Silvana Koço


Email: kalemajsilvana@gmail.com

Ajo punon si pedagoge në Departamentin e “Gjuhës Angleze” në Universitetin e Vlorës “Ismail Qemali” qysh prej vitit 2000. Studimet e ciklit “Master Shkencor” i ka kryer në universitetin e Tiranës në fushën e Gjuhësisë dhe aktualisht është duke kryer studimet e doktoraturës. Në veprimtarinë mësimdhënëse,aktualisht është lektore në lëndët e Semantikës, Stilistikës dhe Përkthimit. Ajo është autore e artikujve shkencorë të botuar brenda dhe jashtë vendit. Ajo ka fituar një eksperiencë të gjerë profesionale në fushën e Gjuhësisë dhe të Përkthimit.

 

Emër Mbiemër Silvana Koço
E-mail kalemajsilvana@gmail.com
Pozicioni në UV Pedagoge
Grada shkencore MSc
Fusha/fushat studimore Gjuhësi
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Gjuhëve të Huaja
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Ajo punon si pedagoge në Departamentin e “Gjuhës Angleze” në Universitetin e Vlorës “Ismail Qemali” qysh prej vitit 2000. Studimet e ciklit “Master Shkencor” i ka kryer në universitetin e Tiranës në fushën e Gjuhësisë dhe aktualisht është duke kryer studimet e doktoraturës. Në veprimtarinë mësimdhënëse,aktualisht është lektore në lëndët e Semantikës, Stilistikës dhe Përkthimit. Ajo është autore e artikujve shkencorë të botuar brenda dhe jashtë vendit. Ajo ka fituar një eksperiencë të gjerë profesionale në fushën e Gjuhësisë dhe të Përkthimit.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Qëndra Kërkimore për Teorinë dhe Praktikat e Ligjërimit. Universiteti “Dunarea de Jos”, Galati, Rumani.
Fokusi i punës suaj kërkimore Puna ime aktuale kërkimore fokusohet në fushën e ligjërimit argumentativ në sferën politike,mediatike dhe ligjore.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) “Ligjërimi bindës në fushën mediatike dhe politike”
Kurse të nivelit Bachelor Semantike/ENG 241
Stilistike/Eng 264
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Perkthim Letrar
Botimet Koço,S. (2013)”Rhetoric and Argumentation”. Universiteti i Tiranës. (Aktet e konferencës)
Koço,S. (2012)Argumentation in the Political and Media Discourse”. Galati, Romania. Botuar në aktet e konferencës.
Koço,S (2010)”On the context of culture in Translation”. Galati, Romania.
Koço,S (2010)”Handling Proper Names in Translated Texts”. Galati, Romania.(co-author)
Koço,S (2010)”Toward a higher level of teaching at the university level”. Tiranë, aktet e konferencës.
Koço,S (2008) Komunikimi bindës, një fushë interesante”. Buletini shkencor i universitetit “Ismail Qemali”
Koço, S (2013) “Translation: From Theory
to Practice”. Vlore, 2013. (co-author/L.Merkaj)

 

Curriculum Vitae