Pranvera Resulaj


Email: pranvera.resulaj@univlora.edu.al

Kam mbaruar studimet 4-vjeçare në Degën Menaxhim Turizëm në vitin 1996. Kam fituar Gradën Doktor i Shkencave Ekonomike në vitin 2007 dhe ne vitin 2011 kam kryer studime post-doktoraturë në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Memphis, USA. Prej vitit 1997 jam Pedagoge pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti “Ismail Qemali”. Lektore e lëndëve: Hyrje në Ekonomi, Ekonomiksi i Sektorit Publik, Ekonomiksi i Transportit Detar. Aktiviteti im shkencor fokusohet në fushën e Ekonomiksit Ndërkombëtar mbi çëeshtje të Globalizimit dhe Integrimit Financiar

 

Emër Mbiemër Pranvera Resulaj
E-mail pranvera.resulaj@univlora.edu.al
Pozicioni në UV Pedagoge
Grada shkencore Dr.
Fusha/fushat studimore Ekonomiks
Titulli akademik Docent
Fakulteti Fakulteti i Ekonomisë
Departamenti Departamenti i Shkencave Ekonomike
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Kam mbaruar studimet 4-vjeçare në Degën Menaxhim Turizëm në vitin 1996. Kam fituar Gradën Doktor i Shkencave Ekonomike në vitin 2007 dhe ne vitin 2011 kam kryer studime post-doktoraturë në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Memphis, USA. Prej vitit 1997 jam Pedagoge pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti “Ismail Qemali”. Lektore e lëndëve: Hyrje në Ekonomi, Ekonomiksi i Sektorit Publik, Ekonomiksi i Transportit Detar. Aktiviteti im shkencor fokusohet në fushën e Ekonomiksit Ndërkombëtar mbi çëeshtje të Globalizimit dhe Integrimit Financiar
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Nuk ka
Fokusi i punës kërkimore Ekonomiksi i Sektorit Publik. Ekonomiks Ndërkombëtar. Globalizimi dhe Integrimi Financiar
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Programi për Kërkimin Shkencor e Teknologjik
Në Universitetet dhe Shkollat e Larta
“PËR KËRKIM FONDAMENTAL DHE EKSELENCË”
Impakti i kurrikulave të Universitetit Ismail Qemali në punësim,PROJEKTI
Modeli Taksor dhe Financiar në Shqipëri
Ndikimi i Tij në Stimulimin e Biznesit dhe Rritjes Ekonomike.
Kurse të nivelit Bachelor Hyrje në Ekonomi
Historia e Mendimit Ekonomik
Ekonomiks Turizmi
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Ekonomiksi i Sektorit Publik
Ekonomiksi i Transportit Detar
Botimet Resulaj. P, 2013 Volume 02, Number 01 International Journal of Business and Management Studies. ISSN: 2158-1479 : 2(1):215–229 (2013) Autore e artikullit “Financial Globalization and Economic Growth”.
2. Resulaj, P. Dhjetor 2012. “The Development Of Public Sector In Albania,” Annals – Economy Series, Constantin Brancusi University, Faculty of Economics, vol. 4, pages 33-38, December. Pranvera Resulaj & FjoralbaVelaj & Edmira Cakrani, Impact Factor 0.002
3. Resulaj, P. Dhjetor 2012. “Strategic Management Of Energy Infrastructure Development In Albania,” Annals – Economy Series, Constantin Brancusi University, Faculty of Economics, vol. 4, pages 73-76, December, Fioralba Vela & Pranvera Resulaj. Impact Factor 0.002
4. Resulaj, P April 8, 2011 Presentation Paper for PhD. Students published on the Journal of Fogelman Collage of Business and Economics,Faculty of Economics, Department of Finance, University of Memphis, USA. Autor i artikullit “The tax system in Albania Economy”
5. Resulaj, P. September 2011 (Journal) Article ²Immigration and its impact in Albanian labor market² – Botim i ‘Annals – Economy Series” te Universitetit Constantin Brancusi”, VOL 3, ME BORD EDITORIAL

 

Curriculum Vitae