14 mmaj 2015


Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine ne bashkepunim me Departamentin e Drejtesise ne date 14 mmaj 2015 prezantuan Raportin studimor mbi “Pandeshkueshmerine dhe Krimin e Organizuar ne Shqiperi”. Referuan Koordinatori kombetar PhD. Fabian Zhilla dhe Koordinatoret rajonal, Phd. Erjon Hitaj dhe PhD candidate. Ervis Moçka.