Saimira Durmishi


Email: saimiradurmishi@univlora.edu.al

Saemira Fahri Durmishi
Lindur dhe banuese në Vlorë . Shkollën e mesme të përgjithëshme e ka përfunduar në vitin 1987. Më pas ka kryer studimet e larta pranë Fakultetit të Infermierisë në degën Infermier- Mami .
Për një kohë të gjatë ka punuar në shërbimin e Shëndetit Riprodhues si infermiere-mami dhe me pas në pozicionin e kryeinfermieres. Ka kryer specializime dhe trajnime të ndryshme në fushën e Obstetrikë – Gjinekologjisë.
Është diplomuar dhe ka fituar titullin MSc në “Pedagogjinë e Specializuar Sociale”. Aktualisht pedagoge efektive pranë Fakultetit të Shëndetit Publik në Departamentin e Kujdesit për Nënën dhe Fëmijën.

Emër Mbiemër Saemira Durmishi
E-mail saimiradurmishi@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagog
Grada shkencore MSc
Fusha/fushat studimore Infermier-Mami
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shëndetit Publik
Departamenti Departamenti i Nënës dhe i Fëmijës
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Saemira Fahri Durmishi
Lindur dhe banuese në Vlorë . Shkollën e mesme të përgjithëshme e ka përfunduar në vitin 1987. Më pas ka kryer studimet e larta pranë Fakultetit të Infermierisë në degën Infermier- Mami .
Për një kohë të gjatë ka punuar në shërbimin e Shëndetit Riprodhues si infermiere-mami dhe me pas në pozicionin e kryeinfermieres. Ka kryer specializime dhe trajnime të ndryshme në fushën e Obstetrikë – Gjinekologjisë.
Është diplomuar dhe ka fituar titullin MSc në “Pedagogjinë e Specializuar Sociale”. Aktualisht pedagoge efektive pranë Fakultetit të Shëndetit Publik në Departamentin e Kujdesit për Nënën dhe Fëmijën.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Anëtare e Urdhërit Infermierit Shqiperise (UISH)
Fokusi i punës kërkimore Kerkime dhe Studime te ndryshme ne fushen e Obstetrike – Gjinekologjise
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Seropozitiviteti i Hepatitit B te studentët e Universitetit të Vlorës në periudhën Qershor-Dhjetor 2011
Kurse të nivelit Bachelor Gjinekologji dhe Shëndet RiprodhuesSeksualitet Human

Obstetrika

Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Nuk ka
Botimet Durmishi.S, et al, 2013: Frekuenca e infeksioneve të rrugëve respiratore te femijet e ndjekur ambulatorisht në periudhen Janar 2012 – Janar 2013 Prishtinë –Kosovë
Durmishi.S, et al 2013: Takim Profesional Mjekësor ”Përdorimi i metodave të kontracepsionit për parandalimin e shtatëzanive të padëshiruara” Shkup Maqedoni
Durmishi.S, et al, 2012. The evaluation of the incidence of Acute Coronary Syndrome at the Emergency Center of Vlora Regional Hospital, January 2012-December 2012.
Durmishi.S, et al, 2012 Konferenca II Infermierore ”Sjelljet etiko –profesionale dhe sfida për rritjen e cilesisë së kujdesit” Vlorë ISBN 978-99956-95-27-9
Durmishi. S, et al, 2011 Konferenca I Shkencore FSHP : ”Kurba e përdorimit të metodave moderne kontraceptive në Vlorë për periudhën Janar 2008 –Janar 2011’’ ISBN 978-99956- 91-74-5
Durmishi. S, et al, 2011 Kongresi Europian mbi Obezitetin te fëmijët : Obeziteti në Vlorë te fëmijët e moshave shkollore : Hungaryhttps://www.easo.org/eco2012/
Durmishi. S, et al, 2010 Abdomeni akut në Obstetrike – Gjinekologji Studim në spitalin e Vlorës: Abdomeni akut në Repartin e Pediatrisë Spitali Rajonal Vlorë Kërçovë –Maqedoni ISSN1409-6366https://www.medalb.com/d/Program-Kërçova2010.pdf

 

Curriculum Vitae