Rozeta Luci


Email: rozarisilia@gmail.com

Kryen studimet në shkollën e mesme të përgjithshme “Ali Demi”.
Përfundon studimet pranëFakultetit të Shëndetit Publik të Universitetit Teknologjik “Ismail Qemali“ Vlore.
Ka kryer specializimin pas universitar për: “SHËNDETIN PUBLIK INFERMIEROR” organizuar në kuadrin e Projektit Tempus me Central Ostrobothnia Polytechnic e Sejnajoki Polytechnic Finlandë dhe Hundersfield University Angli, I shoqëruar me një specializim në Angli e Finlandë në universitetet
përkatëse.Prej 5 vjetësh punon si pedagoge pranë Fakultetit të Shëndetit Publik, UV Ismail Qemali.

 

Emër Mbiemër Rozeta Luci
E-mail rozarisilia@gmail.com
Pozicioni juaj në UV Pedagog
Grada shkencore MSc.
Fusha/fushat studimore Shkenca Infermierore
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shëndetit Publik
Departamenti Departamenti i Infermierisë
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Kryen studimet në shkollën e mesme të përgjithshme “Ali Demi”.
Përfundon studimet pranëFakultetit të Shëndetit Publik të Universitetit Teknologjik “Ismail Qemali“ Vlore.
Ka kryer specializimin pas universitar për: “SHËNDETIN PUBLIK INFERMIEROR” organizuar në kuadrin e Projektit Tempus me Central Ostrobothnia Polytechnic e Sejnajoki Polytechnic Finlandë dhe Hundersfield University Angli, I shoqëruar me një specializim në Angli e Finlandë në universitetet
përkatëse.Prej 5 vjetësh punon si pedagoge pranë Fakultetit të Shëndetit Publik, UV Ismail Qemali.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Nuk ka
Fokusi i punës suaj kërkimore Puna ime është fokusuar në vlerësimet mbi plotësimin e nevojave themelore të pacientit.
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Projekt për vlerësimin e obezitetit tek femijët e moshave shkollore në qytet dhe në fshat.
Kurse të nivelit Bachelor Terminologjia mjekësore dhe aplikimi i dokumentacionit infermirorTraumatologjia
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Nuk ka
Botimet Bilushi Y. Luci R.Terminologjia mjekësore dhe aplikimi i dokumentacionit infermiror 2008 Vlorë, Tripyik

 

Curriculum Vitae