Valbona Alikaj


Email: valbona.alikaj@univlora.edu.al

Valbona Alikaj është lindur në Vlorë, më 08/02/1983. Ka mbaruar studimet e larta në ” Jurisprudencë” në Universitetin ” Miqësia e Popujve” Moskë në vitin 2006. Studimet e masterit i ka kryer në Universitetin “Miqësia e Popujve” Moskë në vitin 2008 në Shkenca juridike ” E drejtë Kushtetuese dhe Bashkiake”. Në vitin 2012 ka marrë titullin Avokate nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë. Prej vitit 2013 dhe në vazhdim është doktorante në Fakultetin e Drejtësisë, Departamenti i të Drejtës Civile, në Universitetin e Tiranës. Nga viti 2011 e në vazhdim pedagoge në Universitetin ” Ismail Qemali” Vlorë.

 

Emër Mbiemër Valbona Alikaj
E-mail valbona.alikaj@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagog
Grada shkencore Msc
Fusha/fushat studimore Shkenca Juridike
Titulli akademik Lektore
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Drejtësisë
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Valbona Alikaj është lindur në Vlorë, më 08/02/1983. Ka mbaruar studimet e larta në ” Jurisprudencë” në Universitetin ” Miqësia e Popujve” Moskë në vitin 2006. Studimet e masterit i ka kryer në Universitetin “Miqësia e Popujve” Moskë në vitin 2008 në Shkenca juridike ” E drejtë Kushtetuese dhe Bashkiake”. Në vitin 2012 ka marrë titullin Avokate nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë. Prej vitit 2013 dhe në vazhdim është doktorante në Fakultetin e Drejtësisë, Departamenti i të Drejtës Civile, në Universitetin e Tiranës. Nga viti 2011 e në vazhdim pedagoge në Universitetin ” Ismail Qemali” Vlorë.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Dhoma Kombëtare e Avokatisë
Fokusi i punës suaj kërkimore 1. Punimi i tezës së doktoraturës
2. Botime shkencore dhe konferenca
3. Përgatitja e leksioneve
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Nuk ka
Kurse të nivelit Bachelor E Drejtë Romake
E Drejtë Pune
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Nuk ka
Botimet Mone K, Alikaj V, “Partitë Politike dhe përfaqësuesit e tyre në Kuvend me imunitet të kufizuar” Buletini Shkencor i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, në proçes botimi.

 

Curriculum Vitae