Qendra Studimore Ndërdisiplinore e Zhvillimit Rajonal
Historia e QSNZHR.