[:sq]Njoftim Pune[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 60, datë 04.09.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË PER GJUHEN ANGLEZE

1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të plotë

 

Përshkrimi i vendit të punës

Personeli akademik me kohë të plotë që do të punësohet do të zhvillojë kurse të gjuhës angleze për nivele të ndryshme dhe kurse të gjuhës angleze për qëllime të posaçme. Duke qenë se këto kurse kanë në fokus të tyre zhvillimin e katër shprehive (lexim, dëgjim, të shkruarit, të dëgjuarit), me orientim kryesor zhvillimin e aftësive komunikuese në gjuhën angleze dhe prezantimin e elementeve tipikë të kulturës angleze, përparësi do t’u jepet kandidatëve që dëshmojnë një nivel të lartë të zotërimit të gjuhës dhe kulturës angleze.

Shkarko njoftimin e plote[:]