Rezarta Lalo


Email: rezarta_lalo@yahoo.com

Ka lindur në rrethin e Fierit.
Ka studiuar në shkollën e mesme mjeksore “J.Minga” Vlorë.
Ka përfunduar studimet e larta në UV “I.Qemali” Fakulteti i Infermierisë në vitin 1998, ndërsa në vitin 2011 përfundoi studimet Master MND në Fakultetin e Infermierisë Universiteti i Tiranës.
Punon që prej vitit 1999 dhe në vazhdim si pedagoge në FSHP në UV “I.Qemali” Vlorë.

 

Emër Mbiemër Rezarta Lalo
E-mail rezarta_lalo@yahoo.com
Pozicioni në UV Pedagoge
Grada shkencore MSc.
Fusha/fushat studimore Infermieri
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shëndetit Publik
Departamenti Departamenti i Nënës dhe i Fëmijës
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Ka lindur në rrethin e Fierit.
Ka studiuar në shkollën e mesme mjeksore “J.Minga” Vlorë.
Ka përfunduar studimet e larta në UV “I.Qemali” Fakulteti i Infermierisë në vitin 1998, ndërsa në vitin 2011 përfundoi studimet Master MND në Fakultetin e Infermierisë Universiteti i Tiranës.
Punon që prej vitit 1999 dhe në vazhdim si pedagoge në FSHP në UV “I.Qemali” Vlorë.
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Nuk ka
Fokusi i punës kërkimore Fokusi i punës kërkimore është në fushën e kujdesit për nënën dhe fëmijën, Obstetrik dhe Pediatri
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Maj-Dhjetor 2011 – Projekt financuar nga MASH: Zhvillimi psikomotor i fëmijëve parashkollorë të qytetit të Vlorës,
2002-2005 Projekt i Bashkimit Europian Tempus “COMPENDIUM” me Temë: Studime të specializuara mbi Kujdesin Infermieror për Shëndetin Publik
Kurse të nivelit Bachelor Bazat e OBS për infermierin
Sëmundjet Infektive
Kujdesi infermieror në pediatri
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Infermieri pediatrike e avancuar I
Infermieri pediatrike e avancuar II
Cilësia e shërbimit shëndetsor
Botimet MND Lalo R et al.maj 2013 Prevalenca e Labiopalato-schisi. Studim deskriptiv retrospektiv në Repartin e Neonatologjisë në Spitalin Rajonal të Vlorës për periudhën 2005-2011. Botim ISSN: 2308 – 0825.https://www.uni-pr.edu/getattachment/Aktivitetet-Hulumtuese-dhe-Bursat-per-Studime/First-Call-ICRAE-2013_f.pdf.aspxMND Lalo R et al. 2013:“Astma bronkiale. Faktorёt etiologjikё dhe demografikё qё rrezikojnё atё”. me ISBN 88811676-6. Neraida. Tiranё.

MND Lalo R et al shtator 2012 “Prevalenca e Krizës Hipertensive. Studim retrospektiv i tipit vlerësues dhe informues në Repartin e Urgjencës në Spitalin Rajonal të Vlorës për periudhën Janar – Dhjetor 2011.” me ISBN:978-99956-95-27-9.Neraida

MND Lalo R et al. qershor 2012:”Prevalenca e colitis ulceros në rrethin e Vlorës”. Revista “ Medicus” Maqedoni ISSN 1409-6366, UDC 61 vol. XVII.

MND Lalo R et al. nëntor 2011.”Growth and development indicators of children in foster care institute Vlore Albania”. Public health and health promotion strategies me ISBN 978-99956-91-74-5

MND Lalo R et al : Buletini i UV “Ismail Qermali” (në proçes): “The evaluation of the etiology factors that have an impact on bronchiolitis in pediatric ages”.

 

Curriculum Vitae