Sektori i IT

Përbërja: 

Shef Sektori: Altin Mahilaj

Specialist IT: Ana Taushani

Specialist IT: Aulona Mustafaraj

Specialist IT: Ismail Bitraj

 

Detyrat:

  1. Shtojnë dhe promovojnë në praktikë shërbime elektronike për studentët, pedagogët dhe administratën.
  2. Kanë prioritet rritjen e transparencës dhe përmirësimin e shërbimeve që administrata u ofron studentëve dhe familjeve të tyre.
  3. Përdorin IT në edukim për të kapërcyer hendekun dixhital dhe për të aftësuar rininë universitare por dhe maturantët që aspirojnë UV-në.
  4. Orientojnë përmirësimin dhe zgjerimin e shërbimeve kundrejt kapaciteteve njerëzore, rritjes së numrit të përdoruesve brenda dhe jashtë universitetit.
  5. Asistojnë dhe nxisin karrierën e studentëve gjatë kohës së studimeve.
  6. Nxisin, mbështesin dhe motivojnë të rinjtë të cilët mund të punësohen në tregun shqiptar, rajonal e më gjerë.
  7. Konsolidojnë infrastrukturën dixhitale në të gjithë territorin e Universitetit, ambjentet dhe hapësirat e tij.
  8. Përdorin fuqinë e Teknologjisë dixhitale dhe shndërrojnë atë në një media të fuqishme të zërit, interesave dhe aspiratave të studentëve dhe pedagogëve të UV-së.
  9. Krijojnë dhe administrojnë regjistrin elektronik të të diplomuarve të UV-së sipas të dhënave zyrtare të Fakulteteve.

 

Kontakt:

drejtoriait@univlora.edu.al