Stela Meçaj


Email: stela.mecaj@univlora.edu.al

Lindur në Vlorë. Ka kryer studimet e larta në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, në vitet 2007-2011.
Eshtë në përfundim të studimeve Master i Shkencave, pranë Institutit të Studimeve Evropiane, Tiranë.
Nga viti 2011 e në vazhdim është pedagoge, pranë Fakultetit të Shkencave Humane, Departamenti i Drejtësisë, UV.
Nga korriku 2011 dhe në vazhdim,punon Asistente Avokate, në Vlorë.

 

 

Emër Mbiemër Stela Meçaj
E-mail stela.mecaj@univlora.edu.al
Pozicioni juaj në UV Pedagoge
Grada shkencore MSc
Fusha/fushat studimore Shkenca Juridike
Titulli akademik Seminariste
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Drejtësisë
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Lindur në Vlorë. Ka kryer studimet e larta në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, në vitet 2007-2011.
Eshtë në përfundim të studimeve Master i Shkencave, pranë Institutit të Studimeve Evropiane, Tiranë.
Nga viti 2011 e në vazhdim është pedagoge, pranë Fakultetit të Shkencave Humane, Departamenti i Drejtësisë, UV.
Nga korriku 2011 dhe në vazhdim,punon Asistente Avokate, në Vlorë.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Nuk ka.
Fokusi i punës kërkimore Pjesëmarrëse ne konferenca shkencore:1. “Krimi ekonomik në sektorin privat”, në Buletinin Shkencor të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Co-Author, Shtator 2012, në proces botimi.

2. “Ndikimi i politikave rajonale në procesin e anëtarësimit në BE”, Universiteti “ Luigj Gurakuqi” Shkodër, 24-25 Maj 2013, Co-Author.

3.”Second-guessing” for the implementation of conditions and prohibitions marriage as a necessity for the validity of marriage” , që organizohet nga AIS dhe Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, në proces 22-23 nëntor 2013.

4.“Is there a deficit democratic in EU and how is it addressed?”, që organizohet nga AIS dhe Universiteti “Aleksander Moisiu” Durrës, First Author, në proces më 22-23 nëntor 2013.

Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Nuk ka.
Kurse të nivelit Bachelor Seminare në lëndët:
1. E Drejtë e Punës
2. E Drejtë Familjare
3. Të Drejtat e Njeriut
4. E Drejtë Europiane
5. E Drejtë Kushtetuese
6. E Drejtë Ndërkombëtare Publike
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Seminare në lëndën:
1. E Drejtë Administrative e Krahasuar
Botimet Nuk ka.

 

Curriculum Vitae