Rudina Alimerko


Email: rudina.alimerko@univlora.edu.al

2010 Doktorant në Letërsi Shqipe, Universitei i Tiranës,
Fakulteti Filologji-Histori.

2005 – 2008 Fitimi i Gradës Master, UT, Fakulteti Filologji-Histori,
Departamenti i Letërsisë.

2008 e vazhdim: Pedagog në Universitetin ”Ismail Qemali” Vlorë,
Fakulteti i Shkencave Humane.

2006-2008 As/Pedagog në Universitetin ”Ismail Qemali” Vlorë,
Departamenti i Mësuesisë.
2006- 2008 Zv/Drejtor në shkollën 9-vjeçare “28 Nëntori” Vlorë.

2004-2005 Mësuese në shkollën 9-vjeçare “Musa Çakërri” Vlorë.

2000-2004 Diplomuar në Universitetin e Vlorës, Fakulteti i Mësuesisë.

Emër Mbiemër Rudina ALIMERKO
E-mail rudina.alimerko@univlora.edu.al
Pozicioni juaj në UV Pedagoge
Grada shkencore MSc
Fusha/fushat studimore Letërsi Shqipe për Fëmijë
Titulli akademik Lektore
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Edukimit
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) 2010 Doktorant në Letërsi Shqipe, Universitei i Tiranës,
Fakulteti Filologji-Histori.2005 – 2008 Fitimi i Gradës Master, UT, Fakulteti Filologji-Histori,
Departamenti i Letërsisë.

2008 e vazhdim: Pedagog në Universitetin ”Ismail Qemali” Vlorë,
Fakulteti i Shkencave Humane.

2006-2008 As/Pedagog në Universitetin ”Ismail Qemali” Vlorë,
Departamenti i Mësuesisë.
2006- 2008 Zv/Drejtor në shkollën 9-vjeçare “28 Nëntori” Vlorë.

2004-2005 Mësuese në shkollën 9-vjeçare “Musa Çakërri” Vlorë.

2000-2004 Diplomuar në Universitetin e Vlorës, Fakulteti i Mësuesisë.

Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Nuk ka
Fokusi i punës kërkimore Fokus i punës kërkimore në vëmendjen time ka qenë në këto drejtime:
– Puna kërkimore-shkencore në fushën ku studioj, dhe pikërisht “Letërsia Shqipe për Fëmijë e të Rinj”. Studime për shkrimtarë që kontribuan në zhvillimin dhe pasurimin e mëtejshëm të kësaj letërsie. Rëndësia që pati kjo letërsi nga vitet ’60 e deri më sot; Risitë që sjellin në vëmendje shkrimtarët tanë të dashur për fëmijë.
Si pedagoge jam udhëhequr nga parimi i mbështetjes në literaturën e pasur dhe në përvoja të cilat bota i ka provuar si të suksesshme, nëpërmjet evidentimit të anëve pozitive por padyshim duke shfrytëzuar edhe traditën.
Gjithmonë në punën time më ka udhëhequr ideja se “ Nuk ka asnjë model të veçantë për tu ndjekur gjatë gjithë jetës së punës. Çdo njeri duhet të ketë mundësinë të kapë mundësinë e tij për përmirësim në shoqeri dhe për arritje personale, pa llogaritur origjinën sociale dhe prejardhjen arsimore “.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Që nga viti 2010 jam Doktorante në Letërsi Shqipe, Universitei i Tiranës, Fakulteti Filologji-Histori, Departamenti i Letërsisë. Së shpejti në projektim tim kërkimor është mbrojtja në këtë Universitet dhe fitim i gradës Doktor në fushën e Studimeve në Letërsinë Shqipe për Fëmijë e të rinj.29-31 Gusht 2013 Referim në Takimin e 8-të Vjetor Ndërkombëtat i Institutit Alb-Shkenca me temë: “Xhevat Beqaraj – Poet i shprehjes moderne në poezinë tonë për fëmijë”.

31 gusht 2012 Referim në Konferencë Ndërkombëtare Alb-shkenca, Takimi i VII Maqedoni. Pjesëmarrje me temë: “Bota përrallore në krijimtarinë për fëmijë të shkrimtarit Gaqo Bushaka”.

26-28 Nëntor 2012 Referim në Konferencën Ndërkombëtare Ndërdisiplinore, organizuar në Vlorë, me temë: “Të përbashkëtat dhe të veçantat në aspektin tematik, gjuhës, stilit midis veprës “Shpella e piratëve” të Petro Markos dhe “Dy vjet pushime” të shkrimtarit francez Zhyl Vern”.

30 Gusht 2012 Referim në Takimin e 7-të Vjetor Ndërkombëtar të Institutit Alb-Shkenca në Shkup, me temë: “Humori në përrallat e zgjedhura të shkrimtarit Gaqo Bushaka”.

2 Shtator 2011 Referim në Takimin e gjashtë vjetor Ndërkombëtar i Institutit Alb-shkenca e organizuar në Prishtinë, me temë: “I vogli Donat Argjendi nga Negovani te Fullani e më tej”.

6 Dhjetor 2010 Kumtesë e mbajtur në Konferencën e parë Ndërkombëtare në Shkencat e Edukimit, Tiranë, me temë: “Roli i mësuesve në formimin e shprehive të shoqërisë së dijes”.

2 Tetor 2010 Pjesëmarrje në Konferencën V vjetore Ndërkombëtare, organizuar nga Instituti Alb-shkenca dhe Universiteti AAB-Riinvest, Prishtinë me temë: “Paraletërsia për fëmijë”.

3 Shtator 2010 Referim në Takimin e pestë vjetor të Institutit Alb- shkenca e organizuar në Tiranë, me temë: “Sfida e mësimdhënies bashkëkohore në proçesin e edukimit”.

Maj 2009 Referim në Sesionin Shkencor: Studime për autorë të ndaluar të letërsisë shqipe, me temë: “Pasurim i studimeve te Klara Kodres- Poetika e Zef Skiroit”.

Kurse të nivelit Bachelor Niveli BachelorDega: Cikël i ulët

EDU 155 Letërsi shqipe për fëmijë Viti I
Edu 257 Didaktikë e gjuhës shqipe Viti II

Dega: Parashkollor

Edu 155 Letërsi shqipe për fëmijë Viti II
Edu 257 Didaktikë e gjuhës shqipe Viti III

EDU 360 Praktikë Mësimore Viti III

Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Master ProfesionalDega: Cikël i ulët

ALB 501 Metodikë e mësimdhënies së gjuhës dhe letërsisë

Botimet Alimerko, R; 2013, Botim i artikullit me temë: “Bota përrallore në krijimtarinë për fëmijë të shkrimtarit Gaqo Bushaka”, Revista shkencore “Jehona e Re”- Shkup, Prill 2013, f, 143.
Alimerko, R; 2012 , Botim i artikullit me temë: Naim Frashëri- Founder and professor of Albanian literature for children, Vlorë 2012, Revista Academicus, International Scientific Journal V, f.143.
Alimerko, R; 2012 Botim i artikullit me temë: “I Vogli Donat Argjendi” nga Negovani te Fullani e me tej, te Dedja; Tiranë 2012, Revista OBELISK 145, fq 11.
Alimerko, R; 2011 Botim i artikullit me temë: “A general overview of the literature for children in the first part of the 20th century”. Vlorë 2011, Revista Academicus, International Scientific Journal IV, f. 69.
Alimerko, R; 2011 Botim i artikullit me temë: Paraletërsia për fëmijë; Edukologjia, nr.4, botoi Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Edukimit, Prishtinë 2001, f. 468.
Alimerko, R; 2008 Botim i artikullit me temë: Disa veçori të zhvillimit të letërsisë shqipe për fëmijë gjatë Rilindjes Kombëtare deri në gjysmën e parë të shekullit XX ne Buletinin shkencor UV Nr.13, 2008, fq.57-73.

 

Curriculum Vitae