poshtë:   1 (një) personel akademik në fushën e Inxhinierisë Mekanike Përshkrimi i vendit të punës: Personel akademik me angazhim me kohë të plotë. Mësimdhënie në...
Lexo me shume »

Publikuar 12.12.2017

 

Njoftim punësimi

06.12.2017

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE   DEPARTAMENTI KIMISË   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë ( një vend i lirë) si më poshtë:   1 (një) personel akademik Përshkrimi i vendit të punës: Personel akademik me angazhim me kohë të plotë. Mësimdhënie në veprimtaritë akademike: leksione, seminare Kërkim shkencor individual dhe...
Lexo me shume »

Publikuar 06.12.2017

 

Njoftim punësimi

05.12.2017

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në vendimin  e Bordit të Administrimit Nr.19 datë 14.07.2017, “ Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për punësimin  e personelit administrativ në vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë“,  dhe vendimin e Bordit të Administrimit Nr.22 datë 24.07.2017, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës të mbetur i lirë në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë:     Specialist Prokurimi në Drejtorinë e Shërbimeve dhe Prokurimeve me profil Jurist (një vend i lirë) si më poshtë:  ...
Lexo me shume »

Publikuar 05.12.2017

 

Njoftim punësimi

04.12.2017

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK   DEPARTAMENTI I INFERMIERISË   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë (një vend i lirë) si më poshtë:   1 (një) pedagog të fushës së Mjekësisë. Përshkrimi i vendit të punës: Pedagog me angazhim me kohë të plotë. Mësimdhënie në modulet e Lëndëve Paraklinike në veprimtaritë...
Lexo me shume »

Publikuar 04.12.2017

 

Njoftim punësimi

  NJOFTIM   Universiteti "Ismail Qemali", Vlorë, shpall konkursin për 1(njw) vend të lirë pune, për punonjës ndihmës akademik me angazhim me kohë të plotë, si më poshtë:   1 (një) vend i lirë Personel ndihmës akademik (Specialist i Njësisë së Vlerësimit dhe Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë), me angazhim me kohë të plotë   Kategoria e pages VI-a   Përshkrimi përgjithësues i punës pwrmblidhet në kryerjen e Verësimit dhe Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë së Institucionit në fushën akademike, administrative dhe financiare të Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë.   Për...
Lexo me shume »

Publikuar 20.11.2017

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti "Ismail Qemali", Vlorë, shpall konkursin për 3(tre) vende të lirë pune, për punonjës ndihmës akademik me angazhim me kohë të plotë, si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE     1 (një vend i lirë) Personel ndihmës akademik (Sekretar Dekani), me angazhim me kohë të plotë   Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është: Sekretaria e Dekanit koordinon axhendën e Dekanit, njoftimet, hartimin e gjithë dokumenacionit shkresorë të dalë nga Dekani, si dhe funksione të sekretari-arkivit ku ruan dhe administronë dokumenacionin sipas Nenit...
Lexo me shume »

Publikuar 16.11.2017

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:     FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE   DEPARTAMENTI I SHKENCAVE KOPMJUTERIKE   Personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme (3 vende të lirë) si më poshtë:   3 (tre) personel akademik të profilit  Teknologji Informacioni, Informatikë, Inxhinieri Informatike, Informatikë Ekonomike.   Përshkrimi i vendit të punës: Pedagog me angazhimin me kohë të...
Lexo me shume »

Publikuar 14.11.2017

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE   DEPARTAMENTI FIZIKËS   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë ( një vend i lirë) si më poshtë:   1 (një) personel akademik Përshkrimi i vendit të punës: Personel akademik me angazhim me kohë të plotë. Mësimdhënie në veprimtaritë akademike: leksione, seminare Kërkim shkencor individual dhe...
Lexo me shume »

Publikuar 14.11.2017

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK   DEPARTAMENTI I INFERMIERISË   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë (një vend i lirë) si më poshtë:   1 (një) pedagog të fushës së Mjekësisë. Përshkrimi i vendit të punës: Pedagog me angazhim me kohë të plotë. Mësimdhënie në modulet e Lëndëve Paraklinike në veprimtaritë...
Lexo me shume »

Publikuar 07.11.2017

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:     FAKULTETI I EKONOMISË   DEPARTAMENTI I BIZNESIT   Personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme (4 vende të lirë) si më poshtë:   4 (katër) personel akademik Përshkrimi i vendit të punës: Pedagog me angazhimin me kohë të pjesshme. Mësimdhënie e lëndëve të marketingut që zhvillohen në programin mësimor të...
Lexo me shume »

Publikuar 07.11.2017

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vendin e lirë të punës, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK   QENDRA KËRKIMORE SHKENCORE SHËNDETIT PUBLIK   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë (një vend i lirë) si më poshtë:   1 (një) pedagog të fushës së Mjekësisë. Përshkrimi i vendit të punës: Pedagog me angazhim me kohë të plotë. Mësimdhënie në modulet e Lëndëve...
Lexo me shume »

Publikuar 25.10.2017

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE   DEPARTAMENTI I EDUKIMIT   Personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme (4 vende të lirë) si më poshtë:   1 (një) pedagog i profilit arkeologji entologji Përshkrimi i vendit të punës: Pedagog me angazhimin me kohë të pjesshme. Mësimdhënie në veprimtaritë akademike: leksione, seminare.   1...
Lexo me shume »

Publikuar 24.10.2017

 

Njoftim Punësimi

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE   DEPARTAMENTI I BIOLOGJISË   Personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme (dy vende të lirë) si më poshtë:   2 (dy) anëtarë në kategorinë Asistent - lektor Përshkrimi i vendit të punës: Pedagog ( Kategoria Asistent-lektor ) me angazhimin me kohë të pjesshme. Mësimdhënie në veprimtaritë akademike  ...
Lexo me shume »

Publikuar 18.10.2017

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE   DEPARTAMENTI GJUHËS SHQIPE DHE LETËRSISË   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë (  një vend i lirë) si më poshtë:   1 (një) personel akademik për Gjuhë Shqipe Përshkrimi i vendit të punës: Personel akademik me angazhim me kohë të plotë. Mësimdhënie në veprimtaritë akademike:...
Lexo me shume »

Publikuar 13.10.2017

 

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë dhe angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK   DEPARTAMENTI I KUJDESIT SHËNDETËSOR   Personel akademik me angazhim me kohë të plotë (një vend i lirë) si më poshtë:   1 (një) pedagog të fushës së Mjekësisë. Përshkrimi i vendit të punës: Pedagog me angazhim me kohë të plotë. Mësimdhënie...
Lexo me shume »

Publikuar 09.10.2017

 

Njoftim Punësimi

02.10.2017

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë:   Punonjës pastrimi/sanitar (një vend i lirë) si më poshtë:   Niveli minimal i diplomës “Arsim 8-vjecar” - Niveli i pagës bazë sipas klasës  I; PËRGJEGJËSITË KRYESORE PËR POZICIONIN:   Është përgjegjës për pastrimin dhe mirëmbajtjen nga ana higjeno-sanitare dhe funksionale e ambjenteve të brendshme dhe të jashtme si dhe te ambjenteve hido-sanitare(tualeteve) të cilat janë në administrim të universitetit “Ismail Qemali“, Vlorë.   KËRKESAT DHE KUALIFIKIME...
Lexo me shume »

Publikuar 02.10.2017