KZFE Vendimet e rezultateve te zgjedhjeve ne FE

njoftime

KZFE Vendimet e rezultateve te zgjedhjeve ne FE

Për shpalljen e kandidatëve fitues për autoritetin drejtues të njësive bazë dhe njësisë kryesore në fakultetin e ekonomise

 

Vendimi i plote