LLL
Historia e shkurtër e krijimit të qendrës LLL.