Thirrje për Projekt Propozime për “EU for Social Inclusion”, Programi Kombëtar IPA 2019

njoftime

Programi Kombëtar IPA 2019 hap thirrjen për projekt propozime “EU for Social Inclusion”Mbështetje të Arsimit Përfshirës në Shqipëri.

Kjo është një thirrje për propozime e kufizuar. Në fazën fillestare të saj aplikohet vetëm nëpërmjet një përshkrimi të idesë kryesore (concept note). Pas kësaj, aplikantët e para-përzgjedhur do të ftohen të paraqesin aplikimin e plotë të projektit.

Për më shumë informacion si dhe për udhëzimet e plota për aplikim ju lutem vizitoni faqet e mëposhtme të internetit:

https://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2020/09/Guidelines-for-Grant-Applicants-final-for-publication.pdf

https://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2020/09/e2_localpub_en.pdf

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1601036207073&do=publi.welcome&nbPubliList=15&aofr=170212&orderby=upd&searchtype=RS&orderbyad=Desc&userlanguage=en

Afati i dorëzimit të concept note të projekt propozimit është 10 Nëntor 2020, 16:00 CET