Roneda Muçaj


Email: roneda.muco@univlora.edu.al

Roneda Muçaj ka lindur në Vlorë, Shqipëri. Ka përfunduar studimet e larta në 2008 në degën Teknologji Informacioni pranë Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë. Po në këtë vit ka filluar punë si As/Pedagoge pranë Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë. Në vitin 2009 ka përfunduar studimet e Masterit të nivelit të parë në Informatikë. Në vitin 2012 ka përfunduar Masterin Shkencor ne Shkenca Kompjuterike. Në vitin 2013 është regjistruar në ciklin e tretë të studimeve Doktoraturë në Kërkime Operacionale, pranë Fakultetit Ekonomik, Universiteti i Tiranës.

 

Emër Mbiemër Roneda Muçaj
E-mail roneda.muco@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagoge
Grada shkencore MSc
Fusha/fushat studimore Shkenca Kompjuterike
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Teknike
Departamenti Departamenti i Shkencave Kompjuterike
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Roneda Muçaj ka lindur në Vlorë, Shqipëri. Ka përfunduar studimet e larta në 2008 në degën Teknologji Informacioni pranë Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë. Po në këtë vit ka filluar punë si As/Pedagoge pranë Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë. Në vitin 2009 ka përfunduar studimet e Masterit të nivelit të parë në Informatikë. Në vitin 2012 ka përfunduar Masterin Shkencor ne Shkenca Kompjuterike. Në vitin 2013 është regjistruar në ciklin e tretë të studimeve Doktoraturë në Kërkime Operacionale, pranë Fakultetit Ekonomik, Universiteti i Tiranës.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Qendër Edukimi dhe Kërkimi EPICT Albania
Fokusi i punës kërkimore Inteligjenca Artificiale, Teoria Kompjutacionale, Gjuhe Programimi
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) “Cilësi dhe Barazi në Arsim” Dhjetor 2011 – Prill 2012, ”Integrimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në Mësimdhënie në Arsimin Parauniversitar” 2012, ”Projektimi dhe Zhvillimi i Sistemeve Inteligjente Autonome“ 2011,
Kurse të nivelit Bachelor Analizë dhe Projektim Algoritmash
Hyrje në Inteligjencën Artificiale
Teoria Kompjutacionale
Zgjidhje e Problemeve në Inxhinieri
Elektronikë Analoge
Hyrje në Programim
Sisteme dhe Sinjale
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Metoda për Zgjidhjen e Problemeve Shkencore (MATLAB)
Botimet Muçaj, R. (2012)E-Voting in Albania. Publikim i Multidisciplinary International Conference. ISBN 9789928-4100-4-2
Muçaj, R.,Hyso, A. (2012)Artificial Intelligence Systems in Prediction. Publikim i International Conference on Business Technology and Innovation”. ISSN A66488
Muçaj, R., Bregaj, A. TIK dhe Nevojat Speciale ne Edukim”. Publikim i “1st International Conference on ICT in Education in Albania”. ISSN 2304-5442.

 

Curriculum Vitae