Sokol Bana


Email: sokolbana@yahoo.it

Sokol Maze Bana ka lindur në Vlorë më 12.01.1979. Ai është diplomuar Jurist në Universitetin “La Sapienza” të Romës (Itali) në vitin 2006. Në 2008 ka mbaruar shkollën e Magjistraturës në Universitetin “La Sapienza” të Romes (Itali). Nga 2009-2013 Doktoraturë në Universitetin La Sapienza,Romë Itali

 

 

Emër Mbiemër Sokol Bana
E-mail sokolbana@yahoo.it
Pozicioni në UV Pedagog
Grada shkencore MSc
Fusha/fushat studimore Drejtësi
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Drejtësisë
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Sokol Maze Bana ka lindur në Vlorë më 12.01.1979. Ai është diplomuar Jurist në Universitetin “La Sapienza” të Romës (Itali) në vitin 2006. Në 2008 ka mbaruar shkollën e Magjistraturës në Universitetin “La Sapienza” të Romes (Itali). Nga 2009-2013 Doktoraturë në Universitetin La Sapienza,Romë Itali
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Dhoma Kombëtare e Avokatisë
Fokusi i punës kërkimore Fushat kryesore të kërkimit shkencor në të cilat është e fokusuar karriera akademike janë; E Drejta e Bashkimit Europian, Çështjet e Integrimt dhe e Drejta Administrative.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Projekt i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, La tutela del’unità familiare nell’Unione Europea. Në Bashkëpunim me Universitetin e Leçes, Itali. kohëzgjatja(3 muaj)
Kurse të nivelit Bachelor E Drejta e Bashkimit Europian
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë E Drejta Materiale në BEPolitikat e Qeverisjes Lokale
Botimet Libra
1. Canaj.E – Bana.S, 2011. E drejta e Bashkimit Europian,Tirane, Arberia 07, ISBN. 978-9928-4070-8-5
2. Canaj.E – Bana.S, 2010 E drejta e Bashkimit Europian. I azhurnuar me Traktatin e Lisbones, Tirane, Arberia 07. ISBN 978-99956-778-31Artikuj
1. Bana .S, 2009, Mbrojtja e unitetit familjar në Kartën e të drejtave themelore të BE-së. Risitë dhe problematikat në rendin komunitar dhe legjislacionin shqiptar, Mendimi Akademik Vol 1, No 3 (2009): September 2009 – Law,
2. Bana.S, 2010 Procesi i Bolonjës dhe funksionimi i tij në realitetin Shqiptar, Mendimi Akademik Vol 2, No 2 (2010): June 2010 – Law
3. Gerxhi .J – Bana .S, 2009 Një vështrim i përgjithshëm mbi praktikën e rregjistrimit të pasurive të paluajtshme si domosdoshmëri për garantimin e të drejtave të individëve mbi pronën, Revista JUS&JUSTICIA, nr. 3, Tirane, 2009.
4. Canaj .E- Bana.S, 2011 Free movement of Albanian citizens in Schengen Area, ne Conference Proceding – Challenges of Albania’s Integration in European Union, Ufo University Press, Vol. II, Prill 2011.

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare

1. Bana .S, 6-7.05.2010 – Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “Challenges of Albania’s Integration in European Union” e organizuar nga Universiteti i Tiranës, në bashkëpunim me Universitetin “Sapienza” të Romës dhe U.F.O. Unversity.
Tema e referuar: Free Movement of Albanian citizens in Schengen Area.

2. Bana .S, 11-12.06.2010 – Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “Economic Policy and EU Integration” e organizuar nga Universiteti (Aleksander Moisiu” Durres, në bashkëpunim me CEDIMES (Centre d’etudes du developpement international et des mouvements economiques et sociaux-France)
Tema e referuar: The visa liberalization process: the flip side of the coin.

3. Bana .S, 11-13.09.2010 – Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “Penal Protection of Human Dignity in the Globalisation Era”, e organizuar nga Universiteti i Prishtinës (Kosovë), në bashkëpunim me Universitetin “Sapienza” të Romës (Itali)
Tema e referuar: Shkaqet që shtyjnë të miturit drejt kriminalitetit.
4. Bana .S, 10 dhjetor 2012 Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “E Drejta Private 100 vjet Shtet” organizuar nga Universiteti i Tiranes, Departamenti Civil.
Erjona Canaj PhD, Sokol Bana (doktorant). “Bashkimi familjar, një e drejtë themelore konform standarteve Europiane edhe në Shqipëri”.

 

Curriculum Vitae