Petro Thanasko


Email: petro.thanasko@univlora.edu.al

Lindur ne 13.10.1980 dhe banues në Vlorë

1995 – 1999 Shkolla e mesme e përgjithshme “Halim Xhelo” Vlorë
1999 – 2003 Fakulteti I Drejtësisë , Dega Drejtësi , Tiranë
Tetor 2003 – Qershor 2008, 2012-2013: Pedagog i jashtëm pranë Fakultetit të Tregtisë në Universitetin Politeknik “Ismail Qemali” (në sistemin me shkeputje nga puna dhe me kohë të pjesshme).
Prill 2004 e në vazhdim Jurist pranë Bashkise Vlorë (Përgjegjës i Njesisë së Prokurimit).

Emër Mbiemër Petro Thanasko
E-mail petro.thanasko@univlora.edu.al
Pozicioni juaj në UV Pedagog
Grada shkencore MSc
Fusha/fushat studimore Drejtësi
Titulli akademik Lektor
Fakulteti Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti Departamenti i Drejtësisë
Përmbledhje biografike (të paktën tre paragrafë) Lindur ne 13.10.1980 dhe banues në Vlorë1995 – 1999 Shkolla e mesme e përgjithshme “Halim Xhelo” Vlorë
1999 – 2003 Fakulteti I Drejtësisë , Dega Drejtësi , Tiranë
Tetor 2003 – Qershor 2008, 2012-2013: Pedagog i jashtëm pranë Fakultetit të Tregtisë në Universitetin Politeknik “Ismail Qemali” (në sistemin me shkeputje nga puna dhe me kohë të pjesshme).
Prill 2004 e në vazhdim Jurist pranë Bashkise Vlorë (Përgjegjës i Njesisë së Prokurimit).
Organizatat profesionale në të cilat bëni pjesë Nuk ka
Fokusi i punës kërkimore E drejta publike dhe administrative
Projekte kërkimore të shkuara dhe të tashme (të ndara me presje) Nuk ka
Kurse të nivelit Bachelor Histori e Shtetit dhe e së Drejtës
E drejtë publike
Kurse të nivelit Master/Doktoraturë Nuk ka
Botimet Thanasko,P. Informimi mbi Dokumentet Zyrtare si aspekt i së drejtës së Informimit: botuar në nr. 55 të revistës “Tribuna Juridike”Thanasko,P. Pyetje dhe Dikutime rreth një Dispozite të Kodit Zgjedhor, botuar në nr. 56 të revistës “Tribuna Juridike”

Thanasko,P. Roli i Presidentit të Republikës në Administratën Shtetërore” botuar në nr. 63 të revistës “Tribuna Juridike”

 

Curriculum Vitae