Sonila Nika


Email: sonila.nika@univlora.edu.al

Sonila Nika ka lindur në 25.04.1979 Vlorë.
Ajo ka ndjekur shkollën e mesme Ali Demi 1993-1997.Ka ndjekur Fakultetin e Infermierisë 1997-2001.Nga viti 2006 e në vazhdim punon si pedagoge pranë Fakultetit të Shëndetit Publik.

 

 

Emër Mbiemër Sonila Nika
E-mail sonila.nika@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagoge
Grada shkencore MSc
Fusha/fushat studimore Infermieri e Përgjithshme
Titulli akademik Lektore
Fakulteti Fakulteti i Shëndetit Publik
Departamenti Departamenti i Infermierisë
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Sonila Nika ka lindur në 25.04.1979 Vlorë.
Ajo ka ndjekur shkollën e mesme Ali Demi 1993-1997.Ka ndjekur Fakultetin e Infermierisë 1997-2001.Nga viti 2006 e në vazhdim punon si pedagoge pranë Fakultetit të Shëndetit Publik.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Urdhëri i Infermierit të Shqipërisë.(UISH)
Fokusi i punës kërkimore Ndikimi i performancës Infermierore në depresionin e pacientëve kronikë.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Përcaktimi i Frekuencës dhe Strukturës së Antibiotikorezistencës në Shtamet Bakteriale të Izoluara në Spitalin Rajonal – Vlorë.
Kurse të nivelit Bachelor INF 330 Infermieri speciale për Adultin.
INF 310 Infermieri e aplikuar në shëndetin mendor.
INF 300 Praktika profesionale.
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Nuk ka.
Botimet Nika S. 2011 “Why nursing” Prioritetet strategjike të Shëndetit Publik dhe promovimit shëndetësor në komunitet.
Nika S. 2011 Prioritetet strategjike të Shëndetit Publik dhe promovimit shëndetësor në komunitet.“Monitorization of the drinkable water, a health warranty for community”Nika S. “Asthma bronchiale në qytetin e Vlorës ”Prioritetet strategjike të Shëndetit Publik dhe promovimit shëndetësor në komunitet.

 

Curriculum Vitae