13 Mars 2015


Ne date 13 Mars 2015 studentit e Masterit Shkencor dhe Profesional zhvilluan leksionin e hapur me gjyqtarin Florjan Kalaj me teme “Parashkrimi fitues ne legjislacionin civil shqipetar”. Ne leksionin e hapur i cili u pasua dhe nga nje debat opinionesh moren pjese Pedagoget e Departamentit te Drejtesise si dhe Gjyqtare, Prokurore dhe juriste te njohur